Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ukrainakrisen, nya samarbeten och goda minnen

Ukrainas flagga blåser i luften.

Bild: Mostphotos.

Under veckan har vi bland annat fått en uppdaterad lägesbild kring Ukrainakrisen, diskuterat samarbete för att utveckla Hjälmaren, sagt adjö till folkkära Elvy Olsson och lyckönskat Anders Lennartsson i sin nya roll som kyrkoherde för Örebro pastorat.

Om Ukrainakrisen på MSB:s samverkanskonferens

Drygt 700 personer har kommit från Ukraina till Örebro län. På MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer gavs vi följande lägesbild rörande krisen:

Försvarsmakten

Inte gått enligt plan för Ryssland. Nu allt mer bombflyg och tungt artilleri mot civila mål. Gott samarbete nationellt och internationellt. Ytterligare resurstillskott till militärt och civilt försvar aviserat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Komplexiteten för framtiden är svårbedömd. Ökad oro hos allmänheten. Har nu regelbundna pressträffar för att säkerställa samlad och sann lägesbild.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

Ryssland har inte lyckats förändra informationsbilden av invasionen i väst. Svenskarna har stor motståndskraft mot påverkanskampanj, men det kan snabbt förändras.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Många frågor kring flyktingmottagandet i kommunerna saknar svar.

Migrationsverket

Lägre antal kom den här veckan, jämfört med förra. Cirka 1500 kommer per dag. Nu finns också möjlighet till digital registrering. Ledtiden mellan ansökan och beslut är nu åtta dagar.

Socialstyrelsen

Fortfarande 1000 patienter med covid-19 på sjukhus. Alla som anländer från Ukraina kallas till en hälsoundersökning.

Skolverket

Skolans beredskap är bättre än 2015. Tre råd till kommunerna: följ de lagar som finns; följ rutinerna; var flexibla och ge den undervisning som är möjlig.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Tar emot mätningar från 39 länder. Har 90 egna regionala mätstationer, och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har sex luftfilterstationer som kan upptäcka förhöjda strålningsnivåer direkt. Inga förhöjda nivåer är registrerade.

Samarbete kring Hjälmaren

Konferens för att samordna ännu bättre samarbete kring Hjälmaren.

Konferens för att samordna ännu bättre samarbete kring Hjälmaren.

I onsdags samlades tre länsstyrelser, tre regioner, fem kommuner och fyra destinationsbolag för att samtala om hur vi kan samarbeta långsiktigt kring utveckling av Hjälmaren. Det bjöds på intressanta föredrag om utmaningar i att samarbeta kring en sjö, men också exempel på vad ett sådant uthålligt arbete kan resultera i. Efter en intensiv work-shop avslutades dagen med att alla organisationer tog hem frågan för att skriva på en avsiktsförklaring med viljeinriktningen att arbeta vidare tillsammans.

I fredags fick vi möjlighet att följa upp den skrivelse fem landshövdingar undertecknat om behovet av att säkerställa en motståndskraft mot klimatförändringar i Mälar- och Hjälmarregionen. Vid vårt samtal med näringsdepartementet förstod vi att frågan har hög aktualitet, så nu hoppas vi att en utredning tillsätts.

Kyrkobesök: en sista hyllning och en ny början

Begravning för Elvy Olsson, och kyrkoherdeinstallation i Örebro pastorat.

Begravning för Elvy Olsson, och kyrkoherdeinstallation i Örebro pastorat.

I lördags var begravningsakten för förra landshövdingen Elvy Olsson i Lerbäcks kyrka, med efterföljande minnesstund i församlingshemmet. Hon blev 99 år och var en pionär i flera avseenden.

Hon var den första kvinnan som var både departementschef och statsråd, första kvinnan på landshövdingeposten i Örebro och mycket mer. Hon slogs för bevarande av den goda åkermarken, en fråga som är högst aktuell i vår tid. Hon var hela länets Elvy, och vi var många där som berättade ur respektive minnesbank om en ovanligt modigt kvinna som gjorde mycket gott och rätt under sitt liv.

Ett andra kyrkobesök blev det i Nikolai kyrka där en ny kyrkoherde för Örebro pastorat installerades. Anders Lennartsson är född i Örebro och har varit länet troget under större delen av sitt liv. Hans nätverksbyggande och samarbetsförmåga är omvittnad och temat för gudstjänsten var också "Bättre tillsammans".

En legend slutar

Martin Engström lutar sig tillbaka.

Martin Engström lutar sig tillbaka.

Efter att ha fått skjuta upp avskedet för allas vår Fiske-Martin på grund av pandemin, var det dags. Martin har betytt så mycket för förtroendet för länsstyrelsen i fiskefrågor, och det är hans förtjänst att 34 yrkesfiskare kan leva av fisket i Hjälmaren då återhållsamheten på fisketillstånd ger möjlighet till framgångsrikt företagande. Tack Martin, och njut nu av friheten!

Kontakt