Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett krafttag för att hjälpa flyktingar från Ukraina

Möte med överbefälhavare Micael Bydén.

Möte med överbefälhavare Micael Bydén.

Den här veckan har Länsstyrelsen satt in en krisledningsstab för att säkerställa goda förutsättningar för att hantera krisen. Dagarna har präglats av tät kontakt med kommuner och myndigheter, intressanta möten med såväl överbefälhavare som Finansinspektionens generaldirektör, och ett glädjande första spadtag för alldeles unikt industriprojekt.

Krisledningsstab på plats

Kriget i Ukraina har nu pågått en månad. Det innebär stora lidanden och många umbäranden för människor som lever i belägrade områden och områden där strider äger rum.

Från och med i måndags har vi en krisledningsstab på plats på Länsstyrelsen. Krisledningsstaben syftar bland annat till att på bästa sätt förbereda lägesbildsrapportering, flyktingmottagande och att analysera situationen framåt. Vi har täta kontakter med kommuner och andra myndigheter. Inte minst är den dagliga kontakten med Migrationsverket av stor vikt.

Migration till Sverige

Migrationsverket har tre scenarier på hur många flyktingar från Ukraina som kan väntas fram till sommaren; mellan 27 000 och 212 000 personer. Huvudscenariot innebär 76 000 personer, men det är förstås svårt att sia om vilket av scenarierna som kommer närmast verkligheten. Men de senaste dagarna har det varit ett stort inflöde av flyktingar. Flest har anlänt till västkusten, till södra Sverige, till Stockholm, till Sörmland via Skavsta och till Blekinge från Polen. Civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt med mat, kläder och utrustning för personlig hygien. Många nya behov har också identifierats, som att man behöver ett nytt kontantkort till sin mobiltelefon för att kunna kommunicera hem.

Registrering och boendekapacitet har varit trånga sektorer, men Migrationsverket bygger nu upp så snabbt de bara kan. Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att inventera allt som är möjligt att inventera, inkluderande campingplatser, lagerlokaler och även mark där det går att bygga upp en camp. Vi gör det självklart i dialog med kommunerna, och den 25 mars ska vi rapportera till regeringen. Hur flyktingarna ska fördelas mellan olika kommuner är ännu inte klart.

Man har också identifierat att kriminella nu försöker nyttja situationen för människohandel och rekrytering till prostitution. Slutorden från civilministern och migrations- och integrationsministerns statssekreterare vid vårt möte i veckan var: Vi har en utmanande tid framför oss.

Jag hade också förmånen att få möta såväl överbefälhavare (ÖB) som Finansinspektionens generaldirektör, som båda ingår i mitt chefsnätverk. Det blev intressanta samtal om aktuell situation och framtid.

Ökade satsningar på Totalförsvaret

Besked kom från regeringen om ytterligare ökade satsningar på Totalförsvaret på tre miljarder. Nästan 800 000 av dessa är tänkta för rustning av det civila försvaret. Det är bra att dessa går hand i hand. Det militära försvaret är beroende av ett väl fungerande civilt försvar. Som en följd av de orostider som vi nu befinner oss i, ser vi en ökande ström av människor som anmäler intresse för att göra tjänst i civilförsvaret.

Regenergy – Sveriges grönaste industriprojekt är sjösatt

Första spadtaget i den gröna, industriella symbiosen i Frövi.

Första spadtaget i den gröna, industriella symbiosen i Frövi.

I fredags var det fest i Frövi i Lindesbergs kommun. Första spadtaget togs till ett helt unikt industriprojekt där spillvärme från Billerud-Korsnäs ska användas i en industriell symbios. En produktionsyta på 35 hektar planeras för tomatodling i växthus och för landbaserad odling av jätteräkor. Rester från räkodlingen blir gödsling för tomaterna, och spillvatten från räkodlingen återförs till papperstillverkningen i Billerud-Korsnäs. Företaget Wa3rm har under tio års tid forskat och utvecklat konceptet som nu prövas för första gången. Tomatodlarna är ett holländskt företag, Local Harvest och räkodlarna är danskar.

Cirka 200 nya jobb tillförs i Frövi när hela anläggningen står klar nästa år. Lindesbergs kommun bygger för fullt för att man också ska kunna bo i kommunen. Och det är storskaligt. Var tionde tomat som konsumeras i vårt land kommer att odlas här, vilket minskar importen, ökar självförsörjningsgraden och minskar klimatpåverkande utsläpp. Jätteräkorna ska bli så många att exporten väntas bli omfattande. Vilket projekt! Bara vinnare! Ett första spadtag togs av näringsminister Karl Petter Thorvaldsson med flera.

Kontakt