Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ukraina fortsätter att vara i fokus

Talman Andreas Norlen delar ut flaggor för stiftelsen Sveriges nationaldag i riksdagen.

Talman Andreas Norlen delar ut flaggor för stiftelsen Sveriges nationaldag i riksdagen.

Ukraina har fortsatt vara veckans brännpunkt. Flertalet möten har haft krisen i fokus, och signalerar bland annat om en ökad oro inom näringslivet och om höjd risk för cyberangrepp. Vi som länsstyrelse har dessutom fått utökat ansvar och nya uppdrag med anledning av krisen. Samtidigt måste andra saker pågå som vanligt och enligt plan.

Ukraina, Ukraina

Hjärtat gråter blod när man ser vad som händer med människorna i Ukraina. I de belägrade delarna är man utan vatten, utan el, utan mat. Sjukhus bombas, förlossningskliniker bombas. Det är nästan outhärdligt att se att människor som är som vi, som levt sina liv som vi nu är utan hem och med en högst osäker framtid.

Ökat ansvar för myndigheter

I torsdags kväll anlände fyra bussar till vårt län med 202 ukrainare som tvingats fly undan kriget. 160 av dem var barn men alla var i sällskap till någon av de 42 vuxna som var med. Förvarningen om ankomsten kom samma dag och förberedelsetiden var minimal. Två kommuner i länet kunde mönstra på med logi och mat. Vi bidrog från länsstyrelsens sida med samordning mellan kommunerna, Migrationsverket och några andra myndigheter. Fler bussar är att vänta kommande vecka.

Migrationsverket beräknar att 4 000 personer från Ukraina nu anländer till Sverige per dygn. Det ställer stora krav på myndigheter, på kommuner och på allmänheten. Enligt EU:s Massflyktsdirektiv som nu trätt i kraft har ukrainare rätt till uppehålls- och arbetstillstånd i alla medlemsländer. Det innebär också att man har rätt till vård som inte kan anstå och barn har rätt till skolgång. Det kommer att innebära påfrestningar på våra samhällen. Därför är jag så glad att viljan att bidra och lösa de problem som uppstår är så stor. I första hand gäller regelverket i ett år men med möjlighet till förlängning i tre år. Många frågor ställs som ännu är obesvarade men det kommer förstås att klarna efterhand.

Länsstyrelserna har under veckan fått två nya uppdrag. Dels att nu lämna lägesbilder om vad som händer i respektive län med anledning av denna kris, dels att inventera boenden i alla kommuner i länet som kan tas i anspråk med kort tidsintervall om flyktingarna skulle komma i flertal. Migrationsverket bygger nu ut systemet och upphandlar nya platser för fullt. Men upphandlingar tar lite tid och akuta kriser behöver lösas här och nu. Jag är glad att vi hittills lyckats ge tak över huvudet och mat till de som anlänt.

Med Ukraina i fokus

Flertalet möten, såväl planerade som nytillkomna har denna vecka haft Ukraina i fokus. Det har varit landshövdingemöte, möte med civilministern, möte med talmannen i riksdagen, möte med Försvarsmakten och polisen och möte med näringslivet i vår region.

När jag mötte myndighetschefer som MSB samlar till samverkansmöten framkom att pandemin ännu inte är över men att alltmer fokus nu flyttas över till Ukraina-krisen. Försvarsmakten signalerar att risken för väpnat angrepp mot Sverige fortsatt är låg men att risken för cyberangrepp och informationspåverkan har ökat markant. Det gäller för myndigheter och företag att se över sina säkerhetssystem helt enkelt. Vi har under veckan fått nyheter om att it-baserade system ligger nere hos såväl myndigheter som företag. Som kuriosa kan jag berätta att när jag skulle checka in på ett hotell i Stockholm i veckan låg deras it-system nere och de fick jobba med papper och penna för att kunna ge mig ett rum.

Oro inom näringslivet

Näringslivets olika branscher signalerar stor oro. Transportsektorn får inte längre ihop kalkylen på grund av kraftigt höjda diesel- och bensinpriser. Konkurser väntas enligt deras utsago. LRF menar att handelsgödsel som framförallt tillverkas i Ryssland nu riskerar höstsådden då det dessutom kan råda brist på utsäde. De förutspår stora kostnadsökningar för producerande sektorn som inte riktigt går att ta ut i konsumentpriser. Dock tror alla på ökande livsmedelspriser, om än ingen nära förestående bristsituation. Facken aviserar också att privatpersoner som har långa jobbresor nu väljer att säga upp sig eller tacka nej då till arbete då reskostnaderna äter upp lönsamheten av att jobba. Särskilt gäller detta de som jobbar deltid.

Också i vårt nya Insynsråd var Ukrainafrågan en del av dagordningen. Roligt var det att möta ett aktivt, nyfiket och bidragande Insynsråd. Rådet består av Bo Rudolfsson, KSO Laxå, Per Willén, LRF, Andreas Svahn, regionråd, Region Örebro län, Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot, Anna-Karin Andershed, prorektor, Örebro universitet, Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv och Elisabeth Anestad, polismyndigheten.

Livet måste ändå pågå som vanligt….

Kvinnohuset i Karlskoga får nu dubbelt så många platser.

Kvinnohuset i Karlskoga får nu dubbelt så många platser.

Även fast Ukraina-krisen upptar merparten av vår vakna tid måste ändå vissa andra saker pågå som vanligt och enligt plan.

Vi har fått en inbjudan att ta fram en Landskapsrätt – och i vårt fall får det ju bli från Närke då så många andra av våra landskap mestadels hör hemma också i andra län. Inbjudan kommer från Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Svenska Skogs och lantbruksakademien och har riktats till landshövdingar i alla 21 län. Uppgiften innebär att ta fram en förrätt, en varmrätt och en dessert med ingredienser och historia från länet.

Men det är inte bara maten som är i fokus utan hela måltiden. Därför har vår projektledare Åsa Lindin tagit hjälp av friluftssamordnare Daniel Gustavsson och länsantikvarie Mia Geijer kring natur, historia och måltidskoncept. Vi vill gärna inbjuda allmänheten att tycka till om vilken huvudråvara och vilka tillbehör vi ska utgå från och sex av länets bästa kockar från Närke är kontrakterade för att två och två skapa de tre rätterna. Allmänhetens möjlighet att tycka till sträcker sig till den 20 mars och den 6 maj ska allt vara fotat, dokumenterat och inskickat. Den 20 oktober på Måltidens dag sker en utställning i Stockholm som 2023 ska bli Europas Gastronomiska huvudstad. Redan idag har vi en måltidsturism och den kan helt klart öka också med detta initiativ.

Internationella Kvinnodagen den 8 mars firades med invigning av ett om- och tillbyggt Kvinnohus i Karlskoga. Så bra och funktionella lokaler och möjlighet för kvinnor att vara med sina barn utomhus och även ta med sina husdjur. Dock skulle man önska att det inte behövdes alls. Vi ska under året från Länsstyrelsens sida undersöka möjligheten att hitta metoder för behandling av män som slår som kan etableras i ett samarbete mellan kommuner i länet. Det är också angeläget.

Kontakt