Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hoppingivande möten

Landshövding Maria Larsson och polischef Patrick Ungsäter undertecknar överenskommelsen om brottsförebyggande och trygghetsskapande samarbete 2022-2025.

Polischef Patrick Ungsäter och jag undertecknar överenskommelsen om brottsförebyggande och trygghetsskapande samarbete 2022-2025.

I denna vecka släpptes restriktionerna och överhuvudtaget präglades alla möten av glada och positiva tongångar, ja nästan euforiska. Men låt oss minnas att vi har 29 personer i sjukhusvård i länet varav tre på IVA.

Covid har också skördat 8 nya dödsfall i vårt län senaste veckan. Då smittspridningen fortsatt är hög påverkas många verksamheter i kommunerna, som förskola, skola och omsorgerna. Samtidigt ökar vaccinationsgraden men behöver stiga än mer. På vårt landshövdingemöte mötte vi kungaparet, kronprinsessparet och prins Carl Philip som ville ha rapport från läget i landet. Det har skett vid upprepade tillfällen under pandemin – och i digital form.

Majoritet positiv till att restriktionerna tas bort nu

MSBs samverkanskonferens för myndighetschefer berättade MSB om att den snabbenkät man gjort visar att 73 procent tycker det var riktigt att ta bort restriktionerna nu. 80 procent kommer fortsätta att följa uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hem om man är sjuk. En region rapporterade om att intresset för att vaccinera sig försvunnit i samma stund som beskedet om hävda restriktioner kom. Det har lett till att bara 10 procent av vaccinationskapaciteten används. Polisen varnar för att ökad ohälsa följer i spåren av pandemin. De åker på cirka 20 000 självmordslarm per år vilket utgör en allt växande belastning i deras verksamhet.

Framtidshopp inom civilsamhället

Vid ett möte med civilsamhället fick vi berättelser om framtidshopp och glädje att nu kunna återstarta fysiska samlingar, men också en oro för den brist man nu har på ledare inom barn- och ungdomsverksamhet där många som gick hem vid pandemins utbrott inte återkommit som ledare.

Mycket händer, och har hänt, inom energi och klimat

Nu tar näringslivet lead i klimatarbetet i vårt Energi-och klimatråd. Nätverk har bildats i våra tre prioriterade frågor: transporter, upphandling och energisystem. Det händer så mycket just, också tack vare Klimatklivet. Sedan stödet infördes 2016 har det i vårt län enbart i Transportsektorn investerats 154 miljoner med bidrag på 73 miljoner från Klimatklivet. Det har bidragit till en tankstation för vätgas kommer byggas i Brändåsen med start i år. Två tankstationer för biogas varav en för flytande biogas till tung trafik och en för komprimerad gas till personbilar i Karlskoga, en tankstation för HVO till bussar, en elladdstation för tunga fordon, elladdsinfrastruktur för bussar i Örebro stad som ska ladda 33 stadsbussar och 10 regionbussar. 49 laddstationer för elbilar har genom åren fått stöd, varav 18 de två senaste åren. Två omlastningscentraler mellan lastbil och järnväg har beviljats stöd och färdigställts i länet, i Kvarntorp och i Frövi. Sju transportföretag i länet har beviljats klimatklivet-bidrag för cirka 40 biogaslastbilar. 144 åtgärder har gjorts med stöd av Klimatklivet sedan starten, men med en tyngdpunkt förlagd på de senaste två åren då både ansökningar och bidrag accelererat. Ofattbara 889 000 ton CO2ekvivalenter är den totala minskningen av växthusgasutsläpp som de beviljade åtgärderna har bidragit till eller kommer bidra med. Nu händer det massor!

Två personer står på en scen, den ena talar.

Åke Algotsson, Stena Recycling och Fredrik Öjdemark berättar på Energi- och klimatrådet att man tänker starta upphandlingspolicy för fossilfria transporter.

Förebygga brott och skapa trygghet

En samverkansöverenskommelse skrev vi under med polisen i Polisregion Bergslagen om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete åren 2022–2025. Den åtföljs av årliga aktivitetsplaner som för 2022 fokuserar på utbildning och stöd till kommunerna för att arbeta evidensbaserat med kartläggning, rapportering av lägesbild och analys med anledning av att lagförslag väntas om större kommunalt ansvar i dessa frågor.

Arbete mot narkotika i länet

Samhällsråd T fick vi förskräckande föreläsning om den brottslighet som förekommer i vårt län driven av narkotikahandel. Den är delvis internationellt organiserad och bygger naturligtvis på att efterfrågan finns. Därför blir vårt fokus i länet på att kartlägga narkotikasituationen på krogar för att i nästa steg involvera krogägare i ett drogförebyggande arbete. Detta sker efter en utvärderad modell som gjort i Stockholm och en mängd kommuner i Mälardalen går nu in i gemensamt projekt. Vi påbörjar också samordningen av mätning av narkotiska substanser i avloppsvattnet i elva av länets kommuner. En ny överenskommelse om SMADIT är på gång. Det innebär att den som påträffas rattpåverkad av alkohol eller narkotika omedelbart erbjuds snabb tillgång till vårdinsats. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Polisen, Regionen, Kriminalvården och alla kommuner i länet.

Skickliga hantverkare

Veckan avslutades med ett trevligt besök på Lages tapetserarverkstad där Leif och Annika Arvidsson med stor hantverksskicklighet klär om residensets möbler. Men de arbetar också med gyllenläder, ett hantverk som de är ensamma om i Sverige. Gyllenläder är läder som mönstrats i relief, därpå förgyllts och sedan kan man också måla på det. Gyllenläder var populärt under tidsperioderna senrenässans och barock och används till tapeter och möbelklädslar.

Studiebesök på Lages tapetserarverkstad. Överst i bilden, gyllenläder, omålat och målat.

Kontakt