Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Glädjebesked om att restriktioner tas bort

Kulturen i centrum för pressträff. Sten Niclasson på Opera på Skäret och Jenny Gille Lerbäcks teater medverkar tillsamman med landshövding Maria Larsson och regionråd Iren Lejegren.

Landshövding Maria Larsson med Sten Niclasson, regionråd Iren Lejegren och Jenny Gille.

Veckan har präglats av glädje över att restriktionerna mot covid-19 tas bort, berikande möten med näringslivet och hel en del arbete med årsredovisning och budget.

Nu tas restriktionerna bort

I veckan kom glädjebeskedet att restriktionerna med anledning av covid-19 tas bort från och med den 9 februari. Smittspridningen är fortsatt hög men tack vare ny, mildare variant, omikron, och att vaccinationstäckningen är hög, är inte längre covid-19 att betrakta som samhällsfarlig. Men om man är över 12 år är det mycket viktigt att vaccinera sig, och är man ovaccinerad förväntas man fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel.

För länsstyrelsens del innebär det att vi inte längre behöver vidta någon tillsyn med anledning av covid-19 från den 9 februari. Det är snabba svängningar i besluten och vi har faktiskt just förstärkt våra personella resurser på detta område. Glädjande är att vi är näst bästa län på högst andel vaccination på alla över 18 år. Och tre av länets kommuner finns på 20-bästa listan när det gäller vaccinationsgrad: Karlskoga och Laxå med 66 procent över 18 år, och Degerfors med 64 procent.

Möte med näringslivet

Glädjen var stor också hos näringslivet över avskaffandet av restriktioner och återgång till mer normalitet. Många trodde på en snabb återhämtning. Julhandeln i Örebro län var hyfsad och när företagen ställde in julborden var det många som privat bokade sitt bord och kom ändå. Tråkigt nog blev det ingen Hindersmässa, varken seminarier eller marknad. Såväl restauranger som hotell har haft en avsevärd minskning. Branschorganisationen Visita menar också att stödutbetalningarna har dröjt alldeles för länge. Hotell och handel har ”lånat ut” personal till kommunal vård och omsorg när personalfrånvaron där varit hög. Hotell- och restaurangfacket berättade att flera erbjudits deltidsjobb i andra branscher på annan ort, men på grund av höga drivmedelspriser inte sett sig kunna ta jobbet.

Handelskammaren hade en alldeles färsk enkät från 100 företag i Mälardalen. 50 procent hade god orderingång, 45 procent hade normal och inget företag angav att de ville dra ner på personal. Däremot såg 60 procent av företagen stora utmaningar med att rekrytera kompetens, särskilt inom it-sektorn, och några hade bekymmer med materialbrist. En ny trend kunde identifieras där företag flyttade tillverkning från Asien till länder i Europa, det vill säga till länder utanför EU.

LRF, som gett oss glada rapporter genom pandemin, uttryckte nu stora bekymmer. Kraftigt höjda priser på olika insatsvaror samtidigt, som energi, drivmedel, konstgödsel, har gett starkt fördyrat kostnadsläge. Priset på mineralgödsel har exempelvis stigit med 300 procent så lantbrukssektorn är hårt tyngda och får signaler om neddragningar i produktion. Det är bekymmersamt med tanke på den livsmedelshandlingsplan vi arbetar med för ökad produktion. Det föranledde mig att tillsammans med fyra andra landshövdingar skriva till lantbruksministern för att förmedla signalerna från länet.

Fokus på den efterföljande pressträffen var kultursektorn – en sektor som haft det extremt tufft de två senaste åren. Sten Niclasson såg nu ljuset i tunneln och planerar för fullt för att kunna köra Opera på Skäret efter två års uppehåll. Det blir Maskeradbalen som spelas. Jenny Gille, som driver Lerbäcks teater tillsammans med sin make, var lättad och planerade nu för både sommarteater, fars och mordgåtor. Båda vittnade om en trogen publik som ibland till och med efterskänkt den biljett de köpt till föreställning som blivit inställd eller som flyttat fram besöket upp till fyra gånger.

Årsredovisning och budget

Helgen har jag ägnat åt att gå igenom vår årsredovisning som snart ska in till regeringen. Även om pandemin nödvändiggjort att vi fått prioritera om en del, är det en imponerande mängd aktiviteter, tillsynsbesök, tillstånd och beslut vi hunnit under ett år. Jag ska återkomma längre fram med några siffror kring detta.

Siffror är det också i mängd i de budgetberedningar vi nu har tillsammans med våra fyra avdelningar. Det kommer sedan att resultera i prioriteringar av vilka önskemål vi kan tillgodose i årets budget. Läget är gott och vi har god kontroll på vår ekonomi och har ett överskott från föregående år som vi kan ta med in i det nya årets budgetläggning.

Kontakt