Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vägar framåt

Många av veckans möte fokuserade på vägar, både med Transportstyrelsen och Trafikverket. Eftersom jag tillbringat veckan i sällskap med covid så har alla möten varit digitala. Vilken tur att allt det trådlösa fungerar och att man kan mötas på detta sätt!

I veckan förlängdes också rekommendationerna till statliga myndigheter att man ska arbeta hemifrån till och med den 14 februari.

Rådet för djurskyddskontroll

Rådet leds av Jordbruksverket men vi är några länsstyrelser som tillsammans med Livsmedelsverket samråder om djurskyddstillsyn och slaktfrågor. Nu var det dags att återrapportera till regeringen om 2021 års arbete. Jordbruksverket ska följa upp länsstyrelsernas djurskyddskontroll. Exempelvis mäts vi på att antalet kontroller som görs med anledning av inkomna klagomål inte får ta överhanden över de normalkontroller som alltid måste utföras. Vi har arbetat med strategier för att underlätta för djurägare att göra rätt. De allra flesta vill göra rätt men det är ibland svårt att ha koll på lagstiftning och regelverk. Här sker ett positivt och utökat samarbete med branschorganisationer. Kompetensförsörjningsfrågorna är förstås också på bordet.

Möte med riksdagsledamöter

Kontinuerliga möten med länets riksdagsledamöter är viktiga för informationsutbyten av olika slag. Vi gav naturligtvis en lägesbild av smittspridningen, belastningen på sjukvården och hur hanteringen av pandemin fortlöper och inte minst belastningen på olika samhällsviktiga verksamheter. Vi talade också om det förestående valet och länsstyrelsens roll i detta samt delgav våra synpunkter på den nationella transportplan som senare ska behandlas i riksdagen. Andra aktuella frågor från länet som vi lyfte var dialog med Migrationsverket kring ersättning för utbildningskostnader för nyanlända där Sydnärkes utbildningsförbund nekats ersättning just för att de är ett förbund. Tidigare har det fungerat men 2021 fick man avslag med hänvisning till att varje kommun själv måste söka. Det var dock inte möjligt då ansökningstiden hade gått ut! Nu har emellertid Migrationsverket öppnat upp för en möjlighet att i efterhand söka. Det kallas ”Ansökan om försutten tid”. Vi pratade också om de långa väntetider Skatteverket har för att nyanlända ska få ett folkbokföringsnummer. Det fördröjer möjlighet till etablering för den enskilde och fördyrar för kommunerna.

Möte med Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ska upprätta ett nytt vägtrafikregister. Det nuvarande är från 1970-talet och går inte att utveckla vidare för morgondagens behov varför ett helt nytt system behöver byggas. Det ska ske med Örebro som huvudort. Det beräknas ta upp emot tio år och kosta nästan två miljarder kronor. Redan detta år behöver 100 personer nyanställas – många med it-kompetens. Jag samlade till möte för att tillsammans med Örebro kommun erbjuda pågående arbeten som finns etablerade med ”Smart-move”-kampanj, tandemrekrytering, bostadsförsörjningshjälp med mera. Vi vill på alla sätt försöka bistå Trafikverket så flesta möjliga arbetstillfällen hamnar i just Örebro län.

Möte med Trafikverket

Föregående veckas väderbesvärligheter som gjorde att trafiken stod still i Finnerödjabacken på E20 i väldigt många timmar föranledde mig att tala med Trafikverket för att efterhöra deras slutsatser av detta. De menar att goda förberedelse vidtagits och att vägen var välsaltad med extra stor dos, men att hård vind och regn som snabbt frös till ishalka ändå skapade en mycket besvärlig situation. När en långtradare ställt sig på tvären och köerna var långa gick det inte att komma fram med mer salt. Entreprenörens bilar hamnade själva stillastående i kön. Vid just Finnerödjabacken är också omledning av trafiken svår, då de vägar som är aktuella riskerar att inte fungera för den tunga trafiken utan att också där orsaka stopp.

Det har verkligen varit mycket kraftig vind vid flera tillfällen i januari månad, den senaste nu i helgen vilket mest drabbade sydvästra Sverige. Kanske dags att ta fram särskilda strategier för utsatta vägsträckor i händelse av ishalka.

Kontakt