Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2022 börjar med utmaningar

Fotorealistisk modell av mutation av corona-viruset

Det nya året börjar med mycket av utmaningar och påfrestningar på vårt land och på vårt län. Pandemin har inte avstannat utan tvärtom har vi nu en mer omfattande smittspridning i länet än någon gång förut.

Omikron-varianten är förhärskande och belastningen har ökat på vården även om omikron verkar ge en mildare sjukdom för flertalet. Men den har också konsekvenser för samhällslivet i stort. Nya restriktioner anger att vi ska arbeta hemifrån men för alla är det inte möjligt. Samhällsviktig verksamhet som sjukvård, äldreomsorg, förskola, skola, räddningstjänst, polis, ambulans, renhållning och mycket annat kan drabbas av stora personalbortfall när många är sjuka, behöver vabba eller vara i karantän. Oroväckande är också att smittan nu återigen sprids i äldreomsorgen och har man underliggande sjukdom riskerar också omikronsmittan kunna ge allvarliga följder.

En fjärde dos kan bli aktuell, kanske inför nästa vintersäsong. Men 1,3 miljoner har ännu inte vaccinerat sig överhuvudtaget. Det är ytterst bekymmersamt.

Länsstyrelsen har nu fått flera förnyade uppdrag med anledning av situationen. Strax före jul kom nya restriktioner och vi behövde utöka vår fysiska tillsyn inom ramen för pandemilagen. Medarbetare som tänkt sig en längre julledighet fick istället gå in och tillsyna butiker under mellandagsrean och då några av dessa blev sjuka fick också chefer rycka in och göra tillsyn. Extraordinära insatser – tack för det. Vi ska också fortsätta vårt uppdrag med att samordna kommunikation i länet, inte minst för att få fler att vaccinera sig. Några företagsstöd kommer troligen också att förlängas, så exempelvis omsättningsstöden kommer som tidigare att handläggas av länsstyrelserna.

Den andra utmaningen inför det nya året är Rysslands mobilisering av styrkor vid gränsen till Ukraina och att Ryssland så tydligt motsätter sig att fler länder ansluter sig till Nato. Det finns en stor risk för utökade konflikter på europeisk mark. Den europeiska elmarknaden är till stora delar integrerad idag och flera länder i EU är beroende av rysk gas. Detta kan indirekt också drabba Sverige. Försvarsmakten ökar nu sin närvaro på Gotland och jag har inte under min livstid upplevt en så allvarlig situation.

Nu blir det digitalt igen

Med den ökande smittspridningen följde förstås, att en hel del av det vi planerat i närtid att göra fick ställas in eller skjutas på i tid. Annat har gjorts om till digitala möten igen. Så också vårt landshövdingemöte i veckan. Alla landshövdingar var också inbjudna till föreställningen Fira Demokratin 100 år som också tv-sändes. Vi valde alla att tacka nej. Detta möte genomfördes dock fysiskt men många av de 1 000 inbjudna gästerna uteblev. Därför kunde evenemanget genomföras och ordentligt avstånd mellan gästerna hållas.

Vi förlängde Friluftslivets år

Friluftslivets år blev ju till en härlig resa genom länets alla kommuner som resulterade i en 22-punktslista med prioriterade åtgärder. Ett besök fick dock skjutas till januari så i måndags bjöd Karlskoga kommun in till Rävåsen som är ett centrumnära reservat tätt intill Rävåsens skola. Här fick vi en härlig promenad genom ett väl nyttjat kuperat område och en fin illustration av hur en skola kan jobba friluftsnära i många olika ämnen.

Friluftslivet år i Karlskoga.

Beskuren julgran

Julgranen beskuren och redo att kastas ut.

Så var det tjugondag Knut och även residensets vackra julgran kläddes av och åkte ut.

Kontakt