Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta hand om dig och varandra under helgerna

Vi har alla levt med coronapandemin i nästan två år och fått anpassa vår vardag. Smittspridningen ökar för sjätte veckan i rad och vi behöver minska antalet kontakter, framför allt mellan vuxna. Under veckan kan vi förvänta oss fler restriktioner.

Pandemin växer i storlek och omfång

På vårt möte med MSB rapporterade Folkhälsomyndigheten (FHM) att det nu är sjätte veckan med ökning av antalet bekräftade fall, med 20–30 procent per vecka. I ett europeiskt perspektiv ligger vi fortfarande låg, men Europa ligger högt sett till världen. Man löper fem till nio gånger högre risk att behöva intensivvård om man ej är vaccinerad. Ålder spelar också roll varför en hel del vaccinerade äldre också behöver intensivvård. Folkhälsomyndighetens bedömning är att omikron kommer dominera också i vårt land om en månad. Den varianten bedöms ha 25 procents högre smittsamhet. Vi behöver nu minska antalet kontakter, framförallt mellan vuxna, också på arbetsplatser. Vi behöver använda vaccinationspassen i större utsträckning. FHM ser över vaccination för barn under 12 år men än så länge är värdet för det enskilda barnet inte tillräckligt stort för att vaccinera från fem år.

Från länsstyrelsernas sida jobbar vi nu mycket kunskapshöjande. Reflektioner av två veckors tillsyn av vaccinationsbevis på allmänna sammankomster är att det hade underlättat om bara en digital lösning använts. Covidpass utskrivna på papper är svårt då de ibland blir blöta, skrynkliga och oläsbara. Under 18 år behöver man inte visa covidpass men det är svårt med ålderskontroll. Församlingar tycker det är svårt att avvisa besökare utan vaccinationsbevis. Vissa arrangörer säljer bara 99 biljetter för att slippa kontrollera.

Vi kan förvänta oss presentation av fler restriktioner den kommande veckan.

Försämrat omvärldsläge

Också i ett annat avseende har vår omvärld förändrats till det sämre. Läget är mer instabilt och konfliktfyllt. Pandemin har bidragit till det. FN och internationella institutioner har försvagats och vi ser en ökad rivalitet mellan de tre stormakterna Kina, Ryssland och USA. Demokratin är utsatt och ifrågasatt. Man använder allt fler maktmedel för att nå sina syften och ingen skillnad görs mellan civilt och militärt. Man har koll på oss och skjuter in sig på våra sårbarheter. I veckan så utsattes Kalix kommun för attack som slog ut hela deras IT-system.

MSB leder nationellt utvecklingen av det civila försvaret och i rapporten ”Handlingskraft” beskrivs hur vi ska samordna civil och militär beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Många myndigheter har påbörjat rustningen av ett bättre civilt försvar. Vi på Länsstyrelsen i Örebro län hoppas nu att regeringen ska besluta om inrättande av tio beredskapssektorer och sex civilområden under våren 2022.

Tillsammans mot brott

En överenskommelse är nu beslutad inom polisregion Bergslagen där Polismyndigheten tillsammans med länsstyrelserna i Örebro, Dalarnas och Värmlands län vill samverka för att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att stärka det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. Genom regionala samverkansforum som drivs av länsstyrelserna knyts kommuner och andra aktörer till överenskommelsen. Överenskommelsen gäller 2021–2025 och en årlig aktivitetsplan tas fram. För 2022 ska information till ledningar och nyckelfunktioner genomföras och en grundutbildning erbjudas. Stöd för att ta fram lokala lägesbilder och månatliga avstämningar ingår också. Kommunerna har fått lagkrav på att arbeta brottsförebyggande och vi vill på detta sätt stödja dem.

Licensjakt efter lodjur

Efter att ha samrått i Viltförvaltningsdelegationen och i Mellersta Samverkansrådet så har vi beslutat att 10 lodjur får fällas i licensjakten 2022. Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus.

Mål för djurskyddskontrollen 2023–2025

På Jordbruksverket Djurskyddsråd diskuterade vi strategisk inriktning för kontrollverksamheten de kommande åren. Från länsstyrelsernas sida var vi överens om att vi behöver öka tillsynen av livsmedelsproducerande djur och att några av de tidigare målen inte längre behövs. Vi behöver också inkludera hållbarhetsmål i målbilden. Redan idag gör vi till exempel oros-anmälningar och ska ta hänsyn till barns bästa i våra djurskyddsärenden.

Julavslutning med Insynsrådet

Vårt insynsråd är vi glada för. Nu avslutas en tvåårig mandatperiod så vi höll en julavslutning på residenset. Vi försöker alltid ge en god genomlysning av Länsstyrelsens verksamhet för att både insyn och råd ska vara möjligt för ledamöterna. Vi har nominerat ledamöter för nästkommande år men det är regeringen som utser så när det är klart ska vi berätta vilka som får förtroendet för en kommande tvåårsperiod.

Länsstyrelsens insynsråd

Nuvarande Insynsråd. Från vänster: Anna Olofsson, länsråd, Britt Nordström, Teknikföretagen, Per Willen LRF, Lena Baastad Rådström, riksdagsledamot, Kjell Fransson, Byggföretagen, Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot, Andreas Svahn, Region Örebro län samt undertecknad. Fattas gör Johan Schnurer Rektor Örebro Universitet.

Nu gör jag några veckors uppehåll i veckobrevskrivandet och jag ber att få tillönska er alla:

God Jul och Gott Nytt År!

Flygplan formade som en julgran

Försvarsmakten skickar en julhälsning i form av en julgran i luften över Örebro.

Kontakt