Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Från fysiskt till digitalt – igen!

Nya rekommendationer gjorde att flera möten, seminarier och konferenser blev digitala, andra kunde vara fysiska. Ett axplock av veckans händelser var det årliga seminariet om totalförsvar, reviderad strategi för svensk viltförvaltning och seminarium om friluftsliv.

Nya rekommendationer för att minska kontakt

Smittspridningen ökar och Folkhälsomyndigheten och regeringen gav oss nya råd och rekommendationer. Det hände i tisdags med ikraftträdande redan dagen därpå. Det handlar om att i viss mån arbeta hemifrån, använda munskydd i kollektivtrafiken, undvika trängsel, hålla avstånd och framförallt – se till att vaccinera sig.

Det fick effekten att en hel del av de seminarium som skulle äga rum i veckan ställdes om från fysiska till digitala med väldigt kort varsel.

Årligt seminarium om totalförsvar

Vårt årligt återkommande seminarium kring Totalförsvar skulle vara fysiskt men blev istället digitalt. Där fick vi en inblick i hur haverikommissionen arbetar kring flygolyckan som inträffade i Örebro i somras, vi fick lära mer om ”Folkförankringsprojektet” som ska öka den allmänna försvarsviljan, vi fick träffa GD för nya myndigheten för psykologiskt försvar, Henrik Landerholm, och höra mer om informationspåverkan. Slutligen berättades det om det arbete som påbörjats med företagsplanläggning inom olika sektorer.

Landshövdingarna mötte nya civilministern

Också landshövdingemötet blev digitalt och gav oss möjlighet att möta den nya civilministern Ida Karkiainen. Hon uttryckte att hon var länsstyrelsernas vän och har suttit i Insynsrådet vid länsstyrelsen i Norrbotten. Vi talade också om konsekvenserna för länsstyrelserna med anledning av den budget som beslutats i riksdagen. Ytterligare en punkt handlade om den brist som kan uppkomma i närtid på kemikalier för vattenrening. Regeringen har fattat beslut om att vi länsstyrelser ska bistå kommunerna om brist uppkommer. I dagsläget finns bara två producenter i landet och hela Norden är idag beroende av import av dessa kemikalier. Det är ingen akut brist men bra med förberedelse om problem skulle uppstå.

Samråd kring licensjakt av lo

Samverkansrådet blev också digitalt. Vi hade samråd om licensjakt efter lo 2022 och fick en sammanställning om licensjakt efter björn 2021. Vi tog också upp behovet av att ytterligare utveckla vår samverkan med Norge kring licensjakt efter varg då revir kan vara gränsöverskridande och vargstammen är gemensam.

Reviderad strategi för svensk viltförvaltning

Mötet med Naturvårdsverket på ledningsnivå hade som huvudpunkt att diskutera den reviderade strategin för svensk viltförvaltning. Den gäller för åren 2022–2029 och har varit ute på remiss. Dock fanns inte fokusområdena specificerade i remissupplagan. De gavs på sittande möte och vi betonade vikten av att den initialt goda förankringsprocessen måste fortsätta också med fokusområdena. Vi fick gehör för detta så beslut kommer att fattas senare än som tänkt i februari.

Fantastiskt år med friluftsliv i fokus

Allt blev dock inte digitalt under veckan utan några av de planerade mötena bestod som fysiska möten. Vi hade avslutningsseminarium på vår turné runt länet under rubriken ”Friluftslivets år”. Det har varit ett fantastiskt år med så många roliga aktiviteter; vandring med snöskor, orientering, isfiske, segling, flow trail-cykling, vandring i stiglös terräng och på vandringsled och mycket mera. Men bäst av allt är ändå alla de samtal och idéer som formats under dessa möten. Daniel Gustafsson hade sammanställt våra prioriteringar till ett 22-punktsprogram. Här finns önskemål som informationskampanj om allemansrätten, mer av tryckta kartor att tillgå på länets turistinformationer, ökad tillgänglighet i flera utpekade naturreservat, ansökan om nationalpark i Norra Vätterns skärgård samt undersöka möjligheten att bilda ett biosfärområde Hjälmaren-Kvismaren. På seminariet fick vi dessutom höra om det friluftsprojekt man drivit i Nora, hur friluftsliv ingår i samhällsbyggnadsprocessen i Örebro, hur Allemansrätten ter sig i en tysk persons perspektiv och hur Åsnen tog sig hela vägen från att vara en stenig sjö till att bli en nationalpark.

Örebro län har Sveriges bästa logistikläge

Fysiskt var också Försvarsmaktens transportseminarium som i år var förlagt till Örebro och hade rubriken: Förmågeutveckling och tillväxt. Jag fick hela 50 minuter på mig för att beskriva utvecklingen i Örebro län vad gäller logistik för olika transportslag och om utvecklingen inom det civila försvaret. Det känns alltid roligt när man får berätta att vi har Sveriges bästa logistikläge, i stark konkurrens med Göteborg.

Samtal om gestaltad livsmiljö

Riksarkitekten kom till Örebro för andra gången sedan tillträdet för bara några år sedan. Hon medverkade i ett strategiskt samtal om ”Gestaltad livsmiljö”. Det kan låta krångligt men handlar om att få ihop olika perspektiv som fyller så många behov som möjligt när man planerar en ny stadsdel eller ett nytt område.

RA Helena Bjarnegård

Riksarkitekten Helena Bjarnegård inspirerar till helhets- och hållbarhetstänkande i samhällsplaneringen.

Avtackning av Kommunstyrelsens ordförande

Jag och länsrådet passade också på att tacka av Kenneth Handberg, fd KSO i Örebro, eftersom vi inte kunde delta på hans officiella avtackning.

Länsråd Anna Olofsson, fd KSO Kenneth Handberg och landshövding Maria Larsson

Avtackning av fd KSO i Örebro, Kenneth Handberg, eftersom vi inte kunde komma på hans officiella avtackning.

Ja oj så många möten, seminarier och konferenser det var denna vecka. Det brukar glesa ut med sådant ju närmare jul vi kommer. Så kanske också i år.

Kontakt