Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning av damm i vinterkyla

Ny teknik gör att man med en enda knapptryckning på mobiltelefon kan styra luckorna i Hyndevadsdammen. Dammen reglerar vattennivån i Hjälmaren. Under veckan träffade jag också flera myndigheter i länet som gav lägesrapport.

En regering på plats

Så fick vi då landets första kvinna på statsministerposten 100 år efter att kvinnorna fick rätt att rösta. Somliga saker tar lång tid. En budget blev också beslutad i riksdagen – dock inte den som regeringen lagt fram. Vi håller på att analysera vilken betydelse det kan ha för Länsstyrelsens verksamhet.

Vintern är här

Så har verkligen vintern kommit med kyla och massor med snö i södra Sverige. Kallt var det verkligen när jag tillsammans med landshövdingen i Södermanland, Beatrice Ask, invigde de nya dammluckorna i Hyndevadsdammen. Från denna damm, som ligger i Eskilstuna kommun, regleras vattennivån i Hjälmaren. Det har varit en gammaldags utrustning med manuella spettluckor som gjort det svårt för Vattenförbundet att reglera. Nu är den mindre dammen tömd och tätad i botten och nya luckor installerade som regleras med en enda knapptryckning i en mobiltelefon. Vilken skillnad! 10 miljoner kronor kostar investeringen men man är inte färdig. Nu går man igång med nästa projekt där den stora dammen ska genomgå samma procedur. Tömning, tätning och nya dammluckor. Det är kostnadsberäknat till 30 miljoner kronor. Hjälmaren är en grund sjö och regleringen får stora konsekvenser. Blir det för lågt vattenstånd blir båtfolket och de närboende upprörda och är det för högt vattenstånd svämmar jordbrukarnas marker över och skördarna blir förstörda. Det är en grannlaga uppgift att reglera denna sjö. Fem landshövdingar runt Mälaren-Hjälmaren har också tillskrivit regeringen och bett dem ta ett nationellt ansvar för att utreda vad som behöver göras proaktivt inför de klimatförändringar som medför än fler utmaningar i regleringen. Mälaren riskerar dessutom vid en havsnivåhöjning att få saltvatteninträngning. Det vore förödande då ju Mälaren utgör dricksvattentäkt för Stockholmsområdet.

Maria Larsson tillsammans med Beatrice Ask inviger en damm.

Invigning av Hyndevadsdammen.

Möte med myndighetskollegor

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samla andra myndigheter regionalt. Det fanns mycket nytt att berätta när vi samlades fysiskt för första gången på länge. Skogsstyrelsen berättade att skadorna av granbarkborre i vårt län är lika stora som förra året. Arbetsförmedlingen berättade att ungdomsarbetslösheten i länet minskar medan långtidsarbetslösheten minskar. Örebro tingsrätt berättade att de saknar sju av tio domare. IVO berättade att de kommer att ha fysisk tillsyn i alla kommuner på äldreboenden. Migrationsverket berättade om det nya beslutet att alla afghaner kan få sitt ärende prövat igen med hänvisning till den ändrade situationen i Afghanistan. Polismyndigheten berättade att vapenbeslagen ökat med 22 procent det senaste året. Och Trafikverket berättade om sitt just till regeringen överlämnade förslag om Nationell plan för infrastruktur. Det är en plan vi inte alls är nöjda med. Visserligen skriver man att en utredning bör göras tillsammans med Norge om snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, men det föreslås ingen rustning med dubbelspår av vare sig Värmlandsbanan eller Mälarbanan.

Julen närmar sig

Hur det blir med julkalasen är lite tidigt att säga med tanke på den tilltagande smittspridningen med den nya mutationen omikron. Vi kan förvänta oss nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten i veckan som kommer. Veckan bjöd dock på några kalas. Det var julfrukost hos Almi, Startcentrum firade 30 år och Örebro studentsångare kunde efter ett års uppehåll åter bjuda in till julkonserten ”Kalastider”.

Julfrukost på Almi.

Kalastider.

Kontakt