Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhetspris och nytt energi- och klimatprogram för länet

I veckan delades länets jämställdhetspris ut till en värdig mottagare – Anders Lindén. Under årets Energi- och klimatkonferens lanserades det nya programmet och ett nytt mål: Klimatneutral produktion och konsumtion. I Wadköping hölls julmarknad.

Jämställdhetspriset 2021

Priset ger positiva tillfällen att uppmärksamma gott arbete i länet. Länets jämställdhetspris delas ut av Jämställdhetsrådet och årets pristagare Anders Lindén är verkligen en värdig mottagare. Han är programansvarig på Örebro universitet för Högskoleingenjörsprogrammet, byggteknik. Han förser årligen alla studenter med kunskapsinhämtning kring jämställdhet och med workshoppar för att motverka den machokultur som finns inom byggbranschen. Han har också spridit detta systematiska arbetssätt till fler fakulteter och till fler lärosäten. Det är ett lysande exempel på vad en person som tar stort ansvar kan åstadkomma. Tack Anders – och grattis.

Maria Larsson tillsammans med alla nominerade till årets jämställdhetspris på residenset i Örebro slott.

Alla sex nominerade till Jämställdhetspriset och vinnaren Anders Lindén i mitten.

Nytt Energi- och klimatprogram klart

På den årliga Energi-och klimatkonferensen lanserade vi också vårt nyligen framtagna Energi- och klimatprogram ”Tillsammans visar vi vägen i klimatfrågan”. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och länets mål är att till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent jämfört med 2005. Hittills har vi minskat utsläppen med 29 procent så det är en bra bit kvar. Vi ska öka andelen förnybar energi till 80 procent, idag ligger vi på 60 procent. Slutligen ska vi öka energieffektiviseringen med 50 procent jämfört med 2005. Takten behöver öka och programmet fokuserar på fem områden för insatser: Fossilfria resor och transporter, Robust och förnybart energisystem, Klimatneutrala och energieffektiva företag, Effektiv och klimatneutral bebyggelse och slutligen det helt nya insatsområdet; Klimatneutral produktion och konsumtion. Idag har varje individ en konsumtion med 8 ton klimatpåverkande utsläpp per år – den ska minska till 2 ton per person och år till 2030. Det betyder att vi alla behöver fundera över hur vi reser, vad vi äter, vad vi handlar och så vidare. Det är ett ambitiöst men nödvändigt program och många behöver bidra för att vi ska kunna säga till våra barn och barnbarn: Vi gjorde vad vi kunde!

Vision för länets Energi- och klimatprogram: I Örebro län arbetar vi tillsammans för attminska klimatutsläppen och använda resurser påett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som används är förnybar.

Vision för länets Energi- och klimatprogram samt fem insatsområden.

Regionalt råd för totalförsvar

På vårt Regionala råd för totalförsvar hade vi besök av huvudsekreterare Ari Soppela från utredningen ”Skydd av civilbefolkningen”. Utredningen har ganska nyligen startat upp och kommer bland annat att titta på om och hur skyddsrum ska användas i framtiden. Vi hade också ett särskilt tema kring översvämningar där vi fick del av erfarenheter från Hallsbergs och Örebros kommuner samt från Länsstyrelsen i Gävleborg som ju hanterade en översvämningskatastrof i somras. Och så talade vi om bygget av trygghetspunkter i länet och vilka insatser som kan behövas inför det kommande valet där vi som länsstyrelse blivit ombedda av kommunerna att hålla i utbildningar samt samordna kommunikation. Tillsammans med polisen vill vi också arbeta för att motverka hat och hot mot förtroendevalda – detta är ytterst ett hot mot demokratin. Under veckan ägde också Försvarsdagarna rum i Karlskoga och jag fick möjlighet att där delta och tala om hur det civila försvaret ska byggas i framtiden.

Pandemin fortsätter…

att hålla länet i sitt grepp. Även om vi ligger väldigt bra till med vaccinationstäckning så är det fortfarande 50 000 personer som inte vaccinerat sig alls. Tyvärr florerar många falska nyheter och skrönor på sociala medier om vad vaccinet åstadkommer. Det är tyvärr så, att det är dessa 50 000 som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom. Själv fick jag min tredje dos vaccin i veckan som gick. Vi är också ett län där många testar sig. Den numera välkända ”lådan” där men enkelt hämtar ett test-kit har varit en succé. Jag är lite förvånad att inte fler län tagit efter. Förra veckan testade sig 5 000 personer och 300 av dessa var smittade med covid-19. Region Örebro län har gått upp i ”särskild ledning” då smittan ökar i vårt län. Värst drabbat i Sverige just nu är Västmanland där 20 personer vårdas för covid-19 på sjukhuset i Västerås.

Det lackar mot jul

Julen närmar sig med stormsteg och snön förväntas komma i veckan. Julmarknaden i Wadköping var välbesökt.

Wadköping

Julpyntat i Wadköping.

Kontakt