Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dubbelt finbesök satte demokratiska frågor högst på agendan.

Civilministern besöker Laxå kommun.

Civilministern besöker Laxå kommun.

I onsdags besökte civilminister Lena Micko Laxå kommun. KSO Bo Rudolfsson förde upp frågor om ”social dumping”, dvs att större kommuner som saknar bostäder hyr en lägenhet i bland annat Laxå kommun, och betalar hyran ett par månader åt en person som är hemlös eller i behov av socialbidrag. Därefter övergår ansvaret på boendekommunen, dvs i detta fall Laxå.

En annan problematik som kommunen möter är att Migrationsverket inte ersatt kommunen för tjänster den utfört samt att regelverket för vad som ska ersättas ändras retroaktivt. Det bli naturligtvis mycket allvarligt om kommuner som ej får förväntad ersättning blir ovillig att ta emot nya personer som är asylsökande eller fått uppehållstillstånd.

Vi avslutade dagen med ett studiebesök på företaget Plastic Talent som har ett samarbete med kommun och arbetsförmedling och tar emot praktikanter som fått uppehållstillstånd. Flera av dem har sedan fått fast anställning på företaget.

Studiebesök på Plastic Talent

Studiebesök på Plastic Talent

Förste vice talman Åsa Lindestam kör Mentiövning på Lindeskolan med överraskande resultat.

Förste vice talman Åsa Lindestam kör Mentiövning på Lindeskolan med överraskande resultat.

Talmansbesök lockade till demokratiska samtal

I torsdags och fredags besökte förste vice talman Åsa Lindestam vårt län. Riksdagen har tagit fram en Demokratiutställning som vandrat runt i Sverige och den invigdes i Kulturkvarteret i fredags eftermiddag. Men innan dess hade vi hunnit besöka såväl Lindeskolans gymnasium, Fellingsbro Folkhögskola, Trainstation i Vivalla, Tegelbruket samt Örebro universitet. Det blev många fina samtal med ungdomar och frågor från ungdomar om demokrati till vår talman. Torsdagskvällen innehöll också en middag på residenset där små personliga reflektioner om demokrati blandades med musikframträdanden av ungdomar från musiklinjen på Kävesta folkhögskola. 

 

Förste vice talman Åsa Lindestam kör Mentiövning på Lindeskolan med överraskande resultat.

Landshövding Maria Larsson, förste vice talman Åsa Lindestam och Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret under invigningen av riksdagens demokratiutställning.

Alla kommuner i länet har skrivit under Demokratimanifestet och det händer mycket runt om i länet. I Ljusnarsbergs kommun har man tillsatt en vitaliseringsgrupp, i Karlskoga kommun har man anställt två ungdomar som utvecklingsambassadörer. De har bland annat tagit fram ett verktyg för ungas inflytande i samhällsbygget.

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i Lekebergs kommun.

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i Lekebergs kommun.

Newcastlesjukan

Just nu arbetar våra länsveterinärer hårt för att tillsammans med Jordbruksverket hantera ett utbrott av den så kallade Newcastlesjukan på en gård med värphöns i Lekebergs kommun. Hönsen är avlivade och Jordbruksverket har beslutat om restriktionszon på 10 km runt gården. Stallarna har tömts och saneringen har påbörjats. Viruset som smittat fåglarna kommer troligen från vilda fåglar.

Ida Klingzell och Josefin Sejnelid ordnade dagen och många poliser deltog. Samarbetet är gott.

Ida Klingzell och Josefin Sejnelid ordnade dagen och många poliser deltog. Samarbetet är gott.

Drog- och brottsförebyggande arbete pockar på

Länsstyrelsen och Samhällsråd T samlade referensgruppen bestående av alla kommuner, kommunpoliser, regionen, beroendecentrum, Örebro universitet och inte minst det civila samhället för att planera drog- och brottsförebyggande arbete i länet de närmaste åren. Fokus kommer vara på narkotikaförebyggande arbete då vi ser en oroande och ökande acceptans för cannabis men även för kokain i yngre åldrar. Det är också brottsförebyggande då ju narkotikan driver brottslighet. Medverkade på mötet gjorde också utredare Anne Gulati som lämnat förslag till regeringen om en lag som ger kommuner skyldighet att ha ett brottsförebyggande arbete.

Och så hann jag med ett litet besök hos Rotary i Askersund för att tala om hur vi bygger det civila försvaret starkare.

Anne Gulati har tagit fram förslag till lag för
kommuner att arbeta brottsförebyggande. 

Anne Gulati har tagit fram förslag till lag för kommuner att arbeta brottsförebyggande. 

Kontakt