Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogen är vårt gröna guld

Örebro slott med vinranka i rött

Hösten omfamnar också Örebro slott med färg.

Samtidigt som hösten gjort sitt intåg i landet och en hel del regn fallit har veckan varit späckad med spännande händelser: färdigt skogsprogram, båttur till Björkön i Hjälmaren, beslut om licensjakt på varg och träff med jämställdhetsrådet.

Skogsprogram klart

Regeringen beslutade 2018 om ett nationellt skogsprogram. Sedan fick länsstyrelserna uppgiften att göra regionala program. Processen har tagit en del tid för att kunna ta in alla de perspektiv som skogen rymmer. Men nu var det dags för lansering. Den skedde i Husby i Nora kommun. Vår gemensamma vision är: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Skogen är Örebro läns viktigaste naturresurs och en bas i vår ekonomi. 73 procent av länets yta är skogstäckt, varav 69 procent är produktiv skogsmark. Skogen ger många jobb inom pappersindustrin, på sågverk, i skogsentreprenadföretag men också inom naturturism. Skogen är en källa till rekreation och en ny forskningsstudie i Umeå visar att bara två timmars vistelse i naturen gör oss gladare, mer harmoniska och mer klartänkta. Skogen binder också koldioxid och bidrar därför till att minska klimatförändringarna.

Programmet har fyra fokusområden för det fortsatta arbetet:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. Det handlar exempelvis att vid offentlig upphandling bygga med trä, skogsnäringen ska arbeta med ökad ståndortsanpassning.
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och tillväxt. Fler jobb behövs inom träförädling, turism och folkhälsa.
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. Det handlar om samverkan mellan forskning, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle för ökad bioekonomi.
  4. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. Det handlar om att med allmänheten ha en respektfull dialog för ökad kunskap, nyfikenhet och insikt utifrån olika perspektiv.

Skogsprogrammet har samordnats av Länsstyrelsen men medverkat har också kommuner, Region Örebro län, Skogsstyrelsen, skogsindustrin, skogsägare, LRF, naturturismföretagare, organisationer inom jakt oh naturskydd.

Nu vidtar förstås genomförande som ska ske med hjälp av en separat handlingsplan.

Maria Larsson skriver under skogprogrammet.

Skogsprogrammet klart. Vi skrev så klart under i skogen!

Friluftslivets år rullar vidare

Björkön i Hjälmaren blev kommunalt reservat i Örebro kommun 2019. Här finns fantastiska lövskogar och i det inre av ön finns öppna marker som betas av får. Sedan några veckor tillbaka kan man åka båtturer ut dit på helger, vilka genast blev fullbokade. Trots ganska ihållande regn och en del blåst blev det en härlig upplevelse. Dock medförde vädret begränsningar i den fågelskådning som var planerad att äga rum. Men vi hörde en gärdsmyg och såg en gråhäger. Alltid något. Tillsammans med Örebro kommun fick vi också tillfälle att gemensamt fundera kring vidare utveckling av Hjälmarområdet. Örebro har satsat på många tätortsnära reservat och har ju blivit Årets friluftskommun vid fyra tillfällen så här finns en lång tradition av friluftssatsningar.

Björköns naturreservat bjuder vacker lövskog efter båttur. Bra samtal med Örebro kommun om friluftsliv.

Vargbeslut fattade

Europakommissionen kallade till möte utifrån Large Carnivore Platform där de framförallt ville tala skyddsjakt av varg med oss. Senare i veckan fattade vi beslut, på delegation av Naturvårdsverket, att genomföra licensjakt på varg 2022. Den ska ske där reviren är som tätast vilket innebar att vi kommer att få dela revir med såväl Västmanland, Dalarna och Värmland. Totalt får 18 vargar skjutas i våra län.

Jämställdhetsrådet

Huvudämne på rådet var vår nya Jämställdhetsstrategi som nu föreligger i tryckt form. Vi diskuterade vem som ska göra vad i genomförandet av strategin. Framtagandet av en strategi är ju bara steg ett i en räcka av handlingar som ska förändra situationen i verkligheten för män och kvinnor.

Jämställdhetsråd möte i residenset.

Besök av länsledningen från Jämtland

Att utbyta erfarenheter med andra länsstyrelser sker kontinuerligt och på en mängd olika nivåer. Det finns otaliga nätverk i länsstyrelsevärlden. Och det är viktigt. För även om vi är självständiga myndigheter var och en, behöver vi ensa oss hur vi hanterar olika typer av beslut. Det var väldigt roligt att få besök av landshövding och länsråd från Jämtland. Vi talade om såväl organisations- som verksamhetsfrågor.

Länsråd Anna Olofsson, landshövding Maria Larsson, och länsråd och landshövding från Jämtland

Landshövding och länsråd från Jämtland på besök.

Fest för och i nya Kulturkvarteret

Veckan avslutades med en fest för att fira nya Kulturkvarteret. Därmed har Örebro fått ett nytt landmärke. Elegant och med många utskjutande delar som speglar sig i Svartån bär det också vår Bergslagstradition vidare i sin stålexteriör. Och innehållet kan berika örebroare kulturellt i en lång framtid och bistå många unga att förverkliga sina drömmar.

Mingel

Kulturkvarteret firas med mingel och buffé.

Kontakt