Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många entreprenörer i vårt län

Ökat nyföretagande i länet, årets Skapa-pris delades ut på residenset och besök i Lindesberg i friluftslivets tecken.

Hösten har nu gjort sitt intåg och sommarvärmen försvann under veckan. Till hösten hör förstås riksdagens öppnande och innan budgeten läggs så droppas nu budgetnyheter. För Länsstyrelsernas del så handlar det om nya uppdrag och nya pengar till mer av klimat- och energiåtgärder, till vattenkvalitet och vattenförsörjning, till civilt försvar, till att motverka mäns våld mot kvinnor och en hel del annat. Måndag den 20 september släpps budgeten så då får vi helheten.

Om entreprenörer och näringsliv

På vårt möte med näringslivet fick vi många uppmuntrande rapporter. Men man adresserade också från flera branscher en betydande oro för stigande materialpriser, brist på bland annat halvledare och allra mest oro för kompetensförsörjningen. Detta sker samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar så det är delvis en utbildnings- och matchningsfråga. Temat för mötet och också för pressträffen var det ökande nyföretagandet i länet. Såväl efterfrågan på rådgivning som finansiering har ökat. Nyföretagarcentrum angav att man möter både de som nu förverkligade en dröm och de som hade mist ett ofta nyvunnet jobb i samband med pandemin och nu såg chansen att skapa sin egen försörjning.

Två personer på bild

Nyföretagarcentrum vd Janis Lanceraux tillsammans med en blott månadsgammal livsmedelsföretagare från Nora, Haidar Brimo.

Skapa-priset som går till en innovatör, kreatör eller uppfinnare delades ut i residenset. Priset i år fick Lisa Hasselgren som med företaget Securifid erbjuder dubbel signering så man säkert vet att den som ringer upp är den man utger sig för att vara. Årets Skapa-talang blev Mattias Djurstedt som konstruerat en hållbar tekniklösning för fiskodling. Hans inspiration är att efterlikna det system naturen själv byggt upp.

Vinnare av Skapa-priset 2021

Lisa Hasselgren med medhjälpare vinner länets SKAPA-pris.

Friluftslivets år rullar vidare och nu var vi i Lindesberg. Vi började i Kloten och gick ett stycke på första sträckan på Bergslagsleden. Kommunledningen med KSO Bengt Storbacka i täten hade verkligen mönstrat på och roligt var också att ha med flera entreprenörer inom naturturism. Mikael Nilsson på Nordic Discovery har i 19 år erbjudit såväl älg- som bäversafari och intresset har bara ökat från år till år. Vårt samtal kom att handla om betydelsen av att erbjuda unga och nyanlända medborgare naturupplevelser, om vikten av att planera tillsammans så både bostadsbyggande och rekreationsområden får plats, om att utveckla det tätortsnära och en hel del annat.

Två personer gör upp eld med tändstål.

Landshövdingestafetten i Lindesberg. Att göra eld med tändstål är en svår konst.

Möten på nationell nivå – men fortsatt digitalt

På vårt månatliga landshövdingemöte hade vi bland annat besök av Folkförankringsprojektet. De vill genom samtal och dialog öka kunskapen om behovet av ett väl fungerande totalförsvar och öka försvarsviljan. De har massor av bra material som kan användas i skolor och i andra sammanhang.

En följeforskning från Lunds universitet har tittat det gemensamma samordningskansli som länsstyrelserna inrättat under pandemin. Man sammanfattar med att samordningskansliet har haft stor betydelse som nod under pandemin och bidragit till flera positiva effekter. Det är glädjande.

Kommande vecka bjuder på demokrati

Så går vi mot en ny innehållsrik vecka där temat kommer vara demokrati. Vår demokratistuga kommer på plats på måndag på Stortorget i Örebro och massor av aktiviteter kommer äga rum i hela länet, såväl fysiska som digitala. Välkommen att vara med.

Kontakt