Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstens arbete är i full gång

Dator, glasögon, anteckningsblock

Foto: Mostphotos

Nu är verksamheten i full gång och veckan fylldes med både digitala och fysiska möten på residenset, om än i liten skala. Bland annat fick vi besök av Försvarsutskottet där vi diskuterade Örebro som ett nytt civilområde. På ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan berättade han att länsstyrelserna får ett nytt uppdrag inom näringslivets klimatomställning.

En helg full av aktiviteter

Verksamheten är nu i full gång och det är bara att konstatera att hösten blir intensiv, även om allt som händer anpassas till att vi fortfarande har en pågående pandemi. Senaste helg innehöll Matresan där Länsstyrelsen är medarrangör och där det i år inte blev en bussresa runt till olika besöksmål. Istället fick alla ta sig dit på egen hand. Men många passade på att i det vackra sensommarvädret göra besök i gårdsbutiker och restauranger. ”Live at heart” pågår och spelar på utomhusscener men många internationella besökare fick i år utebli på grund av rådande restriktioner. Därför blev det inte heller en mottagning för de utländska gästerna på residenset. Kulturkvarteret i Örebro invigdes av kulturminister Amanda Lind inför ett hundratal personer och självklart hade det kunnat göras annorlunda och mer storslaget om det var möjligt – men nu är ändå detta landmärke i Örebro invigt och i fullt bruk.

Fysiska möten på residenset – i liten skala

Riksdagens Försvarsutskotts ordförande Pål Jonson (M) kom tillsammans med kamrater från utskottet på besök och ville veta mer om vårt arbete med byggande av det civila försvaret samt vår syn på utredningen om civilområden. Det blev ett spännande samtal och vi är tacksamma för deras support av Örebro som civilområde.

Ledamöter från riksdagens Försvarsutskott på besök.

Systembolagets vd Magdalena Gerger har en tolvårig period bakom sig och har under denna tid arbetat upp förtroendet för Systembolaget hos kunderna. Kundnöjdheten är nu 85 procent och genom att satsa på mer personal i butikerna som säger ”Hej, kan jag hjälpa till” så har man också minskat svinnet till en promille! Hon fick möta medarbetare från Länsstyrelsen då vi berättade om vårt drogförebyggande arbete i länet. Hon hade med sig en rapport där olika län jämförs med varandra och Örebro län har tredje lägsta alkoholkonsumtion per invånare i landet.

Magdalena fick också möjlighet att på kvällen möta kvinnor i chefsposition i länet och tala om sina erfarenheter av ledarskap. Det blev en kväll med stor öppenhet där många delade sina egna erfarenheter och reflektioner utifrån Magdalenas inledande föredrag.

Systembolagets vd Magdalena Gerger för samtal om vårt drogförebyggande arbete.

Flest möten fortsatt i digital form

Under veckan hölls många spännande möten digitalt.

Kommunledningsmötet förmedlade en lägesbild med särskild uppmärksamhet på att den sociala utsattheten har ökat i Örebro enligt Stadsmissionens signaler. Bra att ha ögonen på också i andra kommuner. Annars är läget lugnt i samtliga kommuner och många verksamheter öppnar åter upp, exempelvis dagverksamheter för äldre.

På landshövdingemötet hade vi besök av näringsminister Ibrahim Baylan, som nu också har ansvar för landsbygdsfrågor. Vi talade om vikten av att också staten via länsstyrelserna aktivt tar del i den regionala utvecklingen. Näringsministern aviserade också det uppdrag som kom ett par dagar senare: att länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla metoder och samarbetsformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Budgetnyheterna duggar tätt nu och i veckan kom också satsningar inom landsbygdsprogrammet såsom stöd till vägunderhåll, bredbandsutbyggnad, markavvattning , drivmedelsstationer och dagligvarubutiker på landsbygden. Fler platser för utbildning av veterinärer ska också skapas. En glädjande nyhet är också att stödet till de temporära beredskapsflygplatserna ska fortsätta, däribland Örebro Airport. Vi nåddes också av nyheten att Blekinge efter åtta månaders vakans fått en ny landshövding: Ulrika Messing.

Energi- och klimatrådet hade sitt andra möte och då inventerades frågor som vi vill arbeta med samt prioritering av dessa. Några prioriteringar återkom flitigt vid gruppernas redovisning såsom transporter och upphandlingsfrågor. På mötet medverkade också Fossilfritt Sverige som har regeringens uppdrag att regionalisera de nationella färdplaner de tagit fram tillsammans med olika branscher.

Viltförvaltningsdelegationen ställde sig bakom ett beslut att förorda att licensjakt på varg kan ske i länet. Vi diskuterade första utkasten på en förvaltningsplan för vildsvin som nu ska gå på remiss. Ett särskilt utbildningspass hölls kring vildsvin där exempel hämtades från Degerfors som inventerar vildsvin med digitala hjälpmedel i form av en app och från Vetlanda som har en lokal förvaltningsplan för vildsvin.

Kontakt