Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Magisk upplevelse av guckuskon

I stort sett varje år har jag återvänt till Björskogsnäs. Just i juni är det en magisk upplevelse att få betrakta runt 5 000 exemplar av den ovanliga orkidén guckusko. Denna sinnrika blomma som lurar ner insekter i sin ”sko” för att säkerställa sin fortplantning.

Studenter har firat hela veckan lång

Hela veckan har det varit utspring av studenter i länet. Även om det varit begränsat med personer som tar emot på skolgården och även om det varit förbjudet med studentflak så verkar de haft en härlig student i strålande sommarväder. Jag kan bara hoppas att smittspridningen inte tar fart igen med det stora antal fester som ägt rum. Kanske var de flesta som den studentfest jag själv bevistade i Svennevad, utomhus i trädgården med ett mycket begränsat antal gäster.

Student som springer ut från slottet.

Grillska gymnasiet hade utspring på Örebro slott.

Smittan och trycket på vårdpersonal fortsätter minska

Javisst är det oerhört skönt att smittan minskar och likaså trycket på vårdpersonal. De måste få semester såväl inom sjukvård som inom kommunernas omsorgsverksamheter. Otrevliga mutationer lurar runt hörnet så alldeles säkra kan vi inte vara. Låt oss i sommar fortsätta tvätta händer, hålla avstånd och framförallt umgås utomhus.

Ljuvliga Björskogsnäs

Friluftslivets år löper vidare och nu var det Hällefors kommun som stod i tur för ett besök. Det blev Björskogsnäs med temat Äta ute. Jag har återvänt till Björskogsnäs i stort sett varje år sedan jag flyttade till Örebro. Just i juni är det en magisk upplevelse att få betrakta runt 5 000 exemplar av den ovanliga orkidén guckusko. Denna sinnrika blomma som lurar ner insekter i sin ”sko” för att säkerställa sin fortplantning. Ängen slås i augusti och det gynnar därmed alla de arter som finns i sällskap med guckuskon. Björskogsnäs är ett statligt naturreservat där Hällefors kommun är ägare till mark och byggnader. Samarbetet fungerar fint och vi kunde i vår dialog hitta intressanta utvecklingsområden både där och i andra reservat i kommunen. Det är angeläget att fler ska upptäcka fler reservat och sprida besöken över hela året. Då undviks den trängsel som faktiskt uppstår i somliga naturreservat numera.

Daniel Persson visar guckosko. 

Daniel Gustavsson berättar kunnigt om guckusko i naturreservat Björskogsnäs.

Överlämning av skrivelse till regeringen

Några länsstyrelser har haft förfrågan från regeringen att anvisa lämpliga områden för utsättning av genetiskt viktig varg. Invandrade vargar behövs då och då för att vargstammen ska vara frisk och vital och därmed kunna hållas nere i antal. Vi har gemensamt funnit det viktigt att till regeringen och Naturvårdsverket också förmedla våra erfarenheter från tidigare utplaceringar. Vi har ju i vårt län erfarenhet av den varg som 2013 placerades i Tivedenområdet. Vi framförde bland annat betydelsen av att utplaceringar sker öppet och transparent till alla berörda och att ekonomiska resurser finns för enskilda lantbrukare att fullt ut få ersättning såväl till förebyggande åtgärder för att skydda sina tamdjur men också vid skada eller angrepp. Även den länsstyrelse där vargen bosätter sig, vilket sällan är där den släpps, behöver långsiktigt ekonomisk förstärkning för att göra återkommande informationsinsatser samt snabbt kunna hantera eventuella angrepp.

Uppbyggnad av totalförsvaret

En gång i månaden möts alla länsstyrelser för att få information från regeringen men också för samtal och diskussion. På senare tid har mötena varit digitala. Vi fick en intressant redogörelse från Länsstyrelsen på Gotland som haft ett pilotuppdrag att tillsammans med Försvarsmakten bygga upp totalförsvaret i alla dess delar under en fyraårsperiod. Denna period börjar nu gå mot sitt slut och deras slutredovisning kommer att vara en bra metodhandbok för alla andra län när arbetet ska göras överallt. Vi beslutade också om en rapport till regeringen där vi skissat förslag om hur länsstyrelsernas verksamhet i framtiden kan gestalta sig.

Visioner som stakade ut vägen till ett Sverige med välfärd

Av Kerstin Färm fick jag en bok skriven av Göran Färm, tidigare EU-parlamentariker och numera ordförande i Kommuninvest, en bok som handlar om hans far. Boken har rubriken Hilding Färm – en välfärdssamhällets pionjär. Hilding var född 1914 i det glasrikets Småland som jag också härstammar ifrån. Han var ungefär samtida med min pappa. Båda hade bara folkskola som grund, men fortbildade sig på egen hand hela livet, var politiskt aktiva och var med och sätt stakade ut de visioner som sedan byggde Välfärdssverige. Denna generation har vi mycket att tacka för – de skapade så tydligt bättre samhälle för de generationer som följde.

Kerstin Färm med boken Hilding
Färm – en välfärdssamhällets pionjär. 

Kerstin Färm överlämnar boken om sin pappa skriven av hennes bror.

Kontakt