Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flaggan i topp på Örebro slott

Sveriges flagga hissad på Örebro slott

På vår nationaldag sken solen och flaggan vajade från slottets tak. I år blev firandet också digitalt, men nästa år hoppas vi att ska kunna fira den fysiskt. En annan anledning att känna glädje är att både smittspridningen och vårdbehovet går kraftigt nedåt.

Digitalt nationaldagsfirande – i år också

Sommaren har kommit med stormsteg och vår nationaldag bjöd sol över hela vårt land. Men firandet blev digitalt. Vi hade i förväg spelat in och det var fint att få dela ut fyra fanor i år. Till Kumla Sportskyttar som fyllde 80 år och till Lerbäcks hembygdsförening som fyllde 100 år. Men vi delade också ut till ett par föreningar för att uppmärksamma allt positivt som föreningar och församlingar bidragit med under pandemin, det blev till Örebro Stadsmission och till Röda Korset Lindesberg. Föreningar kan själva ansöka om att få en fana. Det gör man till Stiftelsen Sveriges nationaldag. Ansökan ska vara inne senast i januari så det gäller att vara ute i god tid. Nästa år hoppas vi att också kunna fira nationaldagen fysiskt.

Ta del av nationaldagsfirandet i efterhand (lansstyrelsen.se)

Nytt kring pandemin

Nu går smittspridningen kraftigt nedåt och likaså vårdbehovet. Det är otroligt glädjande. De lättnader i restriktionerna som inträffade 1 juni var hett efterlängtade. Dock gäller det att hålla i och hålla avstånd också fortsättningsvis då vi ser att nya mutationer gör intåg trots hög vaccineringsgrad. Så faran är absolut inte över. Själv fick jag mina andra dos vaccin i veckan och är väldigt tacksam över det.

När MSB hade sin chefskonferens för de myndigheter som berörs av pandemin så framkom en hel del nytt:

Många myndigheter rapporterar utebliven tillsyn. Det kan få samhällseffekter på både kort och lång sikt. Sveriges kommuner och regioner rapporterar att covidintyg begärs av allt fler som vill ut och resa. Det belastar vården och det gäller inte heller i vissa länder. Först när EU gett sitt godkännande är de möjliga att använda i hela EU.

Folkhälsomyndigheten angav att smittspridningen förväntas ebba ut i slutet på sommaren. För svensk del minskar det tack vare förhoppningsvis 7 miljoner vaccinerade i vårt land. Risken är utbrott, det finns fortsatt en stor grupp ovaccinerade vuxna och det kan bli utbrott bland barn och ungdomar. Europa öppnar upp och det finns risk för att ökat resande ökar smittspridningen. Testning och självisolering när man kommer från tredje land kommer vara kvar ett bra tag till. För stora evenemang kan det behövas särskilda regler även fortsättningsvis.

Transportstyrelsen gjorde en intressant framtidsspaning och berättade att efterfrågan på korta tjänsteresor minskar. När det gäller fritidsresor så ökar semester i närområdet också utifrån ökad klimatmedvetenhet. Ökad e-handel påverkar godstrafiken. Man ser en trend med ökad lagerhållning och produktionen flyttar närmare konsumtionen. Klimatsmarta alternativ ökar – mer gods transporteras till sjöss och på järnväg. Drönare kommer användas i större utsträckning till slutkund. Flygplanstillverkare satsar på grönare flyg. Tåget kommer ersätta flyget på resor till Europa.

Post- och telestyrelsen menade att digitaliseringen är både en utmaning och en möjlighet. Delaktigheten i samhället är beroende av digitalt kunnande. Rätten att bli inkluderad är grundläggande – den finns inskriven i regeringsformen. Det är en stor samhällsutmaning att hålla ihop samhället.

Vi talade vidare om hur vi som myndigheter tar vara på människors vilja att bidra vid kris. Vi behöver förbättra vår organisation för att bättre kunna tillvarata detta. Polisens samarbete med Missing People är ett gott exempel på ett strukturerat samarbete där ansvar och roller tydliggjorts.

MSB har genomfört en enkät bland allmänheten om hur man uppfattat sin situation under pandemin och man har fått 1 000 enkätsvar. 7 av 10 tycker att individen fått ett lagom ansvar. Många är bättre förberedda nu än tidigare och det finns en ökad tilltro till sig själv och till andra. 6 av 10 kan tänka sig att i en kris dela med sig till andra av sina tillgångar. 8 av 10 tycker att myndigheter bär ett stort ansvar. Kriser kräver mer närvaro av myndigheter. 9 av 10 tycker att myndigheter måste skapa bättre förberedelse. Människor vill och kan mer än de förut fått visa.

Chefsmöte

På vårt förlängda chefsmöte i veckan hade vi två stora samtalsämnen. De är avhängiga av varandra. Det första handlar om flexibelt arbetsliv. Vi är inne i en process där vi avser kunna ge ett erbjudande till våra medarbetare, att om de har arbetsuppgifter som fungerar att utföra hemma, kunna arbeta någon eller ett par dagar i veckan på distans. Många har upptäckt fördelar med att resa mindre och få ihop livspusslet bättre. Men forskningen talar också om att vi blir mindre kreativa och tappar samverkan över gränser om vi inte möts. Så det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Den andra frågan handlar om lokaler. Mycket talar för att vi kommer att få fler uppdrag av regeringen i framtiden och därmed blir fler som jobbar på Länsstyrelsen i Örebro län. Samtidigt talar vår medarbetarenkät tydligt om att fler önskar fortsätta att i viss utsträckning distansarbeta. Det är därmed svårt att förutspå lokalbehovet för framtiden. Utifrån de erfarenheter alla myndigheter och företag gjort under pandemin är jag säker på att väldigt många nu funderar över sina framtida lokalbehov.

Kontakt