Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tusen nyanser av vår

Foto: Mostphotos

Det efterlängtade värmen kom och våren exploderade. Grönskan överväldigade oss och man kunde se hur vissa växter växte en decimeter på en enda dag. Häggen har slagit ut och det är tusen nyanser av grönt. Ljuvligt.

Pandemin

Smittspridningen har minskat något i länet men fortsatt är belastningen hög i vården. Folkhälsomyndigheten och regeringen höll gemensam pressträff och meddelade att de aviserade lättnaderna i rekommendationer skjuts upp till 1 juni. Men då kommer många lättnader att införas samtidigt. Många kommuner i länet vill samordna sitt öppnande av olika verksamheter, vilket är klokt.

Nya naturreservat

Även om pandemin fortsatt är pågående är mycket av Länsstyrelsens verksamhet ändå som vanligt. Förhandlingarna kring några naturreservat är nu klara. Två är helt nya. Lundby äng i Hallsbergs kommun och Lejaskogen i Lindesbergs kommun. Två redan befintliga naturreservat utvidgas, nämligen Herrfallsäng i Hallbergs kommun och Meshattbäcken i Nora kommun. Ofta har vi fattat beslut om naturreservat vid ett tillfälle sent på året, men i år blir det vid två tillfällen.

Ny jämställdhetsstrategi

Efter ett omfattande remissarbete var vi framme vid en ny strategi för jämställdhet. Det övergripande målet för Sveriges nationella jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De sex jämställdhetspolitiska delmålen är: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Inom alla dessa sex områden har mål för vårt län tagits fram. Strategin ska sedan kompletteras med årliga handlingsplaner för det mer operativa arbetet. Vi behöver arbeta tillsammans; myndigheter, kommuner, regionen och organisationer för att uppnå våra mål.

Viltförvaltning

Ett par gånger per år samlar Naturvårdsverket några länsstyrelser, myndigheter och organisationer för att tala om viltförvaltning. En ny strategi för viltförvaltning är under framtagande och vi fick möjligheten att göra medskick. Implementeringen av den blir viktig för att den ska få bättre genomslag än den tidigare. Att mål och delmål känns realistiska ökar motivationen.

Vi samtalade också om den Viltvårdsfond där jägarorganisationer tidigare haft uppdraget men där Naturvårdsverket nu fått uppdraget att upphandla med hjälp av LOU. En liknande utveckling har skett med kvinnojourer. Forskning inom EU visar att offentliga upphandlingar sällan tar hänsyn till organisationers kärnvärden och specifika förutsättningar. Offentliga upphandlingar kan bidra till att ideella organisationer blir mer företagslika, de riskerar minska sitt oberoende och uppfattas allt mer som statens förlänga arm. Naturvårdsverket berättade att man för ändamålet upprättat ett ”dynamiskt inköpssystem för konsultfrågor”. Där kan man som organisation ansöka om att få vara med. Detta är ännu ganska ovanligt men kan vara ett alternativ för att ideella organisationer ska kunna utföra uppdrag åt staten utan att riskera sina kärnvärden. Det blir intressant att följa.

Mer ljus till slottet

Jag har otaliga gånger tagit upp med Statens fastighetsverk (SFV), som ju förvaltar och sköter Örebro slott, att jag och många med mig tycker att detta fantastiska slott i centrum av Örebro är alldeles för dåligt belyst. Jo det finns en ”karaktärsbelysning”, men det är helt otillräckligt. SFV säger att då måste belysning sättas på kommunens mark, utanför själva Slottsholmen. Kommunen säger att ledningarna inte har den trefas som krävs, men man planerar för mer belysning i Slottsparken. Länsmuseet säger att man planerar för mer belysning på själva museet. Jag tycker att det vore en bra idé om vi gör ett stort gemensamt belysningsprojekt så det blir genomtänkt i sin helhet – och framförallt – kommer till stånd inom en inte alltför avlägsen framtid!

Kontakt