Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmen är snart här, men fortsätt att hålla avstånd

Foto: Mostphotos

I veckan har det varit flera spännande möten som gällt totalförsvar, hur arbetslivet kan komma att se ut efter pandemin och att "handla ensam" är den rekommendation som har lägst efterlevnad. Det utlovas varmt väder i veckan som lockar till umgänge, men fortsätt att hålla avstånd.

Totalförsvar i fokus

Två samlingar i veckan fokuserade på vår rustning av det civila och det militära försvaret. I Stockholm medverkade jag på ”Träffpunkt Totalförsvar” som samlade 600 personer (digitalt förstås) från näringsliv men också från kommuner och myndigheter. 4C Strategies arrangerade och jag fick tillfälle att kommentera Barbro Holmbergs utredning om organisering av det civila försvaret. Vi håller som bäst på att skriva vårt remissvar och alla vi länsstyrelser är gemensamt positiva till väldigt mycket. Genom utredningens förslag tydliggörs ansvar och roller. Strukturen för statliga myndigheter ordnade i 10 samhällsviktiga grupper men en myndighet som ledare är bra. MSBs roll är väl definierad och att kommuner och regioner får ett utökat uppdrag och en ny lag är bra.

Överbefälhavare Micael Byden

På ”Träffpunkt Totalförsvar” medverkade också ÖB Micael Byden.

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och kommunerna är centrala i det civila försvaret. Dock behöver resurstilldelningen till kommunerna skruvas upp. Annars kommer de inte kunna fullgöra det som lagen föreskriver. När det gäller indelningen i sex civilområden ställer sig länsstyrelserna bakom också det. Vi tycker att utredningen beaktat den kompetens som finns inom länsstyrelsevärlden och att den tas tillvara på ett resurseffektivt sätt. Dock kommer nog ett antal länsstyrelser att tycka att civilområdeschefens plats ska vara i det egna länet. Från Örebro läns sida tycker vi att utredningen landat klokt också i valet av Örebro län som civilområdeschef i Mellersta civilområdet. Remissvaret ska vara inne den 11 juni.

Utredningen togs också upp i samband med att vi träffade myndigheter och kommuner i länet i Rådet för Totalförsvar. Vi hade besök av tf GD för MSB, Camilla Asp. Hon betonade vikten av samverkan mellan olika nivåer för att uppnå bästa robusthet i byggande av det civila försvaret. Vi berättade också om det pilotarbete vi gör tillsammans med MSB om försörjningsberedskap och företagsplanläggning. Det är ett arbete som bara är i början, men framtiden kräver att näringslivet kan involveras på ett klokt sätt i det civila försvaret. Vi talade också om betydelsen av Trygghetspunkter - ett arbete som vi fått skjuta på med anledning av att pandemin bröt ut. Trygghetspunkter ska tas fram i varje kommun och vara på förhand kända för kommuninnevånarna som den plats man kan samlas vid i händelse av bortfall av viktiga samhällsfunktioner. På mötet rapporterade överste Peter Hederstedt som också är chef för Militärregion Väst att det nya regementet i Kristinehamn A9 beräknas vara klart 2025 men redan nu utbildas värnpliktiga på Villingsberg.

Viktig kontrollverksamhet

Våra djurskyddare har under pandemin haft svårare att kunna göra fysiska kontroller, såväl med hänsyn till djurägare som till våra egna medarbetare. I Örebro län har trots allt en hel del fysiska kontroller gjorts. Men vi har också upptäckt att en hel del kontroller kan göras smittsäkert och vid skrivbordet genom att kommunicera med djurägare via film, foton, telefonsamtal och mail. Vi har ett pågående samtal med Jordbruksverket som varje år har att rapportera antalet djurskyddskontroller till regeringen, om hur denna typ av kontroller ska definieras.

Om distansarbete och att så småningom kunna återvända till sin arbetsplats

Vi bjöd in våra myndigheter regionalt för att få träffa Arbetsgivarverket och för att få deras syn på vad som är viktigt att tänka på när en återgång ska ske till våra arbetsplatser. Vi vet att önskemålet är starkt från många medarbetare att kunna fortsätta att delvis jobba hemifrån. Vi fick veta att distansarbete bör betraktas som en ömsesidig möjlighet. Men där man har sitt arbetsställe ska man tillbringa mer än 50 procent av sin arbetstid. Man betonade också vikten av att en enskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och medarbetar kring vad som ska gälla. Arbetsgivarverket menar att arbetsgivaren kan låna ut mindre utrustning för att ge en möjlighet för hemarbetet men man avråder från att med skattemedel utrusta med skrivbord och stolar till hemmiljön.

Möte med civilministern och socialministern

När vi landshövdingar gav våra bilder från våra olika län till civilminister Lena Micko och till socialminister Lena Hallengren, kom det att handla mycket om vad vi ser i vår tillsyn av pandemilagen. ”Handla ensam” har lägst grad av efterlevnad. Vi talade om kommande utmaningar med risk för ökad smittspridning som studentfirande, vackert väder, badstränder och semester.

Värmen är snart här – men fortsätt hålla avstånd

Hittills har ju ett ovanligt kyligt vårväder varit hämmande för vårt umgänge men nu är värmens ankomst utlovad till kommande vecka. Då blir det extra viktigt att komma ihåg att fortsatt hålla avstånd!

Kontakt