Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatförändringarna: Mälaren och Hjälmarens framtid står på spel

Mälaren en vacker vårdag med segelbåtar

Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för två miljoner människor. Varmare klimat kan medföra en havsnivåhöjning som riskerar att saltvatten tränger in i Mälaren och förstör denna som dricksvattentäkt. Foto: Mostphotos

Fokus på förbyggande insatser i förskolan och skolan för att hindra ungas våld mot tjejer, flera länsstyrelser förbereder en skrivelse till regeringen att både Mälaren och Hjälmaren är i fara på grund av klimatförändringar och vi fokuserar på att minska smittspridningen genom kommunikation.

Utbildning för att förebygga ungas våld mot tjejer

Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor av män i en nära relation. Oändligt många fler trakasseras psykiskt och fysiskt och anmälningarna verkar öka. I veckan fick vi rapport från en av kvinnojourerna i länet att allt fler kvinnor som kommer till dem gör det för att en granne polisanmält. Det är positivt att närboende bryr sig när de misstänker att brott sker. Vi har i vårt land arbetat med jämställdhetsfrågor under så många år, men vi har inte lyckats i denna fråga. Nu måste vi ta krafttag. Och förändringen måste börja med de unga. 800 förskollärare, lärare och socialarbetare deltog i det första utbildningstillfället där vi på länsstyrelsen tillsammans med Region Örebro län samt länets kommuner hade bjudit in. Nina Rung föreläste och talade klarspråk hur situationen ser ut i våra förskolor och skolor och hur en omedveten acceptans från vuxna kan understödja negativa uppföranden. Vid nästa utbildningstillfälle kommer verktygslådan att presenteras för samma målgrupper.

Skrivelse planeras om klimatförändringarnas konsekvenser för Mälaren och Hjälmaren

Ett par gånger om året samlas länsledningarna från länen kring Hjälmaren och Mälaren. Det är Västmanland, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Gotland och Örebro län. Ibland handlar det om havsfrågor också – därför platsar Gotland bra i vår grupp. I veckan var det dags. Vi hann prata lite pandemitillsyn och ge varandra goda exempel på hur vi jobbar men det handlade också mycket om vattenfrågor. Klimatförändringarna påverkar våra livsvillkor redan idag och vi måste förbereda oss för en framtid där det riskerar bli ännu tydligare. Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för två miljoner människor. Varmare klimat kan medföra en havsnivåhöjning som riskerar att saltvatten tränger in i Mälaren och förstör denna som dricksvattentäkt. Då måste proaktiva handlingar till så det inte sker. Hjälmaren är dricksvattentäkt för flera kommuner. Den är grund och mycket känslig för hur reglering av vattenståndet sker. Vid förändrad situation vad gäller tillförsel av vatten kan dramatiska saker ske. Här finns såväl en jordbruksnäring som inte vill ha sina åkrar översvämmade och boende och båtfolk som ändå vill ha vatten vid både bryggor och båtar. Att ta höjd för en fungerande reglering vid ändrade förhållanden blir mycket viktig. En förstudie gjordes under hösten i ett samarbete mellan länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanland. Nu behöver vi gå vidare med en fördjupad utredning som kan ge oss underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas. Båda dessa utredningar om Sveriges tredje och fjärde största sjöar, samt de åtgärder som sedan behöver göras, måste bli en statlig angelägenhet att delfinansiera. Därför är vår plan att nu ta fram en skrivelse till regeringen som innehåller båda dessa delar.

Möte med civilsamhället

Några axplock från veckans möte med civilsamhället. Kyrkorna håller gudstjänster för högst åtta deltagare. Också konfirmation kommer genomföras med åtta konfirmander i varje grupp och utan familj och anhöriga. Flera organisationer oroas över hur de ska göra med sommarens planerade läger och kolloverksamhet. Flera pensionärsorganisationer promenerar nu i grupper med åtta personer och man har infört mycket av digitala samlingar men man talar också om att en hel del av medlemmarna inte vill eller kan vara med på den resan. Röda Korset kommer permanent att vara besöksvärdar vid USÖ framöver. Och de kommer att ta emot flera kommunens feriearbetare på flera håll i länet. RF Sisu gläds över att det i veckan lättades på möjligheten att få arrangera tävlingar i idrottsverksamheter

Pandeminytt – kommunikation

En liten minskning kan noteras jämfört med förra veckan i såväl smittspridning som vårdbehov, men det är fortsatt på en hög och belastande nivå. Samtidigt har en tredjedel av den vuxna befolkningen i landet nu fått en första dos vaccin. Den brittiska varianten verkar mer smittsam också bland unga varför smittspridningen i våra skolor varit tämligen stor. Efterlevnaden brister på två områden där rekommendationer finns. Dels att handla ensam och dels att använda munskydd i kollektivtrafiken. Vi har gjort stora kommunikationsinsatser och den uppmärksammade kampanj ”Det är inte över” som sjösattes före påsk har nått 110 000 personer. Den är nu uppgraderad med nya budskap som också de verkar få bra spridning. Kommunikation är en central del i all krishantering.

Kungens födelsedag – gåvor till Stadsmissionen

Kung Karl XVI Gustav firade sin 75-årsdag på själva valborgsmässoafton. Det blev ett firande i liten skala men vi landshövdingar hade samlat in en gåva som överlämnades av Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland som är äldst i tjänst. Denna penninggåva kommer kungen vidarebefordra till Stadsmissionen. Där vet vi att behoven är stora. I en pandemi blir de utsatta än mer utsatta. Det har vi fått tydliga signaler om också i länet.

Valborg – enbart digitalt

För andra året i rad blev det inte några fysiska valborgsfiranden i länet. men några digitala blev det. Bland annat det som sändes med studentsångare i flera våningar på inre borggården på Örebro slott. Det digitala firandet ökar ju tillgängligheten på ett positivt sätt. Trots det längtar jag att kunna återgå också till det fysiska, förhoppningsvis nästa år.

Inget fysiskt valborgsfirande i år heller men ett vårtecken är att terrassen vid Örebro slott snart är färdigställd för caféverksamhet.

Kontakt