Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitala möten hela veckan lång

Dator som visar en mötesinbjudan

Veckan har präglats av digitala möten om rovdjur, totalförsvar, pandemin och tillgänglighet. Ett axplock som visar Länsstyrelsens breda verksamhet.

Veckans skörd av digitala möten

Pandemin sätter sina spår på många sätt. Jag har haft digitala möten hela veckan. Slutsatsen är att man blir väldigt fjättrad vid datorn och mycket stillasittande. Men smittläget ger inte hopp om någon annan tillvaro på ett bra tag ännu. Jag har i dock fått viss rutin på att ta en morgon- eller kvällspromenad för att få lite rörelse i kroppen.

Här kommer i alla fall en kort rapport från några av mötena.

Samverkansråd i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Då träffas länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland Västra Götaland och Örebro län tillsammans med Sametinget. Vi försöker enas om enhetlig tillämpning av lagar och regler. Ett sådant exempel är att vi ensade våra regelverk för bidrag av skyddsväst till jakthundar. Vi enades också om att ta fram en skrivelse till regeringen angående att markägare och djurägare kan slå i taket för ersättningssystemen för att skydda sig mot rovdjur och att få ersättning för skador åstadkomna av rovdjur. Vi har ett sådant exempel i vårt län. Vi summerade också licensjakten av varg och la fast riktlinjer för hur vi ska arbeta med licensjakten nästa säsong.

Landshövdingemöten har vi vanligtvis en gång i månaden, men i dessa pandemitider har vi haft otaliga extramöten för att reda ut alla nya uppdrag vi fått. Det finns ett stort värde i att hjälpas åt så att genomförandet blir likartat i hela landet. Vi hade besök av tf GD för MSB, Camilla Asp och samtalade om kommande planering av totalförsvaret. Svante Axelsson som tagit fram 22 färdplaner från olika branscher inom ramen för regeringsuppdraget ”Fossilfritt Sverige” besökte oss också. Han har fått fyra år till att utveckla arbetet och nu är tanken att färdplanerna ska brytas ner till regional nivå och bli till verkstad. Det passar förstås bra ihop med vårt bildande av ett Energi- och klimatråd som verkligen vill att det ska bli verkstad.

Kommunledningsmötet hade denna gång besök av Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten. Det är Folkhälsomyndighetens önskemål att närmare samarbeta med kommunerna. Den ökande smittspridningen är bekymmersam och länets sjukhus har mycket hög beläggning såväl på vårdplatser som på IVA. Vi har till och med fått skicka patienter utomläns då vårdplatserna inte räcker till. Anders gav mycket beröm åt allt som görs i län och kommuner och uppmanade alla att hålla i och hålla ut.

Rådet för statlig samordning samlar alla myndigheters regionala chefer. Vi hade besök av den nya Digitaliseringsmyndigheten, DIGG. De har också tillsynsuppdrag, bland annat av den nya lagstiftning som bygger på ett EU-direktiv och som handlar om att myndigheters material ska ha hög tillgänglighet. Slutsatsen är att merparten myndigheter har ett stort arbete att göra med att rensa och tillgängliggöra dokument. Vi förde också en diskussion om hur vi ska planera för att öppna upp för hemarbetare att återvända till arbetsplatserna och såg vinsten av att göra det på ett likartat sätt.

Företagarna bjöd in oss för att berätta om hur vår tillsyn av pandemilagen sker. Vår tillsynschef Malin Ahlm och tillsynssamordnare Carina Regborn är fantastiska att på ett pedagogiskt sätt berätta om detta. Det skapar trygghet när de säger att vi alltid först ger råd och att föreläggande bara kommer om man inte rättar sig, och att de upplever att de allra flesta verksamhetsutövare anstränger sig för att göra rätt. Att de samtidigt förmedlar att det är på detta sätt vi utövar all tillsyn är fint och förtroendeskapande.

Positiva nyheter från länet

Positiva nyheter denna vecka är att Örebro Hockey nu spelat sig till semifinal. Växjö Lakers väntar. Det ska bli spännande! En andra positiv nyhet är att Örebro universitets styrelse nu bestämt sig för att jobba vidare med att utreda kostnaden för att två av fyra utbildningar ska vara kvar i Grythyttan.

Kontakt