Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första mötet med länets Energi- och klimatråd

Landshövding Maria Larsson och regiondirektör Andreas Svahn

Pressträff tillsammans med Andreas Svahn för att kungöra att Energi- och klimatrådet är bildat.

Länets Energi- och klimatråd är på plats med stor uppställning och engagemang, sjukvården är fortsätt hårt belastat och slottet förebereder sig inför sommaren.

Energi- och klimatråd på plats

Det har varit en lång tid av förberedelse och en pandemi som kom emellan. Men i veckan ägde det förta mötet i Energi- och klimatrådet rum, ett råd som länsstyrelsen startat tillsammans med regionen. Idén är att skapa en plattform där näringsliv tillsammans med det offentliga kan nå en snabbare måluppfyllelse av klimatmålen i vårt län. Därför var det väldigt glädjande att tillsammans med de 12 kommunerna var 19 av länets större och särskilt utvalda företag inom transport, energisystem, produktion och konsumtion, jämte fyra branschorganisationer med. Vi talade mål och visioner samt organisationsformer för rådets arbete. Tanken är att mycket av det praktiska arbetet ska ske i olika fokusgrupper. Näringslivet har redan börjat. Det finns 22 nationellt framtagna färdplaner från olika branscher som syftar till att både stärka företagens konkurrenskraft och att mota klimathotet. Det är ett arbete som skett inom ramen för Fossilfritt Sverige. Detta behöver brytas ned till regional nivå. Alla fick berätta om sina förväntningar på rådet och många uttryckte att rådet kan bli en hävstång för att hitta synergier och vara ett nätverk för utveckling och inspiration. Det här känns väldigt roligt och jag gläds verkligen över den fina uppställningen och engagemanget från näringslivet. Dessutom kom den glädjande nyheten att stödet till regionalt klimatarbete som försvann vid årsskiftet för länsstyrelsernas del, nu kommer åter med 20 miljoner i vårändringsbudgeten

Pandemiläget

Det är ett ansträngt läge med fortsatt ökande smittspridning i 17 län och därmed en mycket hög belastning i sjukvården. Örebro är en av fyra regioner som har ett mycket ansträngt läge. Fler läggs in på IVA procentuellt sett. Behov av samordning inför sommaren kan bli en utmaning då personalen är trött. Det är stor efterfrågan på respiratorer och helikoptertransporter. Samtliga regioner tror det blir försämrat läge på både kort och lång sikt. Många gymnasieskolor har öppnat igen. Det planeras för sommarskola på många håll, för att ge elever möjlighet att ta igen förlorad mark. Vi ser en bristande efterlevnad i hela landet vad gäller rekommendationen att handla ensam.

När det gäller företagsstöden så sker ju förlängningar successivt. Korttidspermitteringar gäller för närvarande fram till halvårsskiftet. Regeringen har aviserat att omställningsstödet och omsättningsstöden förlängs liksom LOK-stödet. Det är inte över.

Möte med Hällefors kommun

Länsrådet Anna Olofsson och jag hade planerat att besöka länets kommunledningar under året. Den fortsatta smittspridningen har gjort att vi skjutit flera besök framför oss. Men nu gick det inte längre. Vi genomförde därför ett digitalt möte med KSO och nytillträdde kommunchefen i Hällefors kommun. Hans Åhnberg har en gedigen erfarenhet av chefsarbete i olika Stockholmskommuner, men kombinerar nu kommunchefsjobbet med att flytta hem till sin föräldragård i Nora kommun. Vi diskuterade gemensamma aktuella frågor som bostadsmarknad och den fortsatta problematiken med social dumping, behovet av statlig närvaro också i mindre kommuner, utveckling av naturreservatet i Björskogsnäs samt förstås den pågående pandemin.

Örebro slott förbereder sig för sommaren

Just nu pågår omfattande arbete med att göra terrassen utanför Slottet mot Storbron riktigt gästvänlig inför sommaren. Där blir det fint att sitta med en kopp kaffe från Lill-Annas café.

Grävmaskin som förbereder uteplats vid slottet.

Terrassen kommer att bli ett härligt uteställe.

Kontakt