Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inte över än

I veckan som gick startade vi vår gemensamma kampanj med regionen för att hejda smittspridningen som ökar snabbt. Under påskhelgen tilltog vårdbehovet ytterligare så nödvändigheten är stor att få genomslag på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Nej, det är inte över än

Det är namnet på Länsstyrelsens och Region Örebro läns gemensamma kampanj för att hejda smittspridningen som är i starkt tilltagande. Senaste siffra i skrivande stund är 69 inneliggande patienter på USÖ, varav 15 på IVA. Under påskhelgen tilltog vårdbehovet ytterligare så nödvändigheten är stor att få genomslag på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Kampanjen har ett utmanande tilltal: Vad är du beredd att avstå för att rädda ett liv? Handla ensam, jobba hemma eller avstå en after work? Den sätter fokus på allas vårt ansvar att bidra till att minska trycket på vården och kampanjen finns såväl på sociala medier som i annons- och affischformat. Nästa vecka ökar vaccinleveranserna vilket är ett ger hopp för sommaren. Dock har vaccinationsmålet fått revideras eftersom leveranserna blivit försenade.

Möte med civilsamhället

Vi har ju återkommande träffar med civilsamhället. Här kommer ett axplock av rapporter: Stadsmissionen har fortsatt högt tryck. De ger ett 60-tal personer om dagen stöd med mat men också med kontakter med myndigheter och sjukvård. Många av personer i hemlöshet och med missbruk mår allt sämre. För personer med missbruk är svårare att få tag på ren narkotika vilket driver konflikter. Det har också blivit längre handläggningstider på myndigheterna. Pingstkyrkan ger en likartad bild om mycket fler möten med personer som mår dåligt eller behöver ekonomiskt bistånd. Samtidigt lider man brist på volontärer då många är i riskgrupp. SPF håller igång sina aktiviteter så gott de kan med uteaktiviteter och digitala föreläsningar. Man planerar för Folkhälsovecka i maj. Röda korset har just avslutat uppgiften som vägvisare på USÖ och blir nu istället vaccinationsvärdar. Tegelhuset erbjuder fysiskt studiestöd till ungdomar med stöd av universitetsstuderande. Det är enklare att locka yngre barn jämfört med äldre ungdomar.

Friluftslivets år i Kumla

Vi fortsatte vår länsturné med att besöka Kvarntorp/Hällabrottet i Kumla. Här har Naturskolan sin fasta plats vid stugan Lugnet. Naturskolan har föredömligt nog funnits i Kumla kommun under många år och är ett bra sätt för alla barn i skolåldern att återkommande få pröva utomhusaktiviteter och lära mer om djur och natur i sitt eget närområde. Vi fick prova på geocaching, men vi fick också ett bra samtal om utmaningen att också få högstadiet att använda Naturskolan.

Dialog med Bland andra Katarina Hansson, KSO i Kumla om vad vi kan göra mer tillsammans för att utveckla friluftslivet i Kumla kommun.

Fågelinfluensan i närheten

Med flyttfåglarna kommer risken för fågelinfluensa. I år har det varit en aggressiv variant som orsakat allvarliga utbrott i flera värphöns- och slaktkycklingsbesättningar. Ännu ingen i vårt län, men i Östergötland har det varit flera utbrott. Då sjukdomen är såväl smittsam som dödlig får en besättning avlivas vid angrepp. Gården saneras och en radie på tre kilometer runt gården måste spärras av. Nya djur får sättas in tidigast 21 dagar efter sanering. Detta innebär förstås stora problem på flera sätt för den som har ägg- eller kyckling-produktion. Våra länsveterinärer har högsta beredskap för att bistå i händelse av utbrott.

Efter en ganska kylig påskhelg är min önskan två saker: vårvärme och vaccin!

Några frusna blåsippor trotsar vårkylan.

Kontakt