Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Luften är fri

”Luften är fri” i Ljusnarsberg.

Det finns flera oupptäcka naturreservat att besöka i vårt län, något som Friluftlivets år 2021 tar fasta på. Att vara ute i naturen är bra sysselsättning nu under pandemin, som är inne i en oroväckande fas.

Landshövdingestafetten inledd!

Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare. Det handlar om att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. Det är Svenskt Friluftsliv som tillsammans med Naturvårdsverket håller i trådarna men alla ideella, kommersiella och offentliga aktörer är välkomna att medverka. Alla landshövdingar har utmanats att delta projektet. Jag tycker detta kommer så rätt i tid med tanke på pandemin. Vi ser att besöken i våra 280 naturreservat och två nationalparker i länet totalt ökade antalet besökare med 33 procent redan 2020. Och jag vill förstås bidra till att skapa mer uppmärksamhet – inte minst så fler kan upptäcka fler besöksmål i länet. Det är mycket högt tryck i några reservat men många är oupptäckta av de flesta. Jag kommer att besöka alla 12 kommunerna i länet under året och tillsammans med kommunen, näringslivet och organisationer se vad vi kan utveckla vidare i just den kommunen. Detta kombineras med en friluftsaktivitet. Vi började i Ljusnarsbergs kommun. Området runt Nittälven innehåller flera naturreservat som ligger kant i kant. Tillsammans bildar de ett område som är nästan dubbelt så stort som Tivedens nationalpark. Området är under utveckling, bland annat ska en ny entré etableras i år. Det blir en naturlig yta att samverka kring och det var roligt att trots att vi bara kan vara åtta personer på våra miniseminarium så rymdes såväl kommunledning som Naturskyddsföreningen. Det var en fin upplevelse att gå med snöskor mellan tallarna och prova en del av de aktiviteter som nya svenskar får göra för att bli mer bekanta med den svenska natur.

Oroväckande utveckling av pandemin i länet

Vårdagjämningen har passerat. De senaste veckorna har vi sett en kraftigt ökande smittspridning och antalet personer i behov av sjukhusvård och intensivvård har ökat dramatiskt bara de senaste dagarna. Det är mycket alarmerande. Vi får också signaler om bristande efterlevnad, inte hos verksamhetsutövare men hos allmänheten. Många vittnar om trötthet på budskapsgivning, rekommendationer och man längtar efter att återgå till det liv man kunde leva innan pandemin började för mer än ett år sedan. Tillsammans med Region Örebro län har vi beslutat att intensifiera kommunikationen kring betydelsen av att orka hålla i och hålla ut. Ytterligare förseningar av vaccinleveranser och osäkerhet om Astra Zenecas vaccin biter på alla mutationer innebär att den plan som upprättats för vaccinationer måste revideras igen. Folkhälsomyndigheten gav nya rekommendationer om att nu först ge alla äldre en dos vaccin. Nu gäller tålamod och uthållighet men också att de som fått vaccin eller är immuna visar solidaritet genom att också fortsätta följa rekommendationerna.

International Day of Forests

Den 21 mars är också International Day of Forests. Dagen inrättades av FNs generalförsamling 2012. Jag medverkade i ett internationellt digitalt symposium med deltagare från länder världen runt. Organisatör var Pelle Agorelius som startat upp organisationen ”hallbars”. Han modererade seminariet från Björkborn i Karlskoga, Alfred Nobels sista hem i Sverige. En representant för UNDP medverkade och redovisade en studie de gjort i 50 länder med mer än 1,2 miljoner medverkande. Den visade att en överväldigande majoritet i olika delar av världen anser att klimatet förändras och det som allra flest tror är viktigt för att motverka förändringarna är skogen!

UNDPs studie ger intressant information.

Vårvärme och vaccin är vår längtan. Vi håller avstånd och vi håller ut.

Lite vår - trots allt

Kontakt