Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi hoppas på vaccin
och blickar tillbaka

Vi ser en ökad informationströtthet kring corona – men det är viktigt att hålla ut. Smittspridningen fortsätter öka i länet och 60 procent av dem med smitta denna vecka hade den brittisk mutationen av covid-19. Under veckan har vi också blickat tillbaka till vad vi gjorde under 2020 när vi presenterade våra resultat för riksdagsledamöter och Länsstyrelsens insynsråd.

Internationella kvinnodagen

Veckan inleddes av den Internationella kvinnodagen. Många av de seminarier som brukar vara fysiska denna dag blev istället digitala. Jag medverkade tillsammans med Josephine Cumming, präst i Glanshammars församling, i ett filminslag på Youtube där vi talar om hur våra respektive uppdrag, landshövding och präst, förändrats i ett kvinnohistoriskt perspektiv.

Inspelning av inslag till Internationella kvinnodagen och till Glanshammars församling.

Veckans möten

Såväl mötet med riksdagsledamöter från länet som Länsstyrelsens Insynsråd präglades dels av den glada nyheten att Örebro var föreslagen som huvudort för Mellersta civilområdet, dels en genomgång av vår årsredovisning. Trots att 60 medarbetare varit involverade i våra olika krishanteringsuppgifter kring pågående pandemi, är det väldigt mycket annan samhällsnytta vi hunnit göra. Våra duktiga kommunikatörer har producerat både en bildsammanställning och en film kring bidrag av olika slag om vi utbetalar för jordbruksstöd, landsbygdsutveckling, klimatförbättring, naturreservatsbildning mm. De visar också vårt tillsynsarbete, våra uppdrag kring mänskliga rättighetsfrågor och inte minst vårt arbete med pandemin. Vi kan känna oss mycket nöjda med år 2020 trots stora utmaningar och året slutar också på plus rent ekonomiskt.

Coronaläget

Smittspridningen fortsätter öka i länet och 60 procent av dem med smitta denna vecka hade den brittisk mutationen av covid-19. Därmed stiger också sakta antalet i vård men våra IVA-platser upptas mest av patienter från andra län. Vi ser en ökad informationströtthet om än efterlevnaden av råd och rekommendationer fortsatt är ganska hög. Det finns en fara att de som nu fått vaccin börjar leva ett friare liv, vilket riskerar att försämra efterlevnaden också hos ovaccinerade.

Den demonstration som ägt rum i Stockholm emot såväl rekommendationer som vaccinering är oroväckande. Den skedde utan tillstånd och blev dessutom i vissa stycken våldsam. Det aviseras om fler demonstrationer på olika platser framöver. Vi gör ett förberedelsearbete utifall det skulle hända i vårt län.

Vår tillsyn med anledning av pandemilagen fortsätter. Vi har nu gjort fysisk tillsyn på cirka 550 verksamheter belägna i alla länets kommuner. Vi inventerar nya nätverk för att nå så många verksamheter som möjligt. Informationsutskick har nu senast gjorts till yogaverksamheter i samverkan med polisens tillståndsenhet, då det kan krävas tillstånd att ha yoga utomhus i parker. Nu planeras för utskick till handelsträdgårdar, cykelbutiker och byggvaruhus då vi räknar med ett ökat besökstryck där inom närtid.

Statsminister Stefan Löfvén och civilminister Lena Micko bad oss landshövdingar om en kort muntlig rapport från varje län. Då blir det uppenbart att smittläget ser olika ut i olika delar av landet, där vi inte tillhör de värst drabbade. Men genomgående är att vi alla är bekymrade över bud och motbud vad gäller vaccinleveranserna. Det gör det svårplanerat och många människor blir frustrerade över en väntan som bara förlängs.

Digitalt förstås när ÖSK har årsmöten.

ÖSK vs Degerfors

Degerfors kommun fattade i veckan beslut om ett besöksförbud kring Stora Valla, där Degerfors IF ska begå sin debut i högsta serien om cirka en månad. Man är rädd att folksamlingar ska uppstå och att smittspridningen ska ta fart.

ÖSK förbereder sig också och vi kan se fram emot att så småningom få bevista hemmaderbyn i länet. Jag satt ordförande på ÖSKs förenings- och bolagsstämma och kunde konstatera, att tack vare snabba nedskärningar samt möjlighet att hämta hem vissa statsstöd gör man faktiskt ett plusresultat för 2020. Man har dessutom fått många nya medlemmar och mötts av mycket kärlek från alla supportrar – trots att publik inte varit möjlig att ta in. Vi hoppas på vaccin och bättre tider.

Kontakt