Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trots fortsatt svårt läge ljusnar det med vaccination och vår

Pandemin fortsätter att dominera läget med allvarliga följder för samhället. Det har även påverkat inflyttningen till länet. Trots detta finns det ljusning i sikte med vaccinationer och vår.

SCBs befolkningsstatistik för 2020

Det är alltid spännande att få del av befolkningsutvecklingen i länet och i länets kommuner. Jag kan konstatera att länets befolkning fortsätter öka, men i en långsammare takt än närmast tidigare år. Vi ökar med 838 personer. Motsvarande siffra 2019 var 3 391. Det är särskilt iögonfallande för Örebro kommuns del som under 2020 haft en tillväxt på 685 personer jämfört med cirka 2 000–3 500 de senaste åren. Orsakerna till detta kan vara flera men två anledningar är tydliga. Den minskade invandringen till Sverige gör att antalet nyanlända som bosätter sig i länet minskat. Och pandemin har troligen medfört att många studenter studerar på distans från sina respektive hemorter och därmed inte skriver sig på universitetsorten Örebro. Tittar man tio år bakåt i tiden har Örebro och Kumla haft positiva befolkningssiffror varje år. Andra kommuner som haft positiv befolkningstillväxt med undantag för något enstaka år är Lekeberg, Hallsberg och Askersund. Särskilt roligt att se är att Lindesberg vänt en negativ utveckling och har en positiv tillväxt de två senaste åren. Sammantaget ökar befolkningen i sex av länets tolv kommuner.

Pandemiläget

Jag har under veckan haft möten med såväl MSB och nationella myndighetschefer som med kommunledningarna och civilsamhällets organisationer i länet. Det här är något av det jag hört.

Försämring av vårdläget på sikt

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell säger att hälften av regionerna förutspår en försämring av vårdläget på sikt.

Allvarlig situation på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar menar att vi har en allvarlig situation på arbetsmarknaden. Instegsjobb för unga och utrikes födda är det som försvunnit under pandemin vilket spär på ungdomsarbetslösheten. Korttidspermitteringarna har dämpat antalet varsel. Av de varsel som lades under våren har 6 av 10 blivit uppsagda. Vi hade vid årsskiftet 90 000 fler arbetslösa. 70 procent av de arbetslösa bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Alla jobb kommer inte komma tillbaka, exempelvis inom handeln. Strukturomvandlingen kommer skapa nya jobb. Inom vård, omsorg och skola kommer det att finnas jobb.

Besökare följer inte råden i tillräcklig utsträckning

När det gäller efterlevnaden av pandemilagen är den sammanlagda bilden från landet och länet att verksamhetsutövare följer råden men besökarna i butiker och köpcentrum gör det inte i tillräcklig utsträckning.

Organisationer och föreningar har tappat medlemmar

I övrigt vittnar många organisationer och föreningar i länet om att man har tappat medlemmar och att en del inte kommer tillbaka nu när man sakta öppnar upp vissa barn- och ungdomsverksamheter igen.

Ingen ökning av anmälningar av våld i nära relationer men fler internetbaserad sexuella övergrepp mot barn

Polisregion Bergslagen rapporterar att ingen ökning av anmälningar av våld i nära relationer kan ses men att lagföring av fler förövare av detta våld sker tack vare ökat polisarbete. Vidare konstaterar man att internetbaserade sexuella övergrepp på barn ökar. Polisen har infört särskild märkning för brott om hot och våld i samband med vaccinhantering för att kunna utreda med förtur. Det är således viktigt att anmäla sådana brott.

Industrin i länet går bra och fler handlar på "hemmaplan"

En hel del positiva rapporter om näringslivet på hemmaplan når oss. Industrin i länet går bra och har i vissa fall svårt med kompetensförsörjning. Lindesbergs kommun rapporterar att de fick 103 nya företag 2020 medan 30 företag upphörde. Flera kommuner uppger att ”mer handel på hemmaplan” haft betydelse för överlevnad av detaljhandel i mindre kommuner. Flera kommuner upplever också ökat inflöde av bygglovsansökningar. Men vi hör också att 35 procent av företagen i Lekebergs kommun uppger sig vara påverkade av pandemin, enligt en enkät som kommunen genomfört. Och från Degerfors kommun signalerar man att fler konkurser väntas.

Vaccination och våren på gång

Det är tuffa tider fortsatt även om vaccinationer fortgår men i en mindre omfattning på grund av vaccinbrist. Senaste veckan har vintern gett vika och snön smält bort. Behagliga vårtemperaturer ökar möjligheten att umgås utomhus. Första vårmånaden går in och det finns ändå skäl att känna viss tillförsikt för framtiden.

Och på västra terrassen vid Örebro slott görs stora arbeten inför sommarens uteservering. Det ljusnar.

Kontakt