Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre behöver vård för covid-19 i länet

I länet minskar antalet vårdbehövande och även om vaccinationerna nationellt sett gått lite långsammare än planerat är målet fortfarande att erbjuda alla vaccin innan sommaren. Vid sidan om pandemin hölls under veckan möte med Viltförvaltningsdelegationen. Bra samtal fördes om regeringens uppdrag om utplacering av genetiskt viktiga vargar.

Lägesbild om pandemin

Antalet som behöver vård minskar

Sjunkande smittotal i alla regioner i Sverige utom i två där man haft klusterutbrott. Även i Örebro län sjunker antalet vårdbehövande snabbt. Det märks också att allt fler äldre nu fått en eller två doser vaccin. Det är dock hög belastning på anhöriga då både korttidsboende och dagverksamhet ofta stängt ner sin verksamhet.

Hårt pressade branscher

Restriktionerna har ju förlängts och vid vårt möte med näringslivet framkom att drabbade branscher känner sig hårt pressade. Både de och bankerna ser en ökad risk för fler konkurser under våren. Även om flera stödformer förlängts tycker man att de inte passar alla och att det tar lång tid innan utbetalning sker. Vi hade också en pressträff där vi särskilt fokuserade på kompetensförsörjning. Det är ett gyllene tillfälle till nystart för den som vill byta jobb.

Pressträff tillsammans med regionråd Iren Leijegren kring hur pandemin drabbar näringslivet.

Målet är fortsatt att erbjuda alla vaccin före sommaren

Vaccinationerna fortgår men i långsammare takt. Nationella vaccinsamordnare Rickard Bergkvist betonar dock att målet att alla som vill ska kunna vara vaccinerade före sommaren kvarstår, då större kvantiteter vaccin kommer april-maj-juni. Mer vaccin kommer att levereras under hösten och under nästa år, för att ha möjlighet att fylla på om muterade varianter av viruset uppstår och behöver motas.

Tillsyn i kollektivtrafiken - nytt uppdrag utifrån pandemilagen

Länsstyrelserna fick i veckan ett utökat tillsynsuppdrag inom ramen för pandemilagen. Vi ska göra tillsyn också i kollektivtrafiken. Endast hälften av platserna på tåg och buss får bokas framöver för att smittspridning ska undvikas. Redan bokade resor gäller men för nya bokningar får detta betydelse. Detta sker förstås också medtanke på de sport- och påsklov som ligger framför oss.

Möte med viltförvaltningsdelegationen

Viltfrågorna har växt i omfattning de senaste åren och våra medarbetare där är hårt belastade. Många frågor rymmer intressekonflikter och vi är angelägna om att skapa ett gott klimat för dialog. På vårt möte i veckan samtalade vi om hur vi ska svara på regeringens uppdrag till oss och några andra län om lämpliga platser i länet för utplacering av genetiskt viktiga vargar. Uppdraget kallas Utvidgad vargförvaltning. Vi har i vårt län en sådan utplacerad genetiskt värdefull varg i Tivedenreviret. Det är sällan som utplacerade vargar stannar där de placerats ut, men denna vargtik gjorde det. En avkomma till henne har dessutom etablerat sig i nytt revir i länet. Vi konstaterade på mötet att Örebro län redan idag är ett av de län som är vargtätast. Ett svar ska vara inne i slutet av april och det blev ett bra samtal på mötet.

Det finns också en hel del oro kring Sveaskogs planer på att förändra älgskötselområdena i södra länsdelen. Somliga markägare känner sig tvingade att gå med i Sveaskogs nya områden för att överhuvudtaget kunna få jaga medan andra ägare med marker omkring är oroliga över att avskjutningen blir för stor när ambitionen hos Sveaskog finns om ett större uttag. Länsstyrelsens roll i detta är att vi under året ska godkänna eller underkänna inkomna ansökningar om älgskötselområden.

Blir Örebro årets studentstad?

Så är Örebro en av fyra kandidater till att bli Årets studentstad. Låt oss hålla tummarna – det vore en värdig vinnare!

Filminspelning där jag får bidra till att boosta Örebro i kandidaturen till ”Årets studentstad”.

Kontakt