Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsynen av pandemilagen är igång

Så är vi igång igen på alla fronter. Mellandagarna innehöll mycket av förberedelsearbete för många på länsstyrelsen för att vara förberedda för den pandemilag som trädde i kraft den 10 januari. Regeringen har varit rekordsnabb med att få fram ett beslutsunderlag och riksdagen extrainkallades och kunde besluta den 8 januari. Lagen gäller till den 30 september.

Länsstyrelserna ska tillsyna att lagen efterföljs. Vi gör tillsyn kring detta på samma sätt som vi brukar. Vi utgår från att människor vill göra rätt, följa råd och rekommendationer och därmed bidra till att förhindra smittspridning. Rättar man sig inte kan vi tillgripa föreläggande med eller utan vite och hjälper inte det kan vi stänga verksamheter. Det är alltså kraftfulla verktyg som finns i verktygslådan. 

De verksamheter som omfattas just nu enligt den förordning som tagits fram är platser för fritidsverksamhet i form av gym- och sportanläggningar och badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

För att klara denna stora tillsynsuppgift har vi riggat en ny organisation med en tillsynschef, en samordnare, fem handläggare, en kommunikatör och två jurister som bistår. Det är befintliga medarbetare som fått nya arbetsuppgifter då tid att rekrytera inte fanns. På sikt kommer vi att behöva förstärka.

Högt tryck på vården och vaccination pågår i priogrupper

Trycket på vården var hög inledningsvis i veckan med rekordmånga inlagda på sjukhus. Det minskade något allt eftersom veckan gick, men vi har fortsatt hög smittspridning länet. Särskilt ett par kommuner är hårt drabbade. Flera kommuner har valt att ha sina högstadieskolor helt eller delvis stängda.

Vaccinationerna pågår för fullt på äldreboendena och just nu vaccineras personal i vård och omsorg. Förberedelserna är igång för att vaccinera betydligt fler när leveranserna av vaccin ökar. Röda korset, Civilförsvarsförbundet och Lottakåren kommer att vara behjälpliga då.

Civilsamhället vittnar om trötthet på situationen

När vi möter civilsamhället berättar de om trötthet på situationen hos såväl unga som äldre. PRO har kört många utbildningar i digitala möten för att kunna ge både studiecirklar och möten den digitala vägen. Men de vittnar om stor ensamhet hos äldre och är oroliga för stort medlemstapp. Såväl församlingar som Stadsmissionen säger att de sett en ökad tillströmning av människor som söker hjälp i form av matkassar och ekonomisk hjälp. Ja pandemin har verkligen påverkat hela vårt samhälle och alla dess invånare.

Klimatklivet gör nytta

Under 2020 fick totalt 32 investeringar i länet stöd av Klimatklivet för åtgärder som bidrar till en grön omställning. Totalt betalades 46 miljoner ut och de bidrar till en utsläppsminskning på 14 000 ton koldioxid årligen. Det är länsstyrelsen som informerar och främjar och Naturvårdsverket som beslutar i dessa ärenden. Investeringarna har handlat om åtgärder som övergång från fossil uppvärmning inom lantbruk och fastigheter till fossilfri, och många laddstationer för elbilar. Här ryms också en ny anläggning för tvätt och granulering av sorterat plastavfall i Fjugesta. Därigenom får plastproducenter i länet tillgång till återvunnen råvara.

Nästa sökomgång för Klimatklivet pågår just nu och till 29 januari och kan sökas via webbplatsen.

Klimatinvesteringsstöd

Ny chef för FMTIS

Jag hade faktiskt ett fysiskt möte i veckan som gick. Det noterar man som riktiga högtidstillfällen numera. Jag träffade den nytillträdde chef för FMTIS, vilket är Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationsförband som ju har sitt säte i Örebro. Han heter Magnus Tillby. I tider när vi ska bygga totalförsvaret starkt är samarbetet mellan det militära och civila försvaret av stor vikt.

Glad över förlängt förordnande

Maria Larsson står i skidspåret med skidor och stavar.

Regeringen beslutade i veckan att förlänga mitt förordnande till den 31 december 2022. Det är jag förstås väldigt glad över. Både att få fortsätta att tillsammans med alla duktiga medarbetare skapa en väl fungerande och serviceinriktad myndighet men också att få arbeta med alla de saker som kan bygga vårt län starkt och väl rustat för framtiden.

Vinter – härligt!

Att få bo i ett land med fyra årstider är fantastiskt. Jag älskar vintern och jag älskar att åka skidor. Det gäller att ha dem i beredskap så fort det finns lite snö för man vet aldrig hur länge den ligger. Jag hann åka i helgen och njöt av snö och solsken! Gjorde faktiskt en liten filminspelning på is med långfärdsskridskor ute i Rynningeviken också – men det var på lite darriga ben. Filmen publiceras i veckan som kommer och ska fungera som en invigning av Friluftslivets år. Jag återkommer till det i senare veckobrev.

Kontakt