Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationella allmänna råd och handla lokalt i jul

Luciadag är det när jag skriver detta. De flesta traditionella luciatåg i kyrkor och samlingssalar är inställda, men det finns några ridande luciatåg eller firande utomhus. Inget är som det brukar vara.

Smittläget i landet och i länet

Smittspridningen ökar i stora delar av landet och allra värst är det i Skåne. 45 kommuner i landet har mer än en procent av befolkningen som är smittade. Det skapar problem i vården som nu åter igen har en hög belastning av pandemipatienter och som åter ställer in planerade operationer. Det skapar problem i kommunerna som har stora sjuktal i personalen – de får ha skolundervisning på distans och leta vikarier till äldreomsorgen.

I Örebro län är utvecklingen motsatt. Även om vi fortsatt har en hög smittspridning har antalet i vård och på IVA minskat något de senaste veckorna, liksom antalet drabbade äldreboenden med covidsmitta som nu är 15 av totalt 69.

Nationella allmänna råd och sms till Sveriges befolkning

Imorgon den 14 december införs allmänna råd på nationell nivå. Detta med anledning att det finns ett förväntat ökat resande i samband med kommande helger. Det blir inte en jul som vanligt. Man ska vara högst åtta och helst umgås utomhus. Man ska fortsätta hålla distans, undvika julkramar oh tvätta händerna noga. Ett sms kommer att skickas till de allra flesta med ett mobilabonnemang där man i korthet kan läsa vad som gäller och var man kan få ytterligare upplysningar. Detta är ett nytt sätt att arbeta för att nå ut längre med informationen.

Vaccinationer beräknas starta i januari

Det förväntas att den europeiska läkemedelsmyndigheten kommer godkänna det första vaccinet den 30 december. Samordnaren i Örebro län, Inger Nordin-Olsson var med och organiserade vaccinationerna vid förra pandemin också. Det känns tryggt. Fem stationer kommer upprättas i länet och vaccinationerna beräknas starta efter helgerna i januari.

I början kommer det ett fåtal doser som kommer att ges till äldre och personal inom äldreomsorgen. Dessa vaccineras direkt på boendena. Regionen har rekryterat särskild personal för vaccinationsarbetet och fått in 2 500 ansökningar från personer som vill hjälpa till med vaccinationen men också med administration, hålla ordning med mera.

I februari ökar sedan leveranserna av vaccin och planen är att alla ska erbjudas en vaccination innan sommaren. Ja inte bara en, utan man behöver två doser med några veckors mellanrum för att ha ett fullgott skydd. Vid första får man besked om när den andra vaccinationen ska ske.

Pandemilag på remiss

Ett förslag till en pandemilag är på remiss och innebär större möjlighet för regering och vissa myndigheter att göra mer ingripande åtgärder om en ökad smittspridningen av covid-19 skulle uppstå.

Det som kallats ”lock-down” i andra länder har inte varit möjligt att göra i Sverige då ett sådant lagutrymme saknats. Nu föreslås att man ska kunna begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker och liknande. För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om åtgärder för att förhindra åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av butiker, kollektivtrafik och shoppingcentrum. Lagen är tänkt att kunna träda i kraft den 15 mars.

Kungafamiljen önskar få rapport från landshövdingarna

Kungaparet, kronprinsessparet och prinsparet ville i veckan för tredje gången ha en rapport från alla län av landshövdingarna. Drottningen var särskilt intresserad av läget inom äldreomsorgen.

Handla lokalt till jul!

Tillsammans med Irén Leijegren hade jag möte med näringslivet. Vi fick uppdatering på olika branschers situation och på den efterföljande pressträffen valde vi att fokusera på detaljhandeln som har det riktigt tufft.

Vi gav exempel på hur man agerar för att man ska kunna handla lokalt på ett smittsäkert sätt. Handeln har verkligen varit kreativa så det fungerar verkligen. Visst kan det vara frestande med e-handel i dessa tider men vi vill ha kvar såväl service som arbetstillfällen i vårt län.

Så handla dina julklappar lokalt och beställ mat för avhämtning på restaurang. I en krönika i NA slog jag ett slag för att också ha något av vildsvin på julbordet. Vildsvinskött är klimatsmart och efterfrågan från konsumenter behöver öka så vi kan reducera stammen och därmed både skadorna på jordbruket och antalet trafikolyckor.

Maria Larsson och Irén Leijegren

Näringslivsträff - digital förstås, men Irén och jag var i samma lokal på Länsstyrelsen.

Kontakt