Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Liten ljusning men fortfarande stor smitta i länet

Siffrorna pekar i rätt riktning med minskning av antalet positiva prover och vårdbehövande. Men även om det går åt rätt håll är det ingen dramatisk nedgång vi ser, så låt oss vara försiktiga med slutsatserna.

Hemarbete fungerar bra

Efter en vecka med arbete i hemmet och otaliga Skypemöten läser jag i NA om en SIFO-undersökning som visar att nio av tio vill fortsätta jobba hemifrån i större eller mindre utsträckning. Ett liknande resultat fick vi när vi gjorde en enkät bland medarbetarna på Länsstyrelsen. Dessutom tycker 75 procent i SIFO-undersökningen att de är lika eller mer produktiva på hemmaplan. Också det överensstämmer med våra medarbetares syn på saken. Det innebär att man slipper mycket av arbetsresor och att man lättare kan få ihop tillvaron när man kan stoppa in en tvättmaskin mellan mötena. Och visst fungerar det bra. Fast det blir en smula tråkigt i längden. Men nya arbetssätt i digitaliseringens spår har kommit för att stanna. Det innebär i förlängningen att mindre kontorsytor kommer att efterfrågas och kanske att fler centrala kontorsytor byggs om till lägenheter. Vi tillhör de myndigheter som just nu tittar på våra framtida lokalbehov.

Färre smittade och färre i behov av vård

Vi ser nu en liten ljusning i pandemiläget i länet. I vår senaste lägesbildsrapportering till regeringen kunde vi berätta om en minskning av antal positiva prover, antal vårdbehövande, antal intensivvårdade, antal äldreboenden med smitta och antal äldre med smitta. Alla siffror pekar därmed i rätt riktning. Men det är ingen dramatisk nedgång, så låt oss vara försiktiga med slutsatserna. Det är fortfarande en stor pågående smitta i länet och nu inväntar vi regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer inför de helger som väntar.

Vaccin kan vara tillgängligt från januari

Glädjande är förstås också de nyheter som kommit om att vaccin kan vara tillgängligt från januari månad. Socialministern har meddelat att det är äldre och omsorgspersonal på äldreboenden som ska vara först i kön. Vaccineringen utgör en utmaning på flera olika sätt. Den måste genomföras tryggt utan risk för smitta. Vaccinationsviljan måste också vara stor för att vi ska uppnå ett skydd på befolkningsnivå. För näringslivet betydde vaccinnyheterna att framtidstron ökade. Så låt oss när det blir vår tur vara redo att ta vaccinationen.

Civilområde

Vi arbetar vidare med frågan om att Örebro borde vara centrum och rymma ett kansli när en ny indelning i civilområden ska göras i vårt land. Hela totalförsvaret ska ju stärkas och därför görs nu utvecklingsplaner för både det militära och det civila försvaret.

Idag är 21 länsstyrelser geografiskt områdesansvariga men vid höjd beredskap eller krig krävs att ett färre antal får ett större ansvar. Våra styrkor är många:

  • Vi är Sveriges bästa logistikcentrum vare sig man ska i nord-sydlig eller öst-västlig riktning för såväl gods- som persontransporter.
  • Vårt universitet har relevanta utbildningar och forskning.
  • Vår järn- och stålindustri liksom vår livsmedelsproduktion är viktiga komponenter.
  • Vi är centrum för blåljusverksamheter.

Det finns alltså starka skäl att säga att om man vill ha bästa möjliga civila försvar bör ett kansli förläggas till Örebro. En utredning som leds av Barbro Holmbergs ska presentera sitt förslag den 1 mars. Vi arbetar nu aktivt för att sprida kunskap om vårt erbjudande till relevanta aktörer. Under veckan som gick ägde ett flertal sådana möten rum.

Grattis Degerfors

Varmaste grattis till Degerfors IF som nu tagit sig tillbaka till Allsvenskan efter att ha längtat i 23 år. Jag har varit på match i Degerfors och vet vilken fantastisk fotbollskultur som finns där och hur många som också vid sidan om planen har supportat klubben. GRATTIS!

Kontakt