Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya föreskrifter beslutade om högst åtta personer

Så blev det då ytterligare beslut av oss när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Högst åtta personer får man vara.

Beslutet är mycket ingripande och gör att det mesta av kultur- och idrottsevenemang med publik ställs in. Men begravningar blir undantagna. Där får man vara 20 personer. Det är jag glad för. Nära anhöriga måste få möjlighet att ta avsked och en begravning går inte att skjuta på tills pandemin är över. Det var också de begravningsentreprenörer som jag hade möte med glada över. De tyckte att anhöriga visar stor förståelse ända sedan mars, men en begränsning av åtta personer inklusive de som ska tjänstgöra vid en begravning hade varit mycket svårt.

Stor kreativitet hos civilsamhället men oro för medlemstapp

Vid mötet med civilsamhället vittnade föreningar och församlingar om att det nu med 8-personersgränsen är mycket svårt att genomföra någon form av samling inomhus. Dock är kreativiteten stor att göra aktiviteter i mindre grupper utomhus stor hos såväl pensionärsföreningar, idrottsrörelsen som ungdomsverksamheter.

Flera föreningar vittnar om ett medlemstapp eftersom man inte har så stor verksamhet. Man är dessutom rädd för ytterligare medlemstapp när nu medlemsavgiften för 2021 ska betalas i början av året. Flera organisationer uttryckte också stor oro för ungdomar då fritidsgårdar i flertalet kommuner är stängda och mycken annan verksamhet är inställd. Stor oro framfördes också från såväl kvinnohus som Stadsmissionen om att man ser fler kvinnor som far illa och som utsätts för våld.

Minskad omsättning för nästan hälften av företagen i Örebroregionen

Stor oro uttrycks också från Svenskt Näringsliv. Från Örebroregionen rapporteras att 46 procent av företagen har minskad omsättning det senaste halvåret. 32 procent av företagen har minskat sina investeringar och 28 procent har minskat antalet anställda det senaste halvåret. Flera av företagsstöden som regeringen inrättat förlängs nu ytterligare. Men trots att det finns permitteringsstöd, omsättningsstöd och hyresstöd så kan vi nog förvänta oss fler konkurser och en ökad arbetslöshet i spåren av pandemin. Riksbanken har räknat ut att varje vecka med pandemin kostar nationen 25 miljarder i BNP-förlust. Deras tydliga budskap är därför att skynda på med vaccinationen av så många som möjligt så fort det bara går.

Stor personalfrånvaro i vissa verksamheter inom kommunerna

Kommunerna berättar i sina lägesbilder att personalfrånvaron i förskola/skola och i vård- och omsorg är mycket stor i vissa verksamheter. Frånvaron beror på egen sjukdom, att man väntar på provsvar eller att man är hemma för vård av sjuka barn. Några högstadie- och gymnasieskolor har tvingats till distansundervisning och man kämpar med att fylla platserna för att kunna bedriva nödvändig omsorgsverksamhet. Kommuner har också vidtagit kraftfulla åtgärder och stängt ner simhallar, bibliotek och fritidsgårdar för att förhindra smittspridning i dessa miljöer. Även om påfrestningarna också på kommunerna är stora är det inte i någon kommun just nu akut brist på skyddsutrustning.

Stora påfrestningar just nu

Sammantaget ger dessa rapporter av läget i länet att det verkligen är riktigt stora påfrestningar på samhällsnivå, på kommunnivå, på företagsnivå, på föreningsnivå och i varje enskild människas liv. Kommunikation och information spelar stor roll i tider av kris och i veckan har vi också informerat all vår egen personal på länsstyrelsen, länets riksdagsledamöter, regionala myndigheter och förstås länets kommuner som vi har så gott samarbete med.

Nuvarande restriktioner gäller till den 13 december

Våra nuvarande restriktioner varar till den 13 december. Sedan kommer vi att få nya riktlinjer på nationell nivå inför jul- och nyårsfirande. Också detta kommer att omgärdas av rekommendationer som gör att vi inte kommer att fira jul som vi brukar.

Inställt!

Så kan vi konstatera att 2021 års Hindersmässa är inställd. Ingen marknad, inga fysiska seminarier och alla de som brukar komma till Örebro sista helgen i januari kommer inte! Så tråkigt! Men det kommer trots allt att bli en digital Hindersmässa, med många seminarier och möjlighet att mötas över nätet. Det är bra att traditionen inte bryts helt och att Örebro fortsatt är sändningsort för de digitala samlingarna.

Fysiskt blev det inte heller på Barnrättsdagarna som årligen äger rum i Örebro allt sedan 2010. Men väl digitalt som så mycket annat denna vecka. Det är Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset som arrangerar och nästa år är de fysiskt så välkomna tillbaka till Örebro.

Inte ens avtackningar blir som de brukar. När FMTIS chef Mikael Åkerström nu går vidare till nya arbetsuppgifter på högkvarteret i Stockholm så blev det ett litet avsked på tu man hand i residenset där möjlighet att hålla distans trots allt är mycket god.

Mikael Åkerström som är klädd i uniform, håller i en bok och en vimpel och ler, står vid ett uppdukat fikabord med kaffe och bulle.

Tack Mikael Åkerström, chef för FMTIS, för mycket gott samarbete. Lycka till i högkvarteret.

Men sist en riktig glädjenyhet

Veckans gladaste nyhet var att Norges regering fått en rekommendation från Jernbanedirektoratet att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Direktoratet föreslår dessutom att en överenskommelse ska göras mellan ansvariga myndigheter på båda sidor gränsen för att påbörja planeringsarbetet. Detta är ett stort steg på vägen för att realisera en snabb och modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Nu hoppas vi på motsvarade signaler från svensk sida.

Kontakt