Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya restriktioner för att bromsa smittspridningen

Smittläget har ytterligare försämrats såväl i vårt eget län som i vårt land. Det föranledde regeringen att lägga förslag om att minska antalet personer som vistas på samma ställe vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning till max åtta personer.

Från länsstyrelsernas sida gav vi ett gemensamt remissvar där vi sa oss vara bereda att via ordningslagen besluta om föreskrifter om max åtta deltagare. Men vi bad om, i likhet med vad Svenska kyrkan vädjat om, att det skulle vara ett undantag för begravningar. Jag blev väldigt glad att regeringen på fredagens pressträff meddelade att de lyssnat på remissinstanserna och menade att undantag kan göras för begravningar för upp till max 20 personer.

Begravningar går ju inte att skjuta upp särskilt länge och betydelsen för anhöriga att kunna få ta farväl är så betydelsefull. Med en begränsning till åtta personer skulle ofta inte ens de allra närmaste rymmas. Det vore orimligt. Dessutom är ju flertalet av våra kyrkor av en storlek där man utan risk för smittspridning kan vistas också 20 personer. Länsstyrelsen i Örebro län kommer att fatta sitt beslut om föreskriftsförändring kommande vecka.

De lokala allmänna råden förlängs

Vi har också fått beskedet från Folkhälsomyndigheten att våra Lokala allmänna råd som infördes den 4 november och som skulle löpt ut den 24 november förlängs till och med den 13 december. Därefter ska det komma nationella riktlinjer med råd om vårt firande av jul- och nyår.

De allmänna råden innebär i korthet att man ska jobba hemifrån så långt det går, att man helst bara ska umgås med de man bor med, att man ska undvika köpcentrum och butiker med undantag för livsmedel och apotek. Att avstå från konserter eller besök i simhall är dock inte så svårt då det mesta är inställt eller stängt.

Ytterligare förbud

Ytterligare nya saker som tillkom senaste veckan är ett förbud för restauranger att servera alkohol efter kl 22. Folkhälsomyndigheten kan också besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Detta ska göras i samråd med smittskyddsläkaren i respektive län.

Allvarligt läge

Ja det är ett allvarligt läge. Fler är smittade och fler är vårdbehövande. Nya dödsfall har inträffat i vårt län. Flera kommuner i länet börjar få svårt att hålla samhällsviktiga verksamheter igång då en stor andel av personalstyrkan inom vård- och omsorg, inom förskola/skola är sjuka eller har anhörig som är sjuk.

Mälar-Hjälmarsamarbete

Länen som finns runt Hjälmaren och Mälaren brukar träffas ett par gånger per år för att bland annat samtala om vattenfrågor. Det finns verkligen mycket att samtala om just nu. Vi har ju stor problematik med vattennivån i Hjälmaren. Vi har ett gott samarbete mellan länen och genomför just nu en förstudie om vad som behövs för att Hjälmaren ska fungera för såväl fisket, som jordbruket som för båtturism och besöksnäring i framtiden trots klimatförändringarna. Vi hoppas kunna starta en större utredning om detta kommande år.

Barnkonventionen får betydelse

Den 1 januari i år blev FNs Barnkonvention svensk lag. Det hade föregåtts av ett utredningsarbete som startade 2013. Då tillsatte jag som ansvarig minister den första utredningen kring detta. Många jurister var tveksamma, men erfarenheter från Norge visade att barns rätt och barns perspektiv blev tydligare i exempelvis asylprocesser och när domar måste motiveras också utifrån barns perspektiv vid våld i nära relationer. Nu gäller det att tillämpa detta i myndigheter och i alla kommunala verksamheter. Länsstyrelsen har i uppdrag att dels se till att vi internt i vår handläggning av olika ärenden har ett barnperspektiv och dels ska vi stödja kommuner i deras arbete.

I veckan som gick hade vi två digitala konferenser som både hade bäring på barnperspektivet. Dels en konferens om hur vi arbetar med Agenda 2030 och där vi bestämde oss för att skriva en gemensam avsiktsförklaring och dels en om hur barns perspektiv kan användas i samhällsplanering.

Sedan ett tag tillbaka är våra djurskyddsinspektörer särskilt uppmärksamma på om det finns barn i ett hushåll där man tvingas omhänderta djur. Vanvård av djur beror ofta på att ägaren har missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Om det bedöms finnas barn som också kan fara illa görs en orosanmälan till socialtjänsten. Det är ett konkret exempel på hur barnperspektivet används i tillsynsarbetet.

Det blir inte så många bilder som följer med mitt veckobrev numera. Man sitter ju mest i digitala möten och träffa ingen fysiskt. Mer än maken förstås😊.

Kontakt