Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaläget, digital personaldag och det civila försvarets framtid

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och landshövdingarna hade möte om pandemin. Där fick vi bland annat en uppdatering om arbetet med vaccin av den nationella vaccinsamordnaren. Under veckan var det också möten med bland annat Viltförvaltningsdelegationen om licensjakt efter lodjur och landshövdingemöte om det civila försvarets framtid.

Coronaläget

Var fjortonde dag har vi landshövdingar överläggningar med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB kring pandemin. Vi har sett en kraftig smittspridning över i stort sett hela landet. Men vi har också fyra gånger större testverksamhet. Ytterligare fyra län fick Lokala allmänna råd i veckan som gick. Folkhälsomyndigheten anser att det är mycket positivt med lokalt anpassade rekommendationer eftersom förståelsen blivit djupare och efterlevnaden blir bättre.

Vår kunskap har förbättras under pandemin

Socialstyrelsen menar att vi fått en förbättrad kunskap. Dödligheten är lägre och färre behöver intensivvård jämfört med i våras. Vi vet bättre hur vi bromsar sjukdomen. Samarbetet har förbättrats mellan kommuner och regioner.

Testning och smittspårning är just nu det största bekymret. Äldreomsorgen och dess personal blir inte testade tillräckligt snabbt.

Vaccinavtal tecknas via EU

Vi hade också med oss Rikard Bergström som är nationell vaccinsamordnare. Sverige tecknar inga egna vaccinavtal, utan via EU. Vi får vaccin i relation till vår befolkning. EU har förköp på fyra olika vacciner och ytterligare två avtal på gång. Regeringen beslutar om vilka vi ska köpa. EU går in med investeringar för att skynda på utvecklingen – inköp av råvaror och utbyggnad av fabriker.

Det har gått fantastiskt snabbt att utveckla vacciner. I januari kan vi ha tillgång till tre vaccin med två miljoner doser under kvartal 1 och under kvartal 2 till ytterligare 3-5 miljoner personer. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram nationell operativ vaccinationsplan. Riskgrupper kommer att prioriteras, därefter äldre och personal inom sjukvård och omsorg.

Möten under veckan

Landshövdingemöte om det civila försvarets framtid

På Landshövdingemötet hade vi besök av Barbro Holmberg som utreder hur det civila försvaret ska organiseras i framtiden. (Ja, det var ett Skypemöte förstås, precis som alla möten nuförtiden!) På nationell nivå ska det finnas en huvudansvarig myndighet inom varje sektor. På lokal nivå blir kommunerna och regionen viktiga och en ny lag förbereds. På regional nivå kommer sex civilområden att inrättas. Dessa sammanfaller med sjukvårdsregionerna. För vår del innebär det ett samarbete med Dalarna, Värmland, Västmanland, Södermanland, Gävleborgs och Uppsala län.

Jag skrev i veckan en krönika i NA som handlade om att Örebro bör bli huvudort i vårt civilområde. Vi var det fram tlll 2000 då civilområdenas avskaffades. Nu ser vi att de åter behövs och vi har fortsatt centralt läge, bästa logistikläge, Sveriges bästa universitetssjukhus, ett universitet med alla långa utbildningar på plats och hög internationell ranking, samordnade blåljusmyndigheter, ett finansiellt institut i form av Kommuninvest och mycket mer. Vi behöver vara många som nyttjar våra kontaktytor för att tala om vad Örebro har att erbjuda.

Samråd om licensjakt efter lodjur med Viltförvaltningsdelegationen

På Viltförvaltningsdelegationen hade vi samråd om licensjakt efter lodjur. Vi kan glädja oss åt att det faktiskt inte varit något angrepp på tamdjur från lodjuren under 2020 – än så länge. Det varierar ganska mycket mellan åren och inventeringsresultatet visar att det finns ett utrymme för licensjakt på lo också i vårt län.

Vi håller också på att revidera vår förvaltningsplan för vildsvin. Det är en art om ökat mycket i vårt land och de sprider sig nu norrut från att från början varit mest i södra Sverige. Från 2021 kommer de trikinprover som måste tas innan vildsvinsköttet kan försäljas eller konsumeras betalas av staten. Länsstyrelsen i Örebro län har fått ett anslag på drygt 600 000 kronor för att i samarbete med några företag ta fram en produkt med vildsvinskött som kan konkurrera med Gorbys piroger.

Träff om elektrefieringsstrategi

Jag deltog också på statsrådet Anders Ygemans första träff kring en Elektrifieringsstrategi. Där var en mängd myndigheter och företag samlade för att se hur vi tillsammans kan komma framåt i frågan.

Digital personaldag

Och så hade vi personaldag – digitalt. Jag hade verkligen längtat efter att se alla medarbetare, men vi får ge oss till tåls. Åtminstone fram till 24 november ska vi umgås i egen familjebubbla för att minska smittspridning. Till och med jag har övergått till hemarbete, den gångna veckan från min sommarstuga. Och visst har det sin tjusning att sitta med sin laptop framför brasan och titta ut över sjön på 245 storskrakar.

Anna Tuvesson, vid ett ståbord med dator på, i bakgrunden väggdekoration med Länsstyrelsens vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län

Anna Tuvesson föreläste om ”Aktivt medarbetarskap” på vår personaldag.

Kontakt