Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alarmerande utveckling av pandemin i vårt län

Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen och landshövding Maria Larsson vid varsitt ståbord med regionen örebro läns och länsstyrelsens vepor i bakgrunden

Pressträff med Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

Även denna vecka har starkt präglats av den pågående coronapandemin. 40 personer var inlagda på vårdavdelning och 5 i intensivvård i Örebro län i lördags. Vi är inte uppe i de siffror vi hade i våras, men med tanke på det stora antalet nysmittade så är risken stor att antalet som behöver vård kommer att fortsätta öka de närmaste veckorna.

Lokala allmänna råd och publiktak på 50 personer

Redan föregående vecka påbörjades en dialog med smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten om att Lokala allmänna råd borde övervägas för Örebro län då såväl smittspridning som trycket på vården ökade kraftigt. Så i tisdags fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att införa tre stärkta restriktioner.

De som gäller för Örebro län är för det första att avstå från inomhusmiljöer där smitta kan spridas, som exempelvis köpcentra, butiker, gym och badhus. Det andra handlar om att avstå från konserter, idrottsevenemang, tävlingar, cuper med mera. Det tredje är det allra mest långtgående, nämligen att man ska försöka umgås enbart med de personer som man bor tillsammans med. Alla tre går ut på att minimera antalet sociala kontakter. Det gäller ej barn under femton år som fortsatt ska vara i skolan.

Dessutom fattade länsstyrelsen beslut om att sänka den gräns på högst 300 personer i en samling som gällt från 1 november till den gräns på 50 personer som gällt sedan i mars.

Samtliga beslut gäller till 24 november, alltså under en treveckorsperiod. Det innebär tre riktigt ensamma och tråkiga veckor. Men det är en begränsad tid och det kan vi förstås alla stå ut med. Nu har vi en reell möjlighet att bryta trenden och minska smittspridningen. Låt oss ta den möjligheten. Tiden kan självklart förlängas om vi inte fått bukt med smittspridning och vårdtryck. Vi är för övrigt i gott sällskap. För närvarande är det tio län som infört Lokala allmänna råd.

Tidningen NA ligger på ett bord, den stora rubriken är Örebro län stängs ner under minst tre veckor.

Förstasidan i NA den 4 november.

Var och en ansvarar för att följa råden

Dessa råd får konsekvenser för varje människas liv. Det är alltså också var och ens ansvar att följa råden. Då behöver budskapet spridas och nå till så många som möjligt så att vi verkligen kan få en efterlevnad. Länsstyrelsens kommunikationsavdelning har tagit fram en rad olika material som kan användas av kommuner och andra verksamheter. De finns på vår webbplats. Låt oss hjälpas åt, såväl att agera föredöme som att sprida information av vad som nu förväntas av oss var och en.

Kommunerna anpassar verksamheten

Kommunerna har varit väldigt följsamma. Badhus, bibliotek och kommunala gym har stängts i flera kommuner. Fixartjänster sker enbart utomhus. I de kommuner där man har smitta på äldreboenden har åtgärder vidtagits där besök begränsats. Handlingsberedskapen har varit hög. Vi hade också kontakt med kommunledningarna redan föregående vecka för att skapa bästa möjliga beredskap.

Får konsekvenser för arbetsplatser

Också för många arbetsplatser får detta konsekvenser. På länsstyrelsen skärper vi instruktionen om att man kan jobba hemifrån till att man ska jobba hemifrån om det inte är absolut nödvändigt att vara på arbetsplatsen för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vår personaldag genomförs kommande fredag, men digital som så mycket annat nuförtiden. Enhetsmöten och chefsmöten återgår till att bli digitala.

Kronprinsessans besök skjuts fram

Kronprinsessparets besök som skulle ägt rum den 5 november blev förstås med anledning av den ökande smittspridningen framskjutet. Vi hade ett spännande program där många i länet skulle få ge sin bild av pandemins effekt på respektive verksamhet. Besöket är som sagt framflyttat och vi har i dagsläget inget nytt datum. Allt är ju beroende av utvecklingen.

Fördelning av hur många personer med uppehållstillstånd som kommunerna ska ta emot

Ja, nästan allt har kretsat kring corona den gångna veckan. Men vi har också beslutat om kommuntal för hur de personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska fördelas. Det har aldrig varit problematiskt att fördela i vårt län vilket är tacksamt. Antalet flyktingar som kommer till vårt land har ju minskat mycket beroende på stängda gränser och merparten av de som nu ska få en ny hemvist i vårt län är kvotflyktingar. Migrationsverket beräknar att 158 personer behöver en bosättning i vårt län under det kommande året.

Kontakt