Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvärrat smittläge

Antalet som behöver vård för covid-19 stiger i länet, diskussioner pågår om ytterligare publikbegränsningar för idrotts- och kulturevenemang och ett antal län har nu infört lokala allmänna råd.

Efter att Uppsala och Skåne infört lokala allmänna råd följde i veckan ytterligare län efter: Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. De råd man kan använda sig av är sju till antalet och ingen har använt sig av alla.

  1. Undvika åka kollektivtrafik.
  2. Avstå onödiga resor.
  3. Avstå besök på äldreboenden.
  4. Avstå att vistas inomhus i butiker, gym, badhus, bibliotek. Livsmedel o apotek undantagna.
  5. Avstå möten, konserter, idrottsevenemang, tävlingar.
  6. Avstå besök på serveringsställen.
  7. Undvika kontakt med andra än de man bor med.

7 500 tester gjordes förra veckan i Örebro län och då är i stort taket nått för testkapaciteten. Antalet som behöver vård stiger och i helgen tilltog antalet vårdbehövande dramatiskt fort. Söndag kväll är läget att 26 personer vårdas på vårdavdelning och tre personer på intensivvård. Det är enligt smittskyddsläkaren framförallt på fester och på arbetet som smitta sprids.

Den 1 november ökar möjligheten för idrotts- och kulturarrangörer att ha en publik på 300 personer. Det är förstås vanskligt att höja från 50 personer till 300 samtidigt som smittspridningen ökar. Vi vill ju så gärna att det ska fungera, och arenor och konsertlokaler ser så olika ut. Men en diskussion förs också i vårt län, om ytterligare begränsningar behöver göras.

Vi kommer att leva med corona länge till så det handlar om att vidta åtgärder som kan fungera långsiktigt och som inte är mer ingripande än nödvändigt men ändå dämpar smittspridningen. Vi kommer att behöva göra mer i veckan som kommer.

Avtackning av Anita och Magnus

Två av våra avdelningschefer slutar samtidigt och i veckan fick vi tillfälle att tacka dem för lång och trogen tjänst i länsstyrelsevärlden. De besitter båda en bred och djup kunskap inom sina respektive områden.

Anita Noren har varit nära 30 år på länsstyrelsen och haft ett stort hjärta och engagemang för lantbruks- landsbygds- och näringslivsfrågor. Hon blir nu pensionär och får mer tid för egna odlingar och för barnbarn, men kanske kan vi få använda henne för konsultuppdrag framöver.

Magnus Eklund har varit på länsstyrelsen i 19 år och hans rika kunskap om miljö-, naturskydd- vatten- och viltfrågor har tillsammans med hans diplomatiska sätt tjänat oss väl i att göra kloka sammanvägda bedömningar och att komma framåt i frågor där målkonflikter finns. Magnus går nu vidare till tjänst på nationell nivå.

Både Anita och Magnus har haft nationella uppdrag och varit mycket uppskattade också i de sammanhangen. Varmt tack Anita och Magnus för allt ni bidragit med för att utveckla våra verksamheter under lång tid.

Magnus Eklund och Anita Norén

Varmaste tack till Magnus Eklund och Anita Noren som båda avslutar sin tjänst på Länsstyrelsen

Näringslivsträff med fokus på kultur- och idrottssektorn

Tillsammans med regionråd Iren Leijegren möter vi näringslivet för att stämma av hur corona påverkar. I veckan fokuserade vi på kultur- och idrottssektorn. De har haft tuffa tider. Nu är de förstås hoppfulla om att det ska bli en höjning av publikantalet till 300 personer. Med på mötet var Petra Weckström, länsteatern, Katarina Strömgren Sand som är områdeschef för kultur och ideell sektor i regionen samt Torsten Yngvesson, klubbchef för BIK Karlskoga.

Näringslivsträff kring kultur- och idrottssektorn.

Kontakt