Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det möjligt att införa lokala allmänna råd för att begränsa smittspridning

Nu har vi i länet möjlighet att införa lokala allmänna råd för att begränsa smittspridning även om det inte är aktuellt att införa sådana just nu. Regeringen arbetar på en pandemilag som kan bli klar som tidigast sommaren 2021. I Askersunds kommun får man nej på att förbjuda hög musik från bilar nattetid.

Pandeminytt

Den 19 oktober blev det möjligt att införa Lokala allmänna råd för att begränsa smittspridning. Den 20 oktober införde Uppsala län sådana. Även om vi har många nysmittade i vårt län är det inte aktuellt i dagsläget att införa sådana råd, då en avgörande faktor för att göra det är att vården är hårt belastad. Vi har ingen som vårdas på IVA och på vårdavdelning är det cirka 10 personer för närvarande. Men det kan snabbt ändra sig och då är det bra att ha ett regionalt/lokalt regelverk att ta till.

Regeringen arbetar också med att ta fram en pandemilag som kommer vara på plats tidigast sommaren 2021 och som enbart ska gälla under covid-19. En sådan lag kan göra inskränkningar i såväl människors rörelsefrihet som i näringsfriheten. Den kan alltså bli mycket ingripande och alla hoppas förstås att den aldrig ska komma till användning.

Detta samtalade vi om på mötet med region- och kommunledningar i fredags. Där hade vi också med Migrationsverket som ju krymper sin verksamhet betydligt av förståeliga skäl. Antalet asylsökande har minskat och ensamkommande barn likaså. Men de ska ändå fördelas på de olika kommunerna i vårt län och beslut om det fattas inom ett par veckor.

Härtill är jag nödd och tvungen

Askersunds kommun har inkommit med en anmälan om att ändra i sina lokala ordningsföreskrifter. De vill förbjuda bilar som spelar hög musik mellan kl 22 och 08. Det kan verka högst rimligt men det visar sig att i Ordningslagens förarbeten står uttryckligen att man ej kan förbjuda hög musik från bilar för att närboende får sin nattsömn störd, utan bara om andra trafikanter påverkas. Ordningslagen som är från 1992/93 hade nog inte problematiken med dunderhögtalare som fyller ett helt bagageutrymme och ljudvolymer som verkligen stör nattsömnen.

Jag överräckte upphävandet av deras beslut till Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun, och lovade göra allt jag kan för att förändra lagen. Kontakter har redan tagits med berörd minister.

Maria Larsson pratar med Askersunds kommunstyrelses ordförande, Caroline Dieker och fotograferas av lokalmedia.

Gemensam pressträff i Askersund.

Nyfika

När så många hemarbetar ända sedan mars månad blir det speciellt att vara nyanställd på länsstyrelsen. Man träffar helt enkelt inte sina kollegor och kan småprata sig till trivsel. Av den anledningen har vi enhetsmöten i residenset, för att man åtminstone enhetsvis ska kunna möta med upprätthållande av fysisk distans.

Jag bjuder också in nyanställda till residenset för en rundvisning och kaffe. För mig är det spännande att få träffa alla nya medarbetare, säga något om det ansvarsfulla i att vara statlig tjänsteman och få lära känna alla, åtminstone lite grann. Jag slås alltid av, när de berättat om sin respektive utbildning och arbetslivserfarenhet, vilken fantastisk kompetens som tillförs oss hela tiden. Denna gång fick vi dela gruppen i två delar för att det inte skulle bli för trångt.

För så är det – vi måste hela tiden tänka på att hålla distans och att fortsätta hålla ut!

Ett tiotal nyanställda länsstyrelsemedarbetare småpratar och köar till fikat på residenset, Örebro slott

Nyanställda på fika i residenset.

Kontakt