Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittspridningen ökar i länet

Vi har en ökande smittspridning i länet, något som vi rapporterat om i våra lägesbilder till regeringen. Vi är inte ensamma om det, ökningen är påtaglig i 17 län. Många nysmittade är i yngre åldersgrupper, men vi har nu återigen smitta på äldreboende i tre kommuner. Pandemin är långt ifrån över. Belastningen på vården är än så länge begränsad. Få vårdas på sjukhus och ingen är i behov av intensivvård för närvarande.

Det går inte att få bort smittan, men vi kan hålla ner den

Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlsson, uttrycker att det inte går att få bort smittan men vi kan hålla ner den. Det måste vi orka också under vår och sommar 2021. Myndigheten tittar nu på möjligheten att ha samma rekommendationer för hur man kan röra sig ute i samhället för 70+ och andra. Man räknar med lokala utbrott och Folkhälsomyndigheten kan tillsammans med det regionala smittskyddet besluta om lokala nedstängningar av näringsställen, kollektivtrafik med mera. Det kan behövas starkare lagstiftning för detta, något som man just nu diskuterar med regeringen.

Internationellt diskuteras nu ”pandemisk trötthet”. Den är störst i länder som haft en ”lock down” och det har skapats en klyfta mellan myndigheter och medborgare. Så är det tack och lov inte i vårt land, då efterlevnaden av myndigheters rekommendationer trots allt är stor.

Inspektionen för vård och omsorg granskar äldreboenden

Vid vårt möte med myndigheter regional berättade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att man tillsynat 1 700 äldreboenden samt intervjuat 350 medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Man har också tittat på 1 700 journaler på 800 olika boenden. Resultatet av denna stora granskning kommer i mitten av november och säkert blir den en källa både för vidare diskussion och för politisk handling. IVO har under pandemin också fått en dramatisk ökning av antalet anmälningar om ”ej verkställda beslut”.

Flera myndigheter i kraftig tillväxt

Flera myndigheter är i kraftig tillväxt. Polisregionen har fått 100 fler poliser i år vilket kan öka insatserna av ”områdespoliser” som är synliga i gatubilden och därmed relationsskapande. Försvarsmakten ska bygga 6 nya regementen. Kriminalvården har haft ett tillskott på 70 platser i Kumla under året och fortsätter bygga ut. Örebro Tingsrätt har svårt att rekrytera domare. Migrationsverket krymper sin verksamhet personalmässigt och omorganiserar i färre regioner då antalet asylsökande minskar.

Civilsamhällets bild av pandemisituationen

Civilsamhället gav bilder från sina respektive organisationers pandemisituation. PRO vittnar om att ensamheten är stor och att uthålligheten håller på att rinna ut. Man längtar efter gemenskap. Pingstkyrkan stärker detta och ser att just de yngre i gruppen 70+ har reagerat kraftigt på inskränkningarna och känner sig åldersdiskriminerade. Såväl idrottsrörelsen som kyrkors barn- och ungdomsverksamheter menar att föräldrar håller sina barn hemma från aktiviteter av rädsla för smitta. Skälen är två, dels för att man inte ser sig ha tid att vabba och dels att det ibland används som förevändning för att hålla framförallt flickor med utländsk bakgrund hemma.

Konferenser äger trots allt rum!

Länsstyrelsens konferensserie ”Maskulinitet i förändring” firade 10-årsjubileum. Den genomförs numera tillsammans med Region Örebro län och jubileet blev ett tillbakablickande på hur maskuliniteten förändrats på tio år, vad konferenserna bidragit med, men också konstaterandet att det mesta ännu är ogjort. Tioårsjubileet firades digitalt – och det var premiär!

Tobias Axelsson och Tomas Wetterberg på scenen

Tomas Wetterberg och Tobias Axelsson samtalar om vad Maskulinitetskonferenserna betytt.

Mötesambassadörer är de som ser till att det ordnas större konferenser i Örebro. 2019 såg de till att 14 000 besökare kom för att kongressa. Detta tillförde staden 100 miljoner kronor. De är verkligen värda att tacka och det sker genom att Örebro Convention Bureau ordnar en lunch och jag får vara med och tacka och dela ut diplom. Tyvärr kommer det att vara ett magrare resultat för 2020 av kända skäl.

Mötesambassadörerna äter lunch i Rikssalen med ordentligt coronaavstånd

I år fick mötesambassadörerna äta lunch i Rikssalen istället för på residenset för att kunna hålla ordentligt ”coronaavstånd”.

Kontakt