Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besök av riksdagsledamöter

I veckan har vi haft riksdagsledamöter på besök som önskat fördjupa kunskapen om Länsstyrelsen. Det har också delats ut pris för bästa kandidatuppsats på Örebro universitet. Priset gick till en trio som tittat på Våld i nära relationer under pandemin från kvinnojourernas perspektiv.

Riksdagsledamöter på länsstyrelsebesök

Det var roligt att få välkomna tre riksdagsledamöter som önskat fördjupad kunskap om vad Länsstyrelsen som myndighet gör. Det var Camilla Hansen, Helena Wilhelmsson och Lotta Olsson som fick samtala om frågor kring naturskydd och viltförvaltning. Det blev ett spännande samtal och bra utbyte av erfarenheter. Vi återkommer med ytterligare ett tillfälle för riksdagsledamöter i december.

Riksdagsledamöter på besök.

Örebro universitet delar kunskap om brottsförebyggande arbete

Örebro universitets kriminologiprogram tar verkligen universitetens tredje uppgift på allvar. Den går ut på att man ska dela sin kunskap med omgivande samhället. Universitetet och dess professor Henrik Andershed är aktiv i att bidra med metodutveckling för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i länet och i landet. I vår nya brottsförebyggande strategi för länet är alla kommuner överens om att det är kunskapsbaserat vi måste arbeta. Jag fick dela ut pris för bästa kandidatuppsats till en trio som tittat på Våld i nära relationer under pandemin från kvinnojourernas perspektiv.

Vinnarna av bästa kandidatuppsats i kriminologi berättar om sitt arbete.

Ledningskonferens med flera myndigheter

Vi hade en gemensam ledningskonferens med flera myndigheter. Näringsdepartementet var också med och berättade att den nya CAPen, dvs EUs jordbrukspolitik som blir klar först 2023. Det blir två års försening så vi använder gamla regelverk i ytterligare två år. Men vi längtar efter nya och enklare regelverk. Pandemin har också gett vid handen att vi måste öka vår krisberedskap vad gäller livsmedelsförsörjning. Naturvårdsverket är glad över förstärkningen av naturanslag. En del kommer användas till att ersätta markägare för fjällnära skog men det blir också mer pengar till skötsel av redan befintliga naturreservat. Med på konferensen var också , förutom alla 21 länsstyrelsers ledning, också Tillväxtverket, Hav- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

Ännu ett digitalt Landshövdingemöte

Vi hade planerat för att ha ett fysiskt Landshövdingemöte i Stockholm för första gången sedan mars. Men det blev ännu ett digitalt möte. Väl medvetna om att smittspridningen i hela landet ökar så gäller det att vara återhållsam. Det är förstås också anledningen till regeringen INTE kom med ett efterlängtat besked om att höja publikantalet på sport- och kulturevenemang. Kulturministern öppnade dock upp för att man tror sig kunna göra det i ett något senare skede. Nu gäller det att hålla i och hålla ut.

Kontakt