Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övergår till Coronakansli efter sju månader i krisorganisation

Krisorganisationen på Länsstyrelsen går nu över i en mindre organisation, ett så kallat Coronakansli. Örebro Hockey förbereder för smittsäkerheten om regeringen i veckan fattar beslut om fler personer i publik. Anmälningar om motorburen ungdom har ökat och polisen upplever att de sakna verktyg för att åtala. Landshövdingarna i Örebro, Dalarna och Värmland mötte inrikesminister Mikael Damberg för att diskutera problematiken.

Coronakansli inrättat

Efter att ha varit i krisledningsstab i nästan sju månader där cirka 60 av medarbetarna varit involverade har vi beslutat oss för att övergå i en något mindre organisation. Vi kallar den Coronakansli. Dock är vi beredda att växla upp nivån igen om vi får en ökad smittspridning i länet.

Det innebar också att vi avtackade vår större krisledningsorganisation. Grönytan bakom Länshuset lämpar sig väl för att äta tårta och dricka kaffe – 30 personer i taget. Många är de medarbetare som har gjort extraordinära insatser samtidigt som de försökt hinna med sina ”vanliga” arbetsuppgifter.

Förberedelser för hockeypublik på smittsäkert sätt

I Stockholm har smittspridningen ökat men i vårt län har vi faktiskt sett en minskad smittspridning de senaste veckorna. Men det kan snabbt ändras – det vet vi.

Det kom signaler från kultur- och idrottsminister Amanda Lind om att regeringen kan den 8 oktober eventuellt besluta att idrotts- och kulturarenorna kan få ta in upp till 500 personer som publik. Av den anledningen samlade vi olika parter till ett möte med Örebro Hockey. Örebro kommun som tillsynsmyndighet, polisen som ger tillstånd och smittskyddet från Örebro län samlades tillsammans med oss på själva hockeyarenan. Vd Mikael Johansson berättade hur man förberett och tänkt för att kunna genomföra detta på ett smittsäkert sätt. Nu återstår att se om det kommer ett beslut.

Mikael Johansson, vd på Örebro Hockey.

Orosstörningar ett omfattande problem

Polisen i polisregion Bergslagen, det vill säga Dalarna, Värmland och Örebro län, fick under två månader 200 anmälningar om motorburen ungdom som spelar musik på mycket hög volym.

Detta har varit ett problem i flera av länets kommuner, exempelvis Karlskoga, Lindesberg och Askersund. Polisen tycker sig sakna verktyg för att åtala, då föraren med nuvarande lagstiftning inte kan göras ansvarig för musikspelandet från bilen. Man inventerar just nu bästa möjliga lösning, om det behövs en lagstiftningsförändring eller om det finns en snabbare väg att gå.

Vi som är landshövdingar i de tre länen hade ett möte med inrikesminister Mikael Damberg för att diskutera problematiken. Han är väl insatt och intresserad av att bidra till en lösning. Vi talade också om det goda exempel som finns från Karlskoga. Att äldre motorburna lär yngre hur man cruisar utan att störa och där man hittat en lokal där man kan hålla till utan att störa. Dialog med polis och berörd minister fortsätter.

Möten på olika sätt

Några mindre möten äger nu rum fysiskt. Exempelvis träffade vi riksdagsledamöterna från länet i residenset. Vi talade om coronasituationen men också om elvägsprojektet i Hallsberg, om kommande förslag om civilbefälsområden och en hel del annat.

Cajsa Warg akademi bildas

Vi hade också ett konstituerande möte för en Cajsa Warg akademi. Syftet med akademin är att främja den gastronomiska kulturen i Örebro län genom att framstående prestationer uppmärksammas och att verksamhet som främjar allt från livsmedelsproduktionen till måltidens upplevelse, exempelvis genom att seminarier genomförs.

Cajsa Warg Akademin bildad!

Jämställdhetsrådet och statistik om ungas liv och hälsa

Jämställdhetsrådet hade ett Skypemöte och där tittade vi på trender ur ett jämställdhetsperspektiv i den färska undersökningen ”Liv och hälsa Ung” som görs bland skolelever i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Man kan konstatera att tjejer begränsas av att inte våga röra sig utomhus ensamma, vare sig i motionsspåret eller på väg hem från en fest.

Rätten till arbete för funktionsvarierade

Också konferensverksamheten har smugit igång. Äntligen var jag på Conventum igen, men på en webbsänd konferens från deras studio. ”Rätten till arbete för funktionsvarierade” som arrangerades av länsstyrelsen. Utmaningen var att undanröja hinder för ett ökat arbetskraftsdeltagande och därmed möjlighet till egenförsörjning.

Beslut om licensjakt

Och så fattade vi under veckan beslut om licensjakt på varg i fyra län i Mellersta förvaltningsområdet. De senaste två åren har det inte blivit någon licensjakt då vargstammen ej nått upp till gynnsam bevarandestatus. Vår målsättning är att kunna förvalta stammen genom licensjakt varje år. Då gäller det att inte göra ett uttag som kan riskera nästa års jakt. Beslutet innebär att sex vargar i Vidalnreviret som ligger på gränsen mellan Örebro och Västmanland kan jagas. Beslutet togs gemensamt av Örebro och Västmanland.

Kontakt