Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minnesvärd budget för att "starta om" ekonomin

”Omstart Sverige” kallar regeringen med samarbetspartier den budget som presenterades i början på veckan. Över 100 miljarder i nya utgifter gör den till en minnesvärd budget. Men det sker förstås mot bakgrund av att ekonomin bromsat in till följd av coronapandemin. Så nu gäller det att få fart på näringslivet och få kommuner och regioner att stå starka i den fortsatta motvinden.

Också länsstyrelserna får nya pengar och fler uppdrag. I vissa avseenden handlar det om utökade uppdrag som mer pengar till avsättande och skötsel av naturreservat och till miljötillsyn. Men det handlar också om helt nya uppgifter som omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till samordning av avhopparverksamhet.

Förnyat uppdrag om invasiva arter

På vårt möte med kommunledningarna kunde vi också berätta om ett förnyat uppdrag om invasiva arter. Vi ska i september nästa år sammanställa rapporter från hela länet om förekomsten av jättebjörnloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Dessa tre arter förekommer i vårt län och vi har en lagreglerad skyldighet att se till att de utrotas och inte sprids. Vi ska göra detta i naturreservat och kommunerna måste göra det i sina reservat, sina parker, sina vägrenar och så vidare. Det är ett digert jobb.

Motorburen ungdom spelar hög musik

Vi talade också om orosstörningar i form av att motorburen ungdom som spelar mycket hög musik framförallt kvälls- och nattetid i flera kommuner i länet. Sammantaget har polisen i de tre länen i polisregion Bergslagen fått 600 anmälningar om detta under två månader. I vårt län har särskilt Lindesberg, Askersund och Örebro varit utsatta. Landshövdingarna i de tre länen kommer att ha ett möte med inrikesminister Mikael Damberg i veckan som kommer för att tala om lösningar på problemet.

Plan för eventuell licensjakt av varg

Så har det handlat en del om jakt i veckan. Senast den 1 oktober måste alla länen i Mellersta förvaltningsområdet lämna in en plan för eventuell licensjakt av varg under 2021. Hur många vargar kan fällas totalt utan att gynnsam bevarandestatus riskeras och hur ska dessa revir fördelas mellan länen i förvaltningsområdet. Det är en grannlaga uppgift och vi är förstås angelägna om att årligen ha möjlighet till licensjakt.

Jämställd fritid

Länsstyrelsen ingår i ett nätverk för mer rörelse. Tillsammans med idrottsrörelsen anordnades en digital konferens om ”Jämställd fritid”. Det handlade om att jämställa möjligheter för båda könen att utöva den man önskar. Mimmi Bäckman som är planerare på parkförvaltningen gav en fin berättelse om hur hon tänker kring att ”lekparker” inte ska vara vare sig könsbundna eller åldersbundna. Alla ska känna sig välkomna att ”leka”. Vox-parken i Varbergaskogen är ett utmärkt exempel på det. Har ni inte varit där så måste ni….

Carina Persson Från Region Örebro län berättar om hur tjejer och killar ser på möjligheter till idrott och inflytande på Jämställd fritid.

Grattis Ernst för 30 år i statens tjänst

Så fick Ernst Witter sin utmärkelse för Nit och redlighet, det vill säga 30 år i statens tjänst. Ernst har varit på länsstyrelsen i 10 år och bland annat jobbat med övergödningsproblematiken i flera sjöar och fått dem att må bättre. Dessförinnan var han på Statens Lantbruksuniversitet i nästan 20 år.

Ernst Witter har arbetat i statens tjänst i 30 år.

Fortsätt hålla avstånd och tvätta händerna

Vi ser en något ökad smittspridning i flera kommuner i länet. Det är oroväckande, men vi hoppas att den numera snabba smittspårningen ska fungera bra så spridningen snabbt kan begränsas. Men kom ihåg att hålla avstånd och att tvätta händerna!

Kontakt