Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Interna möten och nya uppdrag från regeringen

Vissa veckor består mer av utåtriktade aktiviteter och andra av mer interna möten. Veckan som gick innehöll många möten men av mer intern karaktär.

Jag har träffat ledningsgruppen på Länsstyrelsen, haft beredning av ärenden, fattat beslut om markköp för nya naturreservat, haft möten med Militärregion Väst och med mina kollegor i landshövdingekretsen. Vi har också haft möten med statsminister Stefan Löfven och med kungaparet och kronprinsessparet och till dessa rapporterat om hur situationen ser ut i våra län med anledning av pandemin. Vi har också kunnat berätta om vår beredskap inför eventuella nya utbrott.

Smittläget i länet

Endast ett äldreboende i länet har smitta och där har lika många i personalen som av de äldre insjuknat i covid- 19. Det är bra att man genast kan iscensätta en särskild avdelning där man kan isolera de sjuka.

Region Örebro län har nu börjat beta av vårdskulden och kallar även 70+ till ”vanliga” besök. Restriktionerna kring färdtjänst kvarstår, det vill säga att man inte samåker. Det har lett till långa väntetider för färdtjänsten.

Budgettider

Den 17 september läggs förslaget till ny budget på riksdagens bord. Så nu duggar nyheterna tätt om vad regeringen tillsammans med samarbetspartierna tänker sig för att få fart på Sverige. Det är mycket nya pengar till kommuner och regioner. Flera av de företagsstöd som tidigare tidsbegränsats till vår/sommar förlängs nu också för att undvika konkurser.

En högaktuell fråga är gängkriminaliteten och det ökade antalet skjutningar i många av våra större städer, också i Örebro. På landshövdingemötet var justitieminister Morgan Johansson med och berättade om satsningar till ”utsatta områden”, till fler LVU-placeringar (placeringar enligt Lagen om vård av unga). Socialtjänsten behöver förstärkas och kommunsektorn får ett tillskott på 22 miljarder. Regeringen har två prioriteringar, dels att bekämpa gängkriminalitet och dels mäns våld mot kvinnor. Just nu utreds en tvingande lag för kommunerna att ha ett brottsförebyggande arbete. Länsstyrelserna har sedan några år tillbaka en brottsförebyggande samordnare för att bland annat stödja kommunerna.

Nya uppdrag

Länsstyrelserna har sedan coronavirusets framfart började i mars fått tio nya uppdrag av regeringen. I veckan tillkom ytterligare två nya uppdrag. Ett handlar om att handlägga ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och ett annat handlar om att samordna stöd till en avhopparverksamhet i länet. Två viktiga uppdrag, det ena mer kortsiktigt och det andra mer långsiktigt. Vi står på tå och vår målsättning är självklart att leverera bästa möjliga på kortast möjliga tid.

Kontakt