Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tack till hjältar inom vården

I veckan har länets hjältar inom sjukvård och omsorg tackats för de extraordinära insatser som de genomfört under pandemin. Fanor har delats ut vid cermonier i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Under veckans möte med myndigheter betonar Folkhälsomyndigheten betydelsen av att snabbt upptäcka nya utbrott och klusterspridning.

Utdelning av fanor som tack till sjukvårdens och omsorgens hjältar

Stiftelsen Sveriges nationaldag är den organisation som har talmannen i riksdagen, Andreas Norlén som ordförande och landshövdingar som medlemmar och som delar ut fanor och flaggor till föreningar i samband med att vi firar Sveriges nationaldag. Nu bestämde man sig för att dela ut fanor, en till varje läns sjukvårdspersonal som tack för extraordinära insatser under pandemin. Eftersom vi har tre sjukhus i länet beställde vi tre fanor, en till varje sjukhusområde. Under veckan delade vi så ut dem under högtidliga former.

Cermonier i Karlskoga, Lindesberg och ÖRebro

Första anhalt var Karlskoga. Det var fint att se att det verkligen var en uppskattad ceremoni. Man hade planterat nya blommor, hissat flaggorna utanför sjukhuset och till och med rullat ut en röd matta. I Lindesberg hölls ceremonin utomhus och på universitetssjukhuset i Örebro inomhus. På alla tre ställena höll jag ett litet tacktal och framförde det offentliga tacket samt överlämnade fanan till personalrepresentanter. Ofta var det en IVA-sköterska, en vårdavdelnings- och en rehab-personal som tog emot och höll i sin tur ett tacktal. Sedan talade en representant för regionen, antingen regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn eller regionråd Karin Sundin och slutligen tackade också hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson som var med på alla ställen. Efteråt hade man ordnat ett mingel med cider och snittar. Personal som inte var i tjänst kom och var med, i civila kläder.

Fanutdelning på Universitetssjukhuset i Örebro.

Fanutdelning på Lindesbergs lasarett.

Fanutdelning på Karlskoga lasarett.

Personal som gjort fantastiska insatser

Man kan tycka att de bara utfört det jobb man har, men under de tider som varit har de gjort fantastiska insatser och personliga uppoffringar. Långt utöver vad de vanligtvis gör. Man fick ställa om organisationen på extremt kort tid. Man fick ständigt förändrade schema, många fick nya arbetsställen, nya arbetsuppgifter och många vittnade om att det privata, familjelivet, fått stå tillbaka. Man har fått slita och svettas bakom plastförkläden, munskydd och visir. Man har fått pröva och prova sig fram då man hade att hantera en mycket smittsam sjukdom som var helt okänd för ett halvår sedan. Inga färdiga vårdprogram fanns att tillgå. Man hade mycket svårt sjuka patienter som anlände i en strid ström. Personalen har räddat liv och gett en god vård, trots mycket stora utmaningar. De är hjältar. De är verkligen värda vårt hjärtinnerliga tack.

Ingen intensivvårdas just nu, men pandemin är inte över

Man kan tycka att vi borde vänta med att tacka tills pandemin verkligen är över. Men nej. Vi vet lite om hur hösten blir. Vi vet att det inte är över och vi vet att sjukvården och omsorgen är på tå. De har lärt massor under resans gång och har lätt att skala upp volymen igen. Just nu kan vi glädjas åt att ingen i vårt län just nu behöver intensivvård, men det kan snabbt ändras. En ökad smittspridning kan ses i delar av landet i åldersgruppen 20-30 år. Men när vi nu framför ett tack genom att ge en fana så kanske det ändå är en liten uppmuntran som man kan ta med sig in i en okänd höst.

En fana kanske inte är så användbar i den praktiska vårdvardagen. Men det är den finaste symbol och uttryck för tack som vi kan ge. Den symboliserar demokrati, alla människors lika värde och därmed lika rätt till vård, vår stolthet över vårt land och en väl fungerande sjukvård och vår tacksamhet över att få leva i just ett sådant land.

Möte med myndighetschefer

Vi fortsätter våra regelbundna möten mellan myndighetschefer som berörs av corona. Vid lägesbilden som gavs i veckan kunde Folkhälsomyndigheten meddela att den smittspridning man befarat på turistorter under sommaren uteblivit. Sjukvårdspersonal har därmed kunnat få välbehövlig semester. Flera länder som hade "lock down" ser nu en kraftig ökning, exempelvis Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Danmark. Inte oväntat. Vi närmar oss nu också influensatider. Vanlig influensakampanj planeras. Socialstyrelsen kunde rapportera att läget är lugnt och stabilt. I 12 regioner vårdas ingen på IVA.

När det gäller det fortsatta arbetet i höst betonar Folkhälsomyndigheten betydelsen av att snabbt upptäcka nya utbrott och klusterspridning. Socialstyrelsen kan samordna personal och sända personalteam där utbrott sker. Sveriges kommuner och regioner, SKR, tittar på ett system för lagerhållning av såväl medicinska produkter som läkemedel. Ingen myndighet har den uppgiften idag.

Nu hoppas vi på höst med minskad smittspridning

Vi hoppas alla på en lugn höst vad gäller smittspridning, så att vården nu får koncentrera sig på att arbeta av den vårdskuld som ansamlats. Men det helt avgörande för hur hösten utvecklas är att du och jag

  • stannar hemma om vi är sjuka
  • håller distans
  • är noga med vår handhygien.

Låt oss hjälpas åt med det!

Kontakt