Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Corona, midsommar och kanske en ny beredskapsflygplats

Örebro Airport kan bli beredskapsflygplats, konferens om corona och nya uppdrag till länsstyrelserna gällande covid-19.

Glädjande nyhet för Örebro Airport

I måndags presenterade Trafikverket det regeringsuppdrag man haft att se över systemet med beredskapsflygplatser. Sedan 2012 är tio flygplatser i vårt land utpekade med att ha ständig beredskap för att kunna bidra till samhällsviktig verksamhet som sjuktransporter och ambulansflyg. Målsättningen har varit att täcka Sveriges yta med högst en timmes flygtid oavsett var behoven finns. Men nu behövdes en ny översyn och med delvis annan inriktning. I december 2019 fick Trafikverket uppdraget att se över antal, placering, ersättningssystem men också beredskapsflygplatser i ett mer internationellt perspektiv och vid höjd beredskap och i krig. De fick bara ett halvår på sig att göra denna utredning. I mars tog jag kontakt med utredarna och tillsammans med regionrådet Iren Leijegren som också är ordförande för Örebro Airport samt flygplatschef Mikael Smedberg träffade vi dem via Skype. Vi berättade att Örebro Airport redan fungerar som en beredskapsflygplats i det nya perspektivet och också borde få den formella statusen. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) flyger allt material för räddningsaktioner runt om i världen från just Örebro. Vi kan ta emot alla typer av flygplan – också de som kräver extra lång landningsbana. Vi hade utländska brandflyg stationerade hos oss 2018. Till detta kommer att vi befinner oss i Sveriges demografiska centrum och i landets bästa logistikläge. Vi tyckte själva att det var en oemotståndlig plädering. Till vår stora glädje innehöll förslaget som lämnades till regeringen i måndags, att ytterligare nio flygplatser skulle fogas till de tio förutvarande och en av dem var Örebro. Anslaget till beredskapsflygplatser föreslogs också ökas från nio till 50 miljoner kronor per år. Nu blir det intressant att se vad regeringen gör med detta förslag, men med tanke på den korta utredningstiden och att ministern själv tog emot rapporten så kan man kanske ana att det finns ett intresse av att i någon form använda förslagen. Vi hoppas på det bästa.

Totalförsvarskonferens med fokus på Corona

Även om mycket av den planerade övningsverksamheten med Totalförsvarsövning 2020, blivit inställd så har vi fått rika möjligheter att vässa vår krisorganisation utifrån en verklig krishändelse. Hanteringen av Corona är dessutom så utdragen i tid att vi hinner finslipa och förbättra och cirka 45 medarbetare på länsstyrelsen i Örebro har provat på att arbeta i stabsorganisationen.

MSB och Försvarsmakten anordnar ett par gånger per år konferenser och naturligtvis kom det att kretsa kring nuvarande händelse. Vi började med att dela erfarenheter så långt vi nu kommit.

Socialstyrelsens generaldirektör (GD) konstaterade att i samtliga nordiska länder så har 40–60 procent av de som avlidit på grund av Corona varit boende på äldreboende. Folkhälsomyndighetens (FHM) GD fyllde på med att berätta att trots att Belgien och Danmark vidtagit samma typ av åtgärder för lockdown har Danmark haft låg smittspridning och Belgien haft en av Europas högsta. Det finns många frågor som ännu saknar svar om varför det blivit som det blivit. Vi gör klokt i att vänta med utvärdering ett tag till helt enkelt. FHM prisade också det fördjupade samarbetet med länsstyrelserna. Vårt gemensamma kansli har fungerat utmärkt och även samarbetet med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fördjupats. Från länsstyrelsernas sida uttryckte vi viss kritik över att det geografiska områdesansvaret förbisetts av någon myndighet. Vi menar också att vi framöver behöver titta på beredskapslagring av vissa varor. Trafikverket berättade att de avstått från aktiv informationsdelning för att ge mer plats till de mest berörda myndigheterna kommunicera istället. SKR kommer att göra en vitbok om vad som hänt i äldreomsorgen för att gardera sig inför nästa kris.

Nya uppdrag inom Corona till länsstyrelserna

Nästan en gång i veckan har vi nu extra landshövdingemöte. Då diskuterar vi bland annat utformning av gemensamma nya uppdrag. Två aktuella uppdrag inför sommaren är dels att vi ska följa efterlevnaden av de rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikes resor och sommaraktiviteter samt uppdraget att fördjupa lägesbilder av hur kommuner förebygger social problematik. Vi har också bestämt oss för att ha ytterligare ett gemensamt samordningskansli om en större parallell krishändelse uppstår under sommaren. Gotland kommer att leda detta kansli.

Midsommar

Barn med midsommarkransar

Så firade vi midsommar med värme och vackert väder men utan stora folksamlingar och dans kring en midsommarstång. Däremot var det många som hade picknick i det gröna – det är också ett härligt sätt att fira midsommar på.

Kontakt