Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två invigningar på en vecka – det var länge sedan!

Invigningar som det varit så få av i vår sedan Corona slog till börjar ta fart igen. Två var det i veckan. Invigningar är viktiga – de berättar att något nytt händer i länet som kan vara människor till gagn. Så var det verkligen med veckans invigningar.

Först ut var Siggebohyttan. Denna fina bergsmansgård har länge varit en kulturmiljö som vårdats och öppethållits av Örebro Länsmuseum. Lagom till årets öppnande hade en vandringsstig i anslutning till gården öppnats. Här kan men se och förstå hur järnet bröts, hur sprängmedel måste förvaras en bit bort från brottet och hur man kolade. Man inser att det var hårt arbete att få fram järnet men det skapade välstånd och arbetstillfällen. Industrialiseringens vagga stod ju just i Bergslagen. Länsstyrelsen i Örebro län har bidragit till att iordningställa stigen och skapa informationstavlorna runtomkring.

Siggebohyttan. Markus Drotz från Örebro Länsmuseum förbereder öppnandet.

Siggebohyttan. Markus Drotz från Örebro Länsmuseum förbereder öppnandet.

Nästa nyskapande aktivitet var ett första spadtag för Ceciliagården. Det ska bli ett LSS-boende med blott sex platser, och i nära anslutning till Rasmusbyn som redan idag finns nära Ervalla i Örebro kommun. Båda boendena vänder sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och inom autismspektrat. Ceciliagården är till för dem som behöver än mer avskildhet än Rasmusbyn kan ge. Där är såväl miljö som den dagliga verksamheten att ta hand om skog, åkrar, trädgård, får, hästar, hundar och höns. Sara Sjöborg Wik heter eldsjälen och entreprenören som vågar detta företag. Och det finns ett efterfrågetryck från landets kommuner. Tänkt att vara färdigt och tas i bruk om ett år.

Första spadtaget för Ceciliagården.

Första spadtaget för Ceciliagården.

Järle kvarn väcker engagemang

Järle kvarn är en aktuell fråga så när vi träffade såväl riksdagsledamöter som Insynsrådet i veckan så tog vi upp länsstyrelsens roll i detta. Det är ju ägaren Naturvårdsverket som bestämt sig för att vilja ta bort dammluckorna vid Järle kvarn för att slippa underhåll och för att möjliggöra för flodpärlmusslan att kunna föröka sig. Naturvårdsverket har därför uppdragit åt Länsstyrelsen att göra en utredning kring hur detta ska kunna ske, varför vi upphandlar en konsult som levererat efterfrågad utredning. Ansökan är nu lämnat av Naturvårdsverket till Mark- och miljödomstolen (MÖD) som är de som beslutar om dammen ska få rivas.

Vi har inkommit med ett yttrande till domstolen om att det behövs kompletterande utredningar, inte minst för att beskriva den påverkan på den värdefulla kulturmiljön som en utrivning av dammen skulle kunna få. Många ortsbor har engagerat sig i frågan och vill bevara dammen. Andra ser det som viktigt att flodpärlmusslan som är utrotningshotad ska få en chans. Det blir nu en grannlaga uppgift för MÖD att ta ställning i frågan. Tilläggas kan att området inte bara är en värdefull kulturmiljö och ett naturreservat utan också ett Natura 2000 område som alltså EU särskilt vill skydda ur artbevarandeperspektiv.

Regionalt områdesansvarig för krishantering

Vår uppgift som regionalt områdesansvariga väcker intresse. Jag fick via Skype möjlighet att för Inspektionen för vård och omsorg tala för samtliga 750 anställa om vår uppgift generellt i kris och specifikt om hanteringen av den nu pågående pandemin. IVO har gjort extra tillsyn på 1000 äldreboenden, varav 7–10 procent behövde ett uppföljande besök då brister konstaterats. Man planerar nu för ytterligare tillsyn på detta område, då smittspridning oh dödlighet på just äldreboenden är ett stort misslyckande.

Slottsfynd!

Vi skulle riva ut gamla plastmattan i det gamla slottsköket i Örebro slott. Därunder fanns ett fint trägolv – på en planka stod årtalet 1898. Men när den plankan lyftes fanns det ett ännu äldre trägolv under. Vår slottsarkitekt gissar på 15–1600-tal. Det är en fantastisk tidsresa att ta sig ner genom lagren. Nu ska detta gamla golv fram idagen. Helst ska det inte slipas utan skrapas men en tuff och arbetskrävande metod. Snickarna bävar!

Två brädgolv som fans gömda under plastmattan.

Två brädgolv som fans gömda under plastmattan.

Så har alla barn fått sommarlov – och sommaren har verkligen kommit. Det är badväder helt enkelt.

Kontakt