Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möten av olika slag i spåren av Corona

En vecka med möten, bland annat med näringslivet. Många företag har det tufft just nu, EPIROC har varslat 350 personer och industrin känner av den ekonomiska krisen. Vi får fortsatt nya uppdrag från regeringen, nu senast ett uppdrag om att stötta regionen med utökad testning. Så har vi firat Nationaldagen digitalt med tal, nationalsång och fanor som delades ut till fyra föreningar.

Stöd för sänkta hyror för utsatta branscher (LOK-stödet)

Regeringen har infört en rabatt på hyran, LOK- stödet, för näringar som drabbats särskilt hårt under Coronakrisen. Det handlar om sällanköpshandel, restauranger, hotell, kroppsvård med mera. Länsstyrelserna ska administrera stödet och vi hade därför ett möte med cirka 50 fastighetsägare i länet om detta.

Det stora intresset gjorde mig glad. Det är nämligen hyresvärden som måste ansöka om stödet och själv stå för 25 procent av rabatten medan staten står för 25 procent. Detta gäller för tre månader och sista dag för ansökan är 31 augusti. Min förhoppning är att många hyresvärdar i vårt län vill ansöka, allt för att hjälpa dessa drabbade näringar att överleva.

Skypemöte med 50 fastighetsägare. Ragnhild Christiansen, Simon Eriksson och Rebecca Almgren rattar det hela.

Skypemöte med 50 fastighetsägare. Ragnhild Christiansen, Simon Eriksson och Rebecca Almgren rattar det hela.

Möte med näringslivet

Tillsammans med Region Örebro län hade vi ytterligare ett möte med näringsliv och fackliga organisationer. Regionen hade också tagit fram en analys kring länets mikro- och småföretag. Många företag har det tufft och Örebros största privata arbetsgivare Epiroc varslade 350 personer i början på veckan. Industrin känner nu av den ekonomiska krisen. Flera kommuner tidigarelägger investeringar. Det hjälper en del. Det finns också branscher som ser positiva signaler. Lantbruket är inte drabbade och har dessutom haft gynnsam väderlek för såväl vall som spannmål så här långt. Bergslagens sparbank rapporterar från privatsidan att villaförsäljningen ökar medan det är trögare med bostadsrätter.

Landshövding Maria Larsson tillsammans med Iren Leijegren och Vd Rosmarie Lundqvist

Tillsammans med Iren Leijegren har vi fokus på små företag. Sundhetsbolaget i Nora är ett sådant exempel. Vd Rosmarie Lundqvist berättar om sina erfarenheter.

Möten med myndigheter

Vi möter andra myndigheter såväl på nationell som på regional nivå. Några axplock från veckans möten med båda dessa kategorier:

SCB har räknat ut att 1,6 miljoner svenskar är i riskgrupp och att 200 000 personer jobbar i coronadrabbad bransch. IVO har gjort tillsyn på 1000 äldreboenden och bedömer att 7–10 procent av dessa behöver uppföljande besök på grund av någon brist. Regionalt larmar Försäkringskassan om ökat tryck på telefon från oroliga människor och Polisregion Bergslagen har de senare två veckorna sett mer av våld i nära relationer.

Nya regeringsuppdrag till länsstyrelsen i spåren av Corona

Vi har fått ett nytt uppdrag av regeringen att bistå Region Örebro län i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19. Dessutom ska vi följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Det är väldigt avgörande hur vi klarar att hålla avstånd i sommar för hur smittspridningen blir i höst.

Vi kommer troligen också att få ett uppdrag att fördjupa lägesbilderna med åtgärder i kommunerna för att förebygga social oro. Här har flera kommuner i länet varslat om att de ser med skadegörelse.

Tillsammans med andra länsstyrelser gör vi också ett förberedelsearbete för att kunna bistå varandra mellan länen om vi skulle få andra särskilda händelser i sommar, som större bränder eller torka.

Äntligen en invigning

Många invigningar och konferenser har ställts in under våren – eller skjutits upp till hösten. Men nu blev en av de planerade faktiskt genomförd. I Svartå har fiskevårdsföreningen drivit på för att i samarbete med Degerfors och Karlskoga kommuner och ortens näringsliv som sponsorer, få till fiskeramper för funktionsnedsatta. En festligt arrangerad invigning kunde äga rum där strax innan en regnskur slog till. Man kan också erbjuda ett turistfiskekort i båda kommunerna tillsammans, där man får fiska i 70 sjöar under tio dagar. Sprid det! Så blir ett och ett mer än två när man samarbetar.

Fiskeramp i Svartå invigd.

Fiskeramp i Svartå invigd.

Nationaldagsfirande på nytt sätt.

Nationaldagsfirandet skedde i år digitalt, också det anpassat till coronarestriktioner. Detta kunde ske genom ett samarbete med Nerikes Allehanda som via sin webbplats livesände till alla, även icke prenumeranter. Musikkåren var utbytt mot två trumpetare och några sångare från Örebro Studentsångare sjöng nationalsången med oss. Vi överlämnade fanor till fyra föreningar och jag höll ett tal om glädjen att få bo en väl utvecklad demokrati där lagstiftning tydligt talar om alla människors lika värde och rätt att fritt få uttrycka sina åsikter. Men att det också med friheter följer ett ansvar för sig själv och för andra. Att vår nationaldag också har kombinerats med ”färskpotatisens dag” förstärker det svenska också vad gäller menyn.


Nationaldagsfirande i Coronatappning. Alla vi som var med.

Nationaldagsfirande i Coronatappning. Alla vi som var med.

Nationaldagsfirande med fanöverlämning.

Nationaldagsfirande med fanöverlämning.

Och så är det ju sååå vackert just nu. Maken och jag ägnade söndagen åt ett besök i Latorps ängar.

Artrikedom i Latorp naturreservat.

Artrikedom i Latorp naturreservat.

Kontakt