Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den vanliga verksamheten fortsätter

Även om veckornas arbete till stor del fortfarande präglas av virusets framfart i länet så pågår också annan verksamhet. Det visar denna veckorapport, även om Corona återkommer på många ställen.

Besök hos Alfapac i Åsbro som producerar 105 000 plastförkläden i veckan

Det var väldigt uppmuntrande att få besöka Alfapac i Åsbro. Detta företag som gör plast till emballage har byggt om maskiner och ställt om sin produktion för att kunna leverera plastförkläden till vård och omsorg. På tolv dagar gick de från idé till färdig prototyp och tillverkning. Första veckan tillverkades 1500 förkläden med långa ärmar och nu efter några veckor är man uppe i en produktion på 105 000 förkläden i veckan. Man har fått nyanställa 30 personer. Många har mejlat och erbjudit sig så det har inte varit problem att hitta arbetskraft. Dels finns skolungdomar som gärna vill ha extrajobb och dels finns personer som är kortidspermitterade.

Att få bidra till en inhemsk tillverkning av produkt som är viktig för tryggheten för vårdanställda är förstås också meningsfullt. Fler företag finns i länet som ställt om sin produktion för att bistå i bekämpningen av viruset genom att tillverka skyddsutrustning av olika slag. Jag tror vi kommer se en diskussion om ökad beredskap för skyddsutrustning i likhet med den vi haft om livsmedelsproduktion. Kriser medvetandegör behovet av självförsörjning.

Vd Mats Olson på Alfapac visar hur produktionen av plastförkläden ökat.

Vd Mats Olson på Alfapac visar hur produktionen av plastförkläden ökat.

Landshövdingemöte och färre lägesbilder till regeringen

Landshövdingemöten har vi numera en gång i veckan. De handlar både om Corona men också om andra saker. Regeringen har meddelat att lägesbilder nu bara behöver levereras två gånger i veckan, en full rapport och en avvikelserapportering. Detta gäller från 1 juni och medför att vi också kan minska trycket på vårt arbete på länsstyrelsen.

Visning av disponentvillan i Karlskoga

Det finns hus som utövar en särskild lockelse på att få se dem också interiört. Efter att ha besökt såväl Bofors industriområde som Bofors hotell har jag länge sneglat på disponentvillan i Karlskoga. Den byggdes 1937 och beboddes av just disponenten för Bofors AB. Det är en praktfull stenvilla, högt belägen och omgiven av ett parkområde. Så fick jag då en visning av nuvarande ägare Kristian Wingefors. Fantastiska material och dåtidens största panoramafönster med utsikt över Boforsområdet. Väldigt roligt att få se. Fick också besiktiga de bergrum som finns under villan.

Disponentvillan i Karlskoga.

Disponentvillan i Karlskoga.

Samtal om hantering av djurskyddskontroller under pandemin

I Rådet för djurskyddskontroll som Jordbruksverket håller i, samtalade vi om hur vi lyckas upprätthålla kontroller med hänsyn taget till pandemin. Vi kan ju fortsatt göra mycket av kontrollarbetet utomhus men vi tar förstås hänsyn till personer som befinner sig i riskgrupp. Det går ändå ganska bra. Detta möte ägde rum på Skype förstås.

Beslut om regler för rovdjursavvisande stängsel vid möte med Viltförvaltningsdelegationen

Det gjorde även mötet med Viltförvaltningsdelegationen. Där beslutade vi om vilka regler som ska gälla för de som ansöker om ersättning för att röja under rovdjursstängsel. Dessvärre hade vi nyligen ett vargangrepp på får där vargen trots fungerande rovdjursavvisande stängsel tagit sig in i hagen och dödat 20 får. Men oftast fungerar detta som ett skydd. Vi hade också preliminära siffror på inventeringen av lo och varg och vi diskuterade den kommande handlingsplanen för vildsvin. De sistnämnda ökar i antal i länet, liksom hjortdjuren och betande fåglar.

Nu mellan hägg och syren blommar gullviva, mandelblom, humleblomster, getrams, gökärt, gulsippa, kungsängslilja, förgätmigej och en rad andra örter. Glöm inte att njuta.

Förgätmigej med en så vacker blå färg.

Förgätmigej med en så vacker blå färg.

Kontakt