Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets föreningar och församlingar är viktiga under pandemin

Det mesta i tillvaron numera har fokus på hantering av Coronaviruset. Alla invånare i vårt land har förändrat sina vanor och sin vardag. Alla myndigheter berörs mer eller mindre. På Länsstyrelsen i Örebro län jobbar vår krisorganisation oförtrutet på.

45 personer är nu involverade i krisledningsorganisationen och i veckan som gick tog vi oss tid att mitt i krisen reflektera över hur långt vi kommit i vårt bygge hittills och vilka steg vi kan ta för att ytterligare förbättra de olika funktionerna som är igång.

Vi har verkligen utvecklat såväl lägesbildsrapportering som analyser, samordning, kommunikation och alla andra funktioner. Det är ju sällsynt att en kris pågår så länge att man får chansen till finslipning under tiden, men när så är fallet gäller det att ta vara på den möjligheten. I samband med denna utvärdering hade vi också fått fram en sammanställning av hur många möten och rapporter av olika slag vi gjort. Två exempel är:

  • 143 interna möten har hållits
  • 66 lägesbilder har levererats till regeringen.

I Örebro län har medierna publicerat om coronaviruset 1 986 gånger.

Ny information från nationella och regionala möten

Det tillförs mycket ny information under en vecka. Här är något av det som framkommit i möten som jag varit med på, allt naturligtvis via Skype.

Arbetsförmedlingen

I dialog med andra nationella myndigheter berättade Arbetsförmedlingen att detta är den största kris de sett i modern tid. Sedan den 1 mars har de 122 000 nyinskrivna. Detta samtidigt som man arbetar med sin egen omorganisation. Många nyinskrivna kommer från hotell, restaurang och besöksnäring, men även industrin har fått ökade svårigheter. Strömstad rapporterar en arbetslöshet på 24 procent och tror det blir 40 procent beroende på tapp när det gäller besöksnäring och gränshandel mot Norge.

Sveriges kommuner och regioner

Från Sveriges kommuner och regioner rapporteras att behovet av ekonomiskt bistånd ökar stort. Kommunerna börjar oroa sig för att framöver behöva göra nedskärningar i välfärden då skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar.

Föreningar och församlingar i Örebro län

Från mötet med föreningar och församlingar i Örebro län kan rapporteras följande:

Second-hand butiker

Även second hand-butiker märker av en minskad försäljning. Röda korset har en 60-procentig nedgång och Erikshjälpen har minskat försäljningen med 40–50 procent. Erikshjälpens överskott går dessutom till finansiering av exempelvis LP-verksamheten som är riktad till personer med missbruk. Man har också volontärbrist då 80 procent av volontärerna hos Erikshjälpen själva är i riskgrupp. Man vittnar samfällt om att givmildheten är stor då många verkar rensa hemma just nu. I Röda korsets butiker tar man också emot skyddsutrustning för vidareförmedling till kommuner. Röda Korset har rekryterat 35 nya volontärer som hjälper till med att vara vägvisare utanför universitetssjukhusets entré sex dagar i veckan.

Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan vittnar om att man möter fler människor med stor oro och man gör mycket diakonalt arbete via telefon.

RF SISU

RF SISU manar till omställningskreativitet och håller igång så mycket idrott för ban och unga som det bara går. Liksom Tegelbruket anpassar man verksamheten så att så många som möjligt ska kunna vara med och det mesta gör man utomhus.

Föreningar och församlingar har en viktig roll

När man möter alla dessa föreningar och församlingar inser man verkligen vilken viktig roll de har, inte minst vid en kris. De kittar samman samhället, gör hörnen lite mjukare och bjuder den närhet och gemenskap – om än just nu på distans!

Det finns så mycket god vilja att hjälpa varandra i denna kris. Det är hoppfullt i stunden och för framtiden.

Kontakt