Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stabsläge i åtta veckor

Pressträff kring vårt samarbete med krisens utmaningar, från vänster: Andreas Svahn, Region Örebro län, Kenneth Handberg, Örebro kommun, undertecknad och Tommy Henningsson, Hällefors kommun.

Pressträff kring vårt samarbete med krisens utmaningar, från vänster: Andreas Svahn, Region Örebro län, Kenneth Handberg, Örebro kommun, undertecknad och Tommy Henningsson, Hällefors kommun.

I åtta veckor har vi nu varit i stabsläge på Länsstyrelsen. Det är en långvarig krissituation på grund av Corona och vi får tillfälle att verkligen slipa på vår krisledningsorganisation. Alla länsstyrelser arbetar med Natostandard. Den har visat sig fungera väldigt väl och för varje vecka som går blir vårt maskineri alltmer välsmort.

Lägesbilderna blir fylligare och tar upp ett bredare perspektiv. Det är viktigt med tanke på att de bildar underlag för regeringens beslut. Vi hör att länsstyrelsernas lägesbilder efterfrågas av allt fler departement och av allt fler myndigheter. Tre gånger i veckan levererar vi dem direkt till regeringen. Vår analysgrupp blir allt skickligare på att ge oss underlag för frågor som behöver ytterligare belysning, inte minst av framtidsscenarier.

Kommunikation är helt central vid en kris. På vår hemsida kan man hitta länkar till kvalitetssäkrad information från myndigheter och organisationer. Och på sociala medier kan man lita på att det vi skickar ut innehåller aktuell, relevant och riktig information. Det är viktigt i tider av massproduktion av fake news i trollfabriker i öst. Att genom fake news vilja destabilisera ett samhälle som hanterar i kris är ett välkänt fenomen och i allra högsta grad en realitet i vårt land just nu.

Behov av samordnad kommunikation

Förutom vår egen kommunikation finns det behov av en samordnad kommunikation med Region Örebro län och med länets kommuner. Vi behöver berätta om hur vi som på olika nivåer företräder det offentliga arbetar tillsammans för att möta krisens utmaningar. Det gjorde vi till exempel i en gemensam pressträff i veckan, där särskilt vårt samarbete kring skyddsutrustning till kommunerna belystes. Ensam är inte stark – särskilt inte i en kris.

Hundratals företag kontaktade för hjälp med skyddsutrustning

När det gäller skyddsutrustning så har vi kontaktat över 700 företag i dagsläget för att efterfråga om de har material över eller om de kan tänkas ställa om produktion. Flera företag har visat sig villiga att bidra och då är det kommunerna själva som köper utrustningen. Vi gör också beställningar hos Socialstyrelsen och i veckan fick vi två leveranser därifrån. Kommunerna har också sina egna kontakter så det är många olika vägar in för skyddsutrustning just nu.

Nya nationella uppdrag

Det kommer hela tiden nya förfrågningar och uppdrag som snabbt behöver tas om hand. I veckan var det Sveriges Kommuner och Regioner som bad oss bistå kommunerna för att tillsynen av att avstånd hålls på restauranger och krogar fungerar. Vi fick också klart med förutsättningarna för det lokalhyresstöd (LOK-stödet) som ska mildra konsekvenserna av Corona-epidemin för vissa näringsidkare. De ska kunna få en halverad hyra under april-maj-juni genom att staten står för 25 procent och hyresvärden för lika mycket. Det gäller framförallt sällanköpshandel, hotell och restauranger.

Håll i och håll ut – det kommer andra tider

Tre gånger i veckan möts vår krisledningsorganisation. Där tar vi bland annat upp aktuell lägesbild, strategiska frågor, beslut om vilka nya underlag som behöver tas fram samt andra beslut som kan behöva fattas.

Vi är tämligen säkra på att vi kommer att behöva använda vår krisorganisation åtskilliga veckor till. Så nu gäller det att trots det vackra vädret fortsätta hålla distans och avstånd till varandra. Håll i och håll ut. Det kommer andra tider.

Kontakt