Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur coronaviruset påverkar vårt land och vårt län

I denna kris prövas vår förmåga på många sätt. I vårt land patrullerar inte militär eller polis gatorna, i vårt land kan man röra sig fritt när man måste. Men med hänsyn till andra. För att minska smittspridning måste det personliga ansvaret finnas - att stanna hemma när man är sjuk och att inte hälsa på våra äldre eller riskgrupper.

Denna goda vilja, denna " civila mobilisering" som kungen talade om i sitt tal på söndagskvällen, är fantastisk. Den omtanke som gör att så många volontärer vill delta i tjänst för andra är så vacker. Jag önskar så att det ska visa sig att Sveriges valda väg, en transparent och demokratisk väg full av tillit till varandra, ska visa sig framgångsrik. Då kan den tjäna som förebild för mindre demokratiskt sinnade länder.

Vår största oro nu är en ökad smitta bland äldreboenden. Här måste skyddsutrustning fram och utbildning till, för att även omsorgspersonalen i kommunerna ska kunna känna sig trygga. Det är ett arbete som påbörjats.

Hur coronaviruset går att förena med skolan

Jag är så glad att vi i vårt land har kunnat hålla igång förskola och grundskola. För barnens skull, för föräldrarnas skull och för näringslivets skull. Annars kulle krisen varit än djupare i vårt land. Jag besökte Borns friskola, som ligger idylliskt en halvmil norr om Nora. Eleverna var inte mer sjuka än normalt så här års, men några lärare var hemma vilket skapade ett extra tryck på de kvarvarande lärarna. Försiktighetsåtgärder hade vidtagits. Rektor uttryckte det som att " Det pågår VM i att tvätta händerna." Skolan hade egen kock som lagade mat från grunden och mycket var närproducerat!

Elever på Boens skola

Boens skola. En bruten arm måste visas upp.

Hur coronaviruset påverkat statliga myndigheter

Via Skype mötte vi de statliga myndigheterna i länet. Sjukfrånvaron var på olika nivåer, men många likheter fanns.

Alla har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bett sina anställda att de ska arbeta hemifrån om inte arbetsuppgifterna kräver närvaro på arbetsplatsen. Alla har blivit rutinerade på Skypemöten eller telefonmöten. Resor har minimerats och några har reseförbud. Några myndigheter upplever att verksamheten rullar på ungefär som vanligt - Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Specialskolemyndigheten.

Andra vittnade om stora förändringar i verksamheten:

  • Polisen ser mindre brottslighet i gatu- och krogvåld men befarar ökning på utpressning, rån,skadegörelse, bedrägerier mot äldre och brott i nära relationer.
  • Trafikverket ser en dramatisk nedgång i persontrafik medan godstrafik rullar på. Vissa byggprojekt kan försenas då utländska arbetskraft ej kommer in.
  • Transportstyrelsen hanterar en mängd nya regelverk exempelvis om förlängd tid för dubbdäck och för körkort,
  • Örebro Tingsrätt har många nämndemän i riskgrupp vilket kan bli ett problem på längre sikt.
  • Migrationsverket kan varken få in kvotflyktingar eller sända iväg personer som ska utvisas, eftersom flygen inte går.
  • SCB hoppas att alla ska orka lämna uppgifter också i dessa tider, Annar skam statistiken halta. De får också en rad nya uppdrag i Coronans spår.
  • ESF ser fram emot att få 40 nya miljoner att fördela i Östra Mellansverige för att lindra varselläget.
  • Arbetsförmedlingen lägger vissa uppgifter på is för att hinna hantera ärenden så människor inte fallet ur systemet för att uppbära ersättning.

Hur coronaviruset påverkar näringslivet

Tillsammans med Region Örebro län träffade vi näringsliv och fackliga organisationer –också detta via Skype.

Det råder stor oro och de flesta branscher uppger katastrofläge. Några branscher är ännu inte så drabbade, exempelvis jordbruket, åkerinäringen, livsmedelshandeln och byggbranschen.

Men värre är det i besöks- och upplevelsenäringarna. Visita vittnade om att många är permitterade eller varslade. Många av dem är unga och utlandsfödda. Sällanköpshandeln är drabbad, underleverantörer till bilindustrin som ju helt stoppat sin produktion. Efterfrågan minskar i många vanligtvis stabila branscher när hela världen stänger ner. Företagarna tog upp enmansföretagens utsatthet. Permitteringar och varsel har varit många under veckan som gått och många uttryckte tydligt att man inte har någon lång uthållighet. Man hyllade att det offentliga verkligen försökte, men tyckte att många åtgärder var otydliga och att man inte visste om man kunde komma ifråga för stöd.

Vi fick också med en del förslag på vad som kunde göras mer. Det handlade både om nationella stödinsatser, men på regionalt plan efterlystes bland annat delade upphandlingar så fler kan komma ifråga, att se till att det offentliga fortsätter med sina investerings- och underhållsinsatser samt en uppmaning till oss alla från City Örebro att köpa julklappar redan nu.

Maria Larsson intervjuas av reporter på NA

Intervju med NA om situationen i näringslivet.

Första sidan i NA med rubriken: Vart tredje länsföretag röknar med att få varsla.

Oroväckande utveckling i många branscher.

Beredskapsflygplatser

Någon aktivitet som inte har Coronatema äger också rum. Jag träffade Trafikverkets utredare om beredskapsflygplatser tillsammans med Iren Leijegren, regionråd och ordförande för Örebro Airport och Mikael Smedberg, vd på Örebro Airport. Vi ville förstås berätta hur viktigt det är att Örebro Airport kan vara en beredskapsflygplats. Man ska värdera de tio flygplatser som har denna status idag, man ska titta på ersättningssystemen men man ska också titta på beredskap i ett internationellt krisperspektiv. Vi kunde berätta om MSB som skickar alla sina hjälptransporter härifrån, om de italienska brandflygen som var stationerade hos oss, om det centrala läget, om den långa landningsbanan osv.

Iren Leijegren, regionråd och ordförande för Örebro Airport och Mikael Smedberg, vd på Örebro Airport.

Vi möter Trafikverket för samtal om beredskapsflygplatser.

Kontakt