Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre kriser på samma gång och många digitala möten

Ingen av oss har upplevt något liknande den Coronakris som vi just nu är mitt inne i. Under svininfluensan 2009 var vi rädda för för sjukdomen. Under finanskrisen 2008 var vi rädda för att mista jobbet och för den ekonomiska nedgången. Coronakrisen innehåller båda dessa oroshärdar. Till detta dessutom ytterligare en påfrestning i form av social isolering som drabbar många.

Vi som länge levt våra välorganiserade liv står lite handfallna. Men vi kan samtidigt konstatera att människan är anpassningsbar. Ingen planerar längre för en utlandssemester i sommar. Ingen hälsar längre i hand eller kramas när man möts. Vi nickar istället artigt mot varandra på respektfullt avstånd. Väldigt få handlar i butikerna i stan och somliga har valt att stänga tidigare. Väldigt få sitter på restaurangerna. Men när uterestaurangerna tog plats på Stortorget mot slutet av veckan, då blev det nästan fullt. För utomhus är det inte lika förbjudet eller farligt att umgås. Eller? Man kunde i vart fall tydligt se att denna möjlighet var efterlängtad.

Lässtyrelsens personal arbetar hemifrån

På länsstyrelsen tog vi Folkhälsomyndighetens rekommendation om mesta möjliga arbete hemifrån på allvar. Från onsdagen den 25 mars ska alla som har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån göra det. Man är absolut välkommen till Länshuset om det är där man behöver vara för att lösa arbetsuppgifter. De flesta kommer nog att vara där lite då och då, men huset var väldigt mycket tommare från och med i onsdags. Möts gör vi ändå, ja vi har faktiskt infört personalmöte varje vecka nu för att tillsammans hålla oss uppdaterade på händelseutvecklingen i länet.

Nätet är den nya mötesplatsen

Digitaliseringen har tagit fart och nätet är mötesplatsen där bli alla hänger. Jag har gjort massor av Skypemöten denna vecka. Jag börjar vänja mig och tycker att det fungerar riktigt bra. Och visst är det skönt att inte behöva resa till Stockholm. Rådet för dricksvattenfrågor, Samhällsråd T, ett strategiskt samtal med Skogsutredningen - allt görs på Skype. Även nästa Landshövdingemöte kommer att hållas via Skype.

På Skype-mötet som vi hade med länets kommunledningar bestämde vi oss för att inrätta en gemensam Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Det är så många frågor som dyker upp i krisens spår där vi behöver samverka och samordna oss. Det gäller också vår kommunikation.

Samordning av frivilliginsatser

Frivilliga resursgrupper (FRG) finns i alla länets kommuner. Vi har haft möte med Civilförsvarsförbundet som har fått uppgiften att samordna FRG utifrån kommuners behov av frivilliginsatser. Ytterligare fyra organisationer som är utbildade i krisberedskap var med på mötet och bara med de fem organisationerna räknade vi hem cirka 400 volontärer. Med hjälp av dessa kan man bistå kommunerna med att organisera spontanfrivilliga, ordna transporter, hjälpa till att handla mat, gå ut med hundar osv. Några har också saker för utlåning, exempelvis sjukvårdstält.

Vi har också haft ett möte med andra av civilsamhällets organisationer runt om i länet, exempelvis Svenska kyrkan, kvinnojourer, Tegelbruket, Rädda Barnen, idrottsrörelsen och många fler. Alla vittnar om inställda samlingar och möten och att man möter stor oro hos människor. Vi kommer att återkomma till dessa organisationer igen. De kompletterar våra lägesbilder med vad de ser i sina glasögon.

Åtgärder för att stötta företagen

Näringslivet far illa. Både stora och små företag permitterar och varslar i stor omfattning. Regeringen har presenterat flera paket för att underlätta för dem men vi behöver alla hjälpa till därför har vi beslutat även på länsstyrelsen att tidigarelägga utbetalning av bidrag till näringsidkare och att anstå med att debitera avgifter för tillstånd och tillsyn. Alla åtgärder finns listade på vår webbplats.

TIllsammans blir vi starkare

Allt talar för att vi ännu inte nått toppen på smittspridningskurvan. Det lär bli värre innan det blir bättre. Men det är fantastiskt att se alla goda gärningar och kreativa uppslag som följer i krisens spår. Tillsammans blir vi bättre, starkare och mer uthålliga.

Kontakt